48 38 14 88 post@dingruppen.no

Verv på CV

Å føre opp verv på CV kan være løsningen på det store dilemmaet i arbeidslivet: du må ha erfaring for å få jobb, men må samtidig få en jobb for å få erfaring. Som en jobbsøker er det deg selv som person du hovedsakelig selger inn til arbeidsgiver.  

Det er bedre med verv på CV-en enn å at du prøver å skryte på deg arbeidserfaring du ikke har. Er du «oppi årene» med mange hull i CV-en er også frivillige verv i hjelpeorganisasjoner en god inngang til arbeidslivet. Enten du kommer fra fengsel eller har slitt med rusproblemer. 

Med en CV fremhever du dine karakteristikker og kvalifikasjoner som gjør deg egnet til jobben du søker på. Blant annet gjennom erfaringer fra arbeidslivet og studier. Men ikke minst også gjennom frivillig arbeid eller verv. 

Men hva bør en tenke på når det gjelder å føre opp verv på CV? Er alle verv relevante? Hvordan fører man opp verv på CV? 

Å undersøke

Hva er verv?

Et verv er en oppgave du gjør, hovedsakelig på frivillig initiativ. Som regel er et verv ulønnet. Du kan også få et verv basert på tillit, et såkalt tillitsverv, enten på en arbeidsplass, i et politisk parti eller en annen ideell organisasjon. 

Et verv kan gi deg som fremtidig arbeidstaker mange nyttige erfaringer. Å frivillig påta seg et verv, eller bli gitt et verv basert på tillit, sier mye om dine egenskaper og kvalifikasjoner som menneske. Med andre ord så er en arbeidsgiver positiv til en jobbsøker med verv på CV-en.

Blyant og pensel

Hvordan føre opp verv på CV?

På CV-en bør du prioritere plass til verv som er relevante for den jobben du søker på. Spar plass ved å kutte bort de tingene som egentlig ikke sier noe relevant om deg til arbeidsgiver. Sannsynligvis har du drevet med mye forskjellig, og det er ikke plass til alt på CV-en.  

Relevansen i vervet trenger ikke å være knyttet direkte opp mot stillingen du søker. Det er nok om visse egenskaper kan føres over fra vervet til stillingen.

Det samme gjelder også andres interesser og hobbyer. Så lenge det innebærer visse relevante egenskaper er det bra å føre opp på CV-en. 

Å føre opp liste

Hvilke verv er relevante å ha på CV?

Nå finnes det ikke noe direkte fasitsvar på hvilke verv som er relevante å føre opp på en CV. Men du bør allikevel stille deg seg følgende spørsmål: Hva var vervet? Hvilken stilling søker du på? Hvilke egenskaper benyttet du deg av i vervet som kan overføres til jobben?

Når det er sagt, er det viktig å avklare hvilke verv du faktisk har hatt. Og hva du erfarte gjennom disse vervene. Har du hatt et lederverv i en organisasjon så er dette svært relevant om du søker en lederstilling. Egentlig uansett hva slags organisasjon du var leder i.

Har du andre relevante kurs eller hobbyer? Før dem opp på CV-en om det er plass! Alt som gir et inntrykk av deg som person er nyttig for arbeidsgiveren i en ansettelsesprosess.

To personer

Hjelp til CV og søknad?

En CV er et dokument som fremhever dine erfaringer og kvalifikasjoner for en arbeidsgiver. Dette er svært viktig i en ansettelsesprosess. Det er derimot mulig at du ikke har relevant jobberfaring. Da kan verv være en god ting å føre opp på CV-en.

Det er derimot viktig at verv og andre interesser og hobbyer, innehar hisse egenskaper som er relevant for stillingen du søker på. Unngå å før opp alt du har drevet med gjennom hele livet. Prioriter plass på CV-en til det som er relevant for jobben du søker på.

DinCVhjelp tilbyr deg profesjonell hjelp til å skrive en god CV og søknad. Det er like mye deg som person, som det er kvalifikasjoner og relevant erfaring, du selger inn til arbeidsgiver. En god CV og søknad fremhever dine egenskaper og får det til å skille det ut i mengden.