48 38 14 88 post@dingruppen.no

Ulovlige spørsmål på jobbintervju

Et jobbintervju handler om at arbeidsgiver skal bli kjent med de som er interessert i den aktuelle stillingen. Men det betyr ikke at det er fritt frem for arbeidsgiver å stille spørsmålstegn ved alt vedkommende lurer på. Noen spørsmål er faktisk ulovlige.

Når du forbereder deg til et jobbintervju, kan det være lurt å finne frem til typiske intervjuspørsmål som arbeidsgiver kan stille. På den måten er du ikke totalt uforberedt.

Men det vil også være en god idé å undersøke hvilke spørsmål arbeidsgiver ikke kan stille. Hensikten med dette vil være å sikre at rettighetene dine blir ivaretatt på en god måte av arbeidsgiver.

Om du er nysgjerrig på hvilke spørsmål arbeidsgiver ikke kan stille, så trenger du ikke å lete lenger. I denne artikkelen vil vi gå nemlig gjennom disse spørsmålene!

Språkkunnskaper

Ingen vet eksakt hva man vil bli spurt om

Det finnes hundrevis av spørsmål som kan stilles på et jobbintervju, så det å forutse hvilke spørsmål du vil få vil være mer eller mindre umulig. 

Teoretisk sett så kan du faktisk bli stilt vidt forskjellige spørsmål på to jobbintervjuer for to stillinger som ligner på hverandre. Årsaken er rett og slett at spørsmålene er valgt ut etter den aktuelle arbeidsgiverens skjønnsmessige vurdering.

Det er altså den enkelte arbeidsgiver som bestemmer hvilke spørsmål vedkommende ønsker å stille kandidatene. Men selv om det er sånn, så vil det være litt annerledes når teorien settes ut i praksis. Ofte er det slik at det er noen spørsmål som går igjen.

CV

Arbeidsgiver kan ikke spørre om alt

Når vi sier at det finnes hundrevis av spørsmål som arbeidsgiver kan stille på jobbintervju, så høres det kanskje ut som at arbeidsgiver kan stille om hva som helst.

Men det er ikke slik det fungerer i det hele tatt. Som jobbsøker har du lovfestede rettigheter, og dette er noe arbeidsgiver er nødt til å ta hensyn til. Derfor har ikke vedkommende lov til å spørre om absolutt alt.

Nivå av språkferdigheter

Disse spørsmålene er ulovlige på jobbintervju

Som jobbsøker ønsker de fleste å gjøre et godt inntrykk på arbeidsgiver. Dette er ofte motivert av et ønske om at vedkommende skal ansette akkurat deg i stillingen. 

På et jobbintervju har arbeidsgiver hovedsakelig en oppgave, og det er å bli bedre kjent med deg som potensiell medarbeider. Men det er enkelte temaer som omfattes av privatlivets fred, og dermed er det ulovlig å stille dem på et jobbintervju.

Nedenfor skal vi se på noen av spørsmålene som arbeidsgiver ikke har lov til å stille deg som jobbsøker.

LinkedIn profil

Hva er din seksuelle legning?

Din seksuelle legning er blant temaene som arbeidsgiver ikke har noe med. Dette er noe som kan omtales som «seksuell orientering», men det er ulovlig uansett hvordan arbeidsgiver velger å formulere seg. 

Hvor vidt du liker det samme eller det motsatte kjønn, og hvordan du velger å uttrykke dette når du ikke er i tjeneste, er og vil alltid være en privatsak. Jobbsøkers seksuelle legning skal aldri legges til grunn som et eventuelt avslag.

Språkferdigheter CV

Har du noen familieplaner?

«Har du noen familieplaner?» er et annet spørsmål som arbeidsgiver ikke har lov til å stille jobbsøkere når de har kalt dem inn til jobbintervju. 

Om det er en arbeidsgiver som prøver seg, så er sannsynligheten svært stor for at den aktuelle jobbsøkeren er en kvinne i fertilitetsalder. Dette vil i så fall også kunne indikere at bedriften ikke er så opptatt av likestilling som den burde være.

Her er det både retten til privatliv og Likestillingsloven som legges til grunn når det ble bestemt at dette er et ulovlig spørsmål på jobbintervju.

CV

Er du fagorganisert?

I Norge kan arbeiderne deles opp i to kategorier. Disse to kategoriene er de som fagorganisert og de som ikke er det.

Arbeidere som er fagorganisert er arbeidere som har en større organisasjon i ryggen om de skulle havne i en konflikt på arbeidsplassen.

Men dette er altså ikke noe arbeidsgiver har rett på å vite. Hvor vidt du er fagorganisert eller ikke, er en privatsak og forteller ingenting om dine evner til å utføre arbeidsoppgaver i den aktuelle stillingen.

To person med datamaskiner som har en samtale

Hvor befinner du deg på den politiske skalaen?

Politikk er noe som spiller en viktig rolle i ethvert land. Det finnes mennesker som er veldig politisk aktive, men det er også noen som ikke gjør noe annet enn å stemme hvert fjerde år.

Uansett hvilken kategori du hører hjemme i, så har ikke den som muligens blir din fremtidige arbeidsgiver lov til å gjøre dette til et avgjørende element i helhetsvurdering av deg som potensiell arbeidstaker.

Du kan være en frittalende person med ordet «politisk aktiv» i panna, uten at det sier noe som dine evner til å utføre dine plikter som arbeidstaker.

Sjekkliste

Hva er ditt forhold til religion?

Mangfold er noe som stadig blir viktigere over hele verden. Og det innebærer også mangfold i forbindelse med religion, livssyn og lignende. 

Men i likhet med flere av de andre spørsmålene vi har sett ovenfor, så er ikke dette noe som sier noe om din evne til å utføre et arbeid du blir satt til å gjøre i forbindelse med jobb. Det finnes mange religiøse spørsmål, men alle er like ulovlige: 

  • Er du kristen, eller tilhører du en annen religion?
  • Hvor ofte går du i kirken (eller en annen religiøs bygning)?
  • Er det noen spesifikke høytider du og familien pleier å feire? 

Her er det imidlertid viktig å understreke at det er noen arbeidsplasser hvor disse spørsmålene faktisk er relevante. Og da er det naturligvis ikke slik at arbeidsgiver kan havne i klammeri med loven for å ha stilt dem.

CV

Slik lander du jobbintervjuet

Har du sendt ut mange jobbsøknader den siste tiden, uten å ha landet et eneste jobbintervju? Da burde du la oss i Din CV-hjelp ta en titt på søknadsbrevet og CV-en din!

Hos Din CV-hjelp jobber det tekstforfattere som kan hjelpe deg på flere måter. Vi kan lage en splitterny CV og søknad fra scratch, eller så kan ta en titt på ditt gamle søknadsmateriale og gi det en aldri så liten «makeover»!

Har du verken CV eller søknad, eller tror du at søknadsmaterialet ditt kunne hatt gått av en liten oppfriskning? Ta kontakt med Din CV-hjelp i dag!