48 38 14 88 post@dingruppen.no

Svar etter jobbintervju 

Svar etter jobbintervju er meget viktig å gi til arbeidsgiveren. Jobbintervjuet er overstått, og nervene har roet seg litt. Men prosessen er ikke helt ferdig. Nå er det på tide å sende svar etter jobbintervjuet.   

Å formulere disse svarene på en profesjonell, takknemlig og reflektert måte, er viktig for å styrke ditt inntrykk hos arbeidsgiveren. Her er en guide for å hjelpe deg med å skrive gode svar etter jobbintervjuet. 

Takk for muligheten 

Start alltid med en takknemlig tone. Uttrykk din takknemlighet for muligheten til å delta i intervjuet, og for den verdifulle tiden intervjueren har brukt med deg.  

Eksempel: 

«Takk så mye for muligheten til å delta i jobbintervjuet. Jeg setter stor pris på tiden du tok for å diskutere rollen og lære mer om selskapet.» 

Uttrykk interesse 

Bekreft din interesse for stillingen og selskapet. Vis at du er begeistret for muligheten, og at du ser frem til å bidra positivt.  

Eksempel: 

«Etter å ha diskutert rollen nærmere, er jeg enda mer overbevist om at dette er den ideelle posisjonen for mine ferdigheter og karrieremål. Jeg er virkelig interessert i å bli en del av teamet.» 

Oppsummer det dere diskuterte 

Gjennomgå de viktigste diskusjonspunktene fra intervjuet. Dette viser at du har reflektert over samtalen, og at du har en klar forståelse av hva som ble diskutert.  

Eksempel: 

«Jeg vil også nevne at jeg ble spesielt begeistret av [spesifikke prosjekter eller ansvarsområder som ble diskutert]. Dette er områder der jeg føler jeg virkelig kan bringe verdi.» 

Påpek styrker 

Benytt anledningen til å understreke dine sterke sider eller kvalifikasjoner som er spesielt relevante for stillingen. Dette gir intervjueren en påminnelse om dine nøkkelkompetanser.  

Eksempel: 

«Jeg ønsker å understreke min erfaring med [spesifikk ferdighet eller ansvar] og hvordan dette har vært avgjørende i mine tidligere roller.» 

Klargjør eventuelle misforståelser 

Hvis det er noen punkter du føler ble misforstått under intervjuet, bruk svarbrevet til å klargjøre og gi ytterligere forklaring.  

Eksempel: 

«Jeg vil også bruke denne muligheten til å klargjøre [spesifikk misforståelse eller bekymring som ble diskutert]. Jeg håper mine svar har gitt tilstrekkelig forklaring.» 

Avslutt med en positiv tone 

Avslutt brevet med en positiv tone, og uttrykk igjen din takknemlighet for muligheten. Gjør det klart at du ser frem til å høre tilbake.  

Eksempel: 

«Igjen, takk for denne muligheten. Jeg ser virkelig frem til å høre fra dere og håper på en mulighet til å bidra til selskapets suksess.» 

Vær kort og konkret 

Hold brevet kort og fokusert. Intervjueren har begrenset tid, så vær respektfull med tiden deres ved å levere en kortfattet melding. Et velformulert svar etter jobbintervjuet kan være det ekstra elementet som skiller deg ut.   

Husk å tilpasse svaret ditt etter intervjuets spesifikke detaljer. Vær oppmerksom på tonen din. Å være takknemlig, tydelig og positiv kan bare øke sjansene dine for å lande den ettertraktede jobben. Lykke til!