48 38 14 88 post@dingruppen.no

Spørsmål på jobbintervju

Et jobbintervju er et møte mellom to (eller flere) personer, der begge parter stiller hverandre spørsmål etter tur. Det har ført til at det har utviklingen av en egen spørsmålskategori som kalles «spørsmål på jobbintervju».

Hensikten med et jobbintervju er at arbeidsgiver skal bli bedre kjent med de som har søkt på stillingen, og at jobbsøkerne skal få et bedre bilde på hvordan det vil bli å jobbe hos den aktuelle bedriften. Og den beste fremgangsmåten, er å stille hverandre spørsmål.

Derfor er det ikke bare dine egne svar du bør forberede i forkant. Siden arbeidsgiver mest sannsynligvis gir deg sjansen til å stille spørsmål etter intervjuet, så vil det være lurt å forberede noen spørsmål som arbeidsgiver skal få bryne seg etter hvert.

I denne artikkelen skal vi imidlertid se nærmere på spørsmål som arbeidsgiver kan komme til å stille deg på jobbintervju.

Sjekkliste

Umulig å vite nøyaktig hva arbeidsgiver lurer på

Det er så godt som umulig å vite hva arbeidsgiver lurer på før du sitter ansikt til ansikt med vedkommende. Og det gjør det naturligvis litt vanskelig å skulle forberede seg i forkant av intervjuet, men det betyr ikke at du ikke skal prøve.

Selv om du ikke kan vite 100 % sikkert hvilke spørsmål som kommer, så finnes det flere ressurser på nettet som vil være til stor hjelp når du skal forberede deg. 

Dessuten er det slik at noen av intervjuspørsmålene er mer typiske enn andre, så det vil være en god idé å ta utgangspunkt i dem når du skal forberede deg til intervjuet. Og selv om arbeidsgiver skulle komme til å stille andre spørsmål, så vil forberedelsene likevel ha hjulpet deg med å komme i intervjumodus.

En mann som kikker med kikkert

7 spørsmål arbeidsgiver kanskje stiller

Listen over typiske intervjuspørsmål er veldig lang. Faktisk så er dette et så stort emne at man kunne laget en egen blogg med «intervjuspørsmål» som et overordnet tema.

Her har vi imidlertid valgt ut totalt 7 intervjuspørsmål som arbeidsgiver antageligvis kommer til å stille deg på jobbintervju. Og disse spørsmålene skal vi se nærmere på nedenfor!

Tre personer

1) Kan du fortelle litt om deg selv?

Dette er et spørsmål som kan være litt vrient. Arbeidsgiver ønsker naturligvis å bli bedre kjent med deg, men ikke på den måten som ordlyden i dette spørsmålet indikerer.

Når en arbeidsgiver inviterer deg til jobbintervju, så har de kun ett mål, og det er å bli kjent med deg og danne seg et bilde over hvordan det vil være å ansette akkurat deg i den aktuelle stillingen. Hvor vidt du liker lilla litt bedre enn rosa, spiller ingen rolle i en slik situasjon.

Om arbeidsgiver ber deg om å fortelle litt om deg selv, så skal du naturligvis gjøre det. Men velg ordene dine med omhu, og trekk kun frem punkt som faktisk er relevant for stillingen. Liker du å lese bøker, så kan du nevne det i forbindelse med en jobb på et bibliotek og ikke når du søker på stilling som butikkmedarbeider i REMA 1000 eller Kiwi.

Mann med PC

2) Hvorfor valgte du utdanningen du valgte?

I forkant av intervjuet har arbeidsgiver naturligvis fått tilsendt søknad og CV fra deg. Det har antageligvis gått litt tid mellom søknadsfristen og tidspunkt for intervju, så arbeidsgiver har hatt god tid til å gjøre seg opp tanker om hva de skal spørre deg om.

«Hvorfor valgte du utdanningen du valgte?» er en gylden mulighet for deg å fortelle arbeidsgiver om resonnementet som antageligvis førte til at du tok den utdanningen du gjorde. I noen tilfeller kan det være en ganske interessant historie.

Det er imidlertid ikke alle som tar utdanning med utgangspunkt i et bestemt mål, og da kan spørsmål som dette være ganske vanskelig å svare på. Og det er noe som understreker viktigheten av å forberede seg til intervjuet, for da slipper man at pinlige situasjoner oppstår.

Forstørrelsesglass

3) Hva fikk deg til å ville søke på denne stillingen?

Under jobbintervjuet ønsker sannsynligvis arbeidsgiver å kartlegge søkernes motivasjon for å søke på den aktuelle stillingen. Hvilke søkere er det som virkelig ønsker å jobbe for dem, og er det noen søkere som bare ønsker å gjøre et lønnshopp?

Det er ingen tvil om hvilken gruppe de fleste arbeidsgivere kan tenke seg å ansette i stillingen.

Enhver arbeidsgiver ønsker ansatte som motiveres av de riktige grunnene, så ikke bli overrasket om arbeidsgiver stiller deg akkurat dette spørsmålet.

Arbeidsgiver som leser fra søknaden din

4) Hva er dine sterke og svake sider?

Alle mennesker har gode og mindre gode egenskaper. Slik fungerer det også i arbeidssituasjon. Som medarbeider har man noen ting man er gode på og som man liker godt å bruke tid på, samtidig som man har andre ting som man kanskje ønsker at man kunne sluppet.

Dette er definitivt et spørsmål som arbeidsgiver kan komme til å stille deg. Derfor vil det være en god idé å ha reflektert over dette i forkant, og svaret bør være godt balansert.

Om arbeidsgiver stiller deg dette spørsmålet, så trenger du ikke å være redd for å svare. Mange er redd for å skryte av seg selv, men i forbindelse med dette spørsmålet er det meningen at du skal snakke positivt om deg selv.

Her skal du også trekke frem egenskaper ved deg selv om ikke er så bra, men det vil være fordelaktig for deg å trekke frem egenskaper som ikke vil gå i veien for evnen din til å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Mann med PC

5) Hvordan fungerer du under press?

Dette er et spørsmål som vil være aktuelt i forbindelse med enkelte bedrifter. For eksempel om du søker på en stilling som medarbeider i REMA 1000 eller Kiwi. Dette er arbeidsplasser hvor det kan være stressende perioder, og det må arbeiderne være i stand til å takle.

Også dette kan det være lurt å reflektere over i forkant av intervjuet. Kom gjerne opp med et eksempel også, da det vil gi arbeidsgiver et bedre bilde på hvordan du fungerer under press.

Fire personer med en puslebrikke hver

6) Hvorfor skal vi ansette akkurat deg?

Dette er et spørsmål som har noen likheter med spørsmålet ovenfor. Under jobbintervjuet ønsker arbeidsgiver å finne ut om du er den rette kandidaten til stillingen.

Dette spørsmålet er en gylden sjanse for deg å argumentere for hvorfor akkurat du passer perfekt til stillingen.

Også her kan det være en god idé å presentere konkrete eksempler for arbeidsgiver. Det vil hjelpe arbeidsgiver å danne seg et klarere bilde av deg som potensiell ansatt.

En person med søknaden sin

7) Har du noen spørsmål?

Helt til slutt er det vanlig at arbeidsgiver spør om du har noen spørsmål. For jobbsøkere som er veldig nervøse, så kan dette spørsmålet være en lettelse, for det indikerer at intervjuet nærmer seg slutten.

Om man er litt nervøs, så kan det være fristende å si at man ikke har noen spørsmål. Men det er viktig å huske at dette ikke er en forelesning på skolen hvor man har lyst til å dra hjem så fort som mulig. I stedet bør du dra nytte av muligheten.

Først og fremst så er det en gylden mulighet til å få svar på det du eventuelt lurer på selv. Men det å stille spørsmål indikerer at du har reflektert i forkant og vil få deg til å fremstå som interessert i stillingen. Og det er alltid noe som definitivt vil tale i din favør!