48 38 14 88 post@dingruppen.no

Spørsmål du bør stille på et jobbintervju 

Et vellykket jobbintervju går begge veier. Både arbeidsgiver og jobbsøker har muligheten til å vurdere om de passer sammen. Mens arbeidsgiveren stiller spørsmål for å evaluere kandidatens kvalifikasjoner, er det like viktig for jobbsøkeren å stille spørsmål for å avgjøre om bedriften og stillingen er en god match for dem.   

Å stille relevante spørsmål under et jobbintervju viser ikke bare din interesse for jobben, men gir også verdifull innsikt for å ta en informert beslutning om din fremtidige karriere. I denne artikkelen vil vi se på noen viktige spørsmål som du bør vurdere å stille under et jobbintervju. 

Forstørrelsesglass som ligger på skrå

Forstå bedriften og kulturen 

Når du går inn i et jobbintervju, er det viktig å huske at du også skal evaluere bedriften samtidig som de vurderer deg. Et av de første spørsmålene du kan stille er: «Hvordan vil du beskrive bedriftens kultur?».   

Dette spørsmålet gir deg muligheten til å forstå bedriftens verdier, arbeidsmiljø og samhørighet blant ansatte. Det hjelper deg med å avgjøre om du vil trives og passe inn i organisasjonen. 

Flere puslespill brikker som skal på plass

Utforsk stillingens detaljer  

For å finne ut om stillingen er en god match for deg med dine kvalifikasjoner og ambisjoner, er det viktig å finne ut hva som forventes av deg. Da kan du for eksempel stille spørsmålet: «Kan du gi meg eksempler på prosjekter eller oppgaver jeg vil jobbe med i denne stillingen?».  

Dette spørsmålet gir deg en bedre forståelse av de konkrete oppgavene som forventes av deg i stillingen. Det gir deg også muligheten til å evaluere om det er i samsvar med dine ferdigheter og karrieremål. 

Mann som går igjennom jobber

Forventninger 

Før du aksepterer et jobbtilbud, er det avgjørende å få klarhet i hva som forventes av deg. Still gjerne spørsmålet: «Hva forventes av meg i denne stillingen?».   

Dette gir muligheter for å diskutere ulike mål og resultatmål. Da vil du være i stand til å forstå om jobbens omfang og krav er i samsvar med egne mål og evner.  

Utforsk karrieremuligheter 

Å tenke langsiktig på egen karriere er svært viktig. Still derfor spørsmålet: «Hvordan er karriereutviklingsmulighetene i bedriften?». Dette spørsmålet gir deg innsikt i hvorvidt selskapet investerer i ansattes vekst og utvikling.  

Du vil da også kunne evaluere om det finnes muligheter for deg å kunne avansere innenfor organisasjonen, eller om bedriften ikke passer dine karrieremål.  

Mann med kappe og dress som flyr mot nye muligheter

Kollegaer 

Arbeidsmiljøet og relasjonene du bygger på jobben har stor innvirkning på trivsel og suksess. Derfor kan det være lurt å spørre om de kan fortelle mer om kollegaene du vil arbeide med.  

Dette gir deg innsikt i dine fremtidige kollegaers dynamikk, og det vil hjelpe deg med å avgjøre om du vil trives i den sosiale og profesjonelle settingen.  

Å stille disse spørsmålene under et jobbintervju vil hjelpe deg med å ta en veloverveid beslutning av ditt neste karrieretrinn. Det vil også vise din entusiasme og forberedelse. Husk at et jobbintervju er like mye en mulighet for deg å vurdere arbeidsgiveren som det er for dem å vurdere deg. 

Tre glade skribenter med pc i hendende

Trenger du hjelp med å forberede deg til jobbintervjuet? 

Trenger du ytterligere støtte i din jobbsøkerprosess, inkludert å optimalisere din CV og forberede deg til intervjusituasjoner? Da kan våre CV-tjenester hjelpe deg med å markere dine ferdigheter og erfaringer på en profesjonell måte.   

Kontakt oss i Din CV-hjelp i dag for å få den hjelpen du trenger med å lykkes i din jobbsøking.