48 38 14 88 post@dingruppen.no

Søknadstekst

Søknadstekst skal alltid sendes sammen med CV-en din. Her er jobben å kommunisere til arbeidsgiver hvorfor du søker akkurat denne stillingen. Hvordan kan du best gjøre dette?

I løpet av en søknadsprosess, er det veldig vanlig å måtte levere en søknadstekst. Denne blir gjerne levert sammen med din CV. Disse to utgjør grunnlaget for innkalling til intervju.

Der CV-en gir en oversikt over din erfaring og kvalifikasjoner mer generelt sett, skal en søknadstekst være noe mer presis. Den skal spisses mot stillingsutlysningen, og skrives som et brev.

Her skal du i brevform direkte snakke til arbeidsgiver. En søknadstekst skal gi uttrykk for hvorfor du søker stillingen, og akkurat hva du kan bidra med. Det kan være enklere sagt enn gjort.

Les videre for å få bedre innsikt i hvordan du skriver nettopp en søknadstekst!

Søknadsbrev

Søknadstekst og søknadsbrev

Søknadstekst og søknadsbrev er to ord som går hånd i hånd. I bunn og grunn er de akkurat det samme. Når du skriver en søknadstekst, er dette som nevnt i en brevform.

Søknaden skal helst være formell, og den skal adressere bedriften. Det betyr at du helst bør inkludere deres adresse, navn, og referere til bedriftens navn i selve teksten også.

Tips: Bruk en av våre gratis maler til søknad for å strukturere brevet ditt.

Søknadsbrev på toppen av en "T"

Jobbsøknad skisse

Våre gratis maler til søknad hjelper deg med å strukturere søknadsbrevet ditt. Nedenfor ser du de elementene som er mest vanlig å ha med i en jobbsøknad:

  • Adresse og navn for søker og bedrift
  • Kort introduksjon: Hvordan fant du stillingen, og hvorfor er den interessant?
  • Din relevante erfaring
  • Hvordan denne erfaringen kan brukes i stillingen
  • Mål du ønsker å oppnå i stillingen/hva ønsker du å lære?
  • Avslutning med oppfordring til å ta kontakt
  • Vennlig hilsen + mobilnummer og e-post

Vår jobbsøknad skisse belager seg på å gjøre søknadsteksten så kort som overhodet mulig. Dette forklarer vi mer i dybden nedenfor.

Søknad eksempel

Kort søknadstekst er veien å gå!

En kort søknadstekst er veien å gå, av mange grunner. Den beste grunnen er at arbeidsgivere får flere titalls søknader til de fleste stillinger. Det er tøft å gå gjennom alle disse til vurdering.

Gjør søknaden kort og presis, men ikke glem å inkludere vital informasjon. I de fleste tilfeller er derimot ikke mangel på informasjon problemet, men heller overfloden.

Du trenger for eksempel ikke skrive 100 ord om hvor mye du liker bedriften. La dette vente til jobbintervjuet. Vær heller konkret i din søknadstekst. Jobb med å fange oppmerksomheten!

Forretningsperson som løper med en koffert

Slik fanger du oppmerksomheten til arbeidsgiver

For å fange oppmerksomheten til arbeidsgiver, er det viktig å være konkret i søknaden din. Vårt beste tips er å holde introduksjonen så kort som mulig. Hopp raskest mulig på din erfaring.

Deretter bør du heller ikke snakke lenge om din erfaring, før du faktisk kobler denne til stillingen. Sørg for å presentere relevant erfaring, og hvordan denne vil hjelpe deg med å lykkes.

Bruker du denne strukturen, vil du holde interessen oppe hos arbeidsgiver. Sørg også for å bruke deres språk, da spesielt de nøkkelordene som går igjen i stillingsannonsen.

Tips: Se også gjennom bedriftens nettside/Facebook-side for å få innsikt i språkbruken deres.

sjekkliste for hva du burde ha med i jobbsøknad

Eksempel på åpen søknad

Mange bedrifter gir deg muligheten for å skrive en såkalt åpen søknad. Denne søknaden er altså ikke spisset inn mot en spesifikk utlysning. Allikevel kan den være spisset inn mot en spesifikk stilling.

Ofte er også en åpen søknad bare en mulighet for jobbsøkere til å legge igjen sin kompetanse som en åpen dør for arbeidsgiver. En utvikler for eksempel kan på denne måten foreslå et arbeidsforhold.

Dersom du skal skrive en åpen søknad, er det fortsatt viktig at du følger vår jobbsøknad skisse. Det er tross alt viktig å fortsatt kommunisere med bedriften og fange deres oppmerksomhet.

Person ser gjennom egen søknad

Søknadstekst intern stilling

Ønsker du å skrive en søknadstekst til en intern stilling? Dersom du tenker at dette er enkelt, bør du tenke om igjen. Kanskje du kjenner den ansvarlige for ansettelser og tenker det blir lett å lande jobben?

Vel, den gang ei! Å søke på en intern stilling kan være veldig vanskelig. Her skal du være veldig skjerpet. Men er du det, så har du en stor fordel som de fleste andre jobbsøkere ikke har.

Siden du allerede jobber i firmaet, vet du sikkert mye om bedriften, personen som skal ansette, og ikke minst ansvaret i stillingen. For de eksterne søkerne, blir det ofte mye gjetning og antagelser.

Tips: Snakk med personen som tidligere bekledde stillingen du søker!

Skrive søknad

Søknad lederstilling eksempel

Flere søknadstekster, slik som for en lederstilling, vil måtte tilpasses noe. Her vil det være naturlig å skrive en noe lengre søknadstekst, siden det er flere erfaringer, relevans og målsetninger som skal dekkes.

Vær allikevel fortsatt oppmerksom på at du bør være presis i dine formuleringer. Fordelen er derimot at arbeidsgiver nok kun vil ha en håndfull relevante kandidater, slik at du sannsynligvis ikke går i søpla.

En søknadstekst til lederstilling bør først og fremst fokusere på dine erfaringer som leder. Her kan du, hvis det passer seg, trekke frem konkrete eksempler som styrker din kvalifisering.

Person mottar jobbtilbud med søknadstekst i bakgrunnen

Søknadstekst mal

Nedenfor har vi laget en kort mal for en søknadstekst. Merk at dette kun er en mal. En ferdig søknadstekst vil være mer utfyllende. Dessuten vil den være rettet mot en spesifikk stilling. Dermed vil også andre elementer kunne være inkludert.

Kjære bedrift,

Mitt navn er Mathias Moe. Jeg skriver til dere i forbindelse med stilling x. Denne stillingen er av stor interesse for meg. Jeg har god erfaring med fagområdet, og mener jeg kan bidra positivt i deres bedrift. 

De senere årene har jeg drevet et tekstbyrå. Dette har jeg gitt meg en rekke erfaringer. Jeg har snakket med kunder, skrevet tekster, ført regnskap, ansatt tekstforfattere og mye mer. I det store og det hele har jeg hatt mange hatter. Dette tror jeg vil være til stor fordel i stilling x.

Deres firma har mange positive aspekter jeg ønsker å fremheve. Blant annet er mulighetene for læring noe jeg spesielt verdsetter. Jeg er opptatt av å ta karrieren min ett steg videre. Det anser jeg som meget realistisk under deres ledelse. I fremtiden ønsker jeg mer ansvar, og jeg ser at dere forfremmer til stillinger internt.

Skulle dere har spørsmål til min CV eller søknadstekst, er jeg tilgjengelig på (nummer) og (e-post).

Mvh

Mathias Moe

Person skriver søknadstekst på PC

Hjelp til å skrive søknadstekst

Forhåpentligvis har våre tips gjort deg noe mindre nervøs for å begynne på din søknadstekst. Dersom du fortsatt føler at du sitter fast, vil vi gjerne gi deg hjelp til å skrive din søknad!

Vårt team av profesjonelle tekstforfattere har skrevet tusenvis av søknader og CV-er. I tillegg har vi erfaring med å skrive for næringslivet, der våre kunder omsetter for flere milliarder.

Det å skrive en søknadstekst for deg, regnes til syvende og sist som en dråpe i havet av våre utfordringer i hverdagen. Vi anser det derimot som kjempegøy å hjelpe deg ut i jobb!

Med en søknadstekst fra oss, kan vi garantere at du blir lagt merke til. Kom et steg nærmere jobbintervjuet i dag, med en skreddersydd søknadstekst fra Din CV-hjelp!