48 38 14 88 post@dingruppen.no

Slik trekker du deg fra jobbintervju

I rollen som aktiv jobbsøker er det ikke uvanlig at man søker på flere stillinger. Lengden på ansettelsesprosessen kan variere fra bedrift til bedrift. Noen vurderer søknadene fortløpende, mens andre har satt en søknadsfrist og ikke rører bunken med søknader før etter at fristen har gått ut.

I praksis betyr dette at noen arbeidsgiver tar kontakt og avholder 1-2 intervju mens en annen så vidt har begynt å vurdere søknadene. I noen tilfeller kan dette føre til at du allerede har fått et jobbtilbud på det tidspunktet en annen kommer tilbake til deg. Da vil det kanskje være naturlig å takke nei til et jobbintervju.

I andre tilfeller kan det hende at du har takket ja til et jobbintervju, men av en eller annen grunn ombestemmer deg. Det kan føles flaut, men det er ikke noe galt i dette. Da er det bare å trekke seg fra intervjuet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du trekker deg fra jobbintervju.

Et håndtrykk

Kan du takke nei til et jobbintervju?

Kan du takke nei til et jobbintervju? Som nevnt innledningsvis varierer lengden på ansettelsesprosessen fra bedrift til bedrift. Hvis du har søkt jobb hos flere bedrifter, og den ene bedriften drøyer det lenge, så kan du i praksis ha fått en annen jobb i mellomtiden.

Du kan selvsagt takke ja til jobbintervjuene du blir tilbudt selv om du akkurat har begynt i ny jobb, men du er ikke forpliktet til å gjøre det. Det er ikke slik at du må gå på alle jobbintervju du blir invitert til. Det gjelder for øvrig enten du har fått deg ny jobb i tiden mellom søknad og invitasjon til jobbintervju eller ikke.

En mann som jobber

Hva om du ombestemmer deg?

Det kan også hende at du har takket ja til et jobbintervju for en stilling som det er en stund siden du søkte på, men plutselig skjønner at du ikke har lyst på jobben likevel mens du forbereder seg til intervjuet. Det er ikke bare på fjellet at det ikke er noen skam å snu. Du kan gjøre det i forbindelse med et jobbintervju også!

Sjekkliste

Eksempel på hvordan du trekker deg fra et jobbintervju

Det kan føles ukomfortabelt å si ifra om at du ikke ønsker jobben likevel. Men det å trekke seg fra et jobbintervju, er mye vanligere enn mange tror. Det som skiller dette fra for eksempel å søke en jobb, er at det ikke blir snakket like høyt om.

Å trekke seg fra et jobbintervju trenger ikke være verken skummelt eller vanskelig. Det er bare å sende en mail til arbeidsgiver og gi dem beskjed. Noen velger også bare å droppe å møte opp på intervjuet, men det er veldig uprofesjonelt. Dette er en mye bedre å gjøre det:

 

Hei [Arbeidsgivers navn],

Først og fremst vil jeg takke for at du vurderte søknaden min for [Stillingsutlysning], og for at du inviterte meg til et intervju for denne stillingen hos bedriften deres.

Jeg setter pris på at du tok deg tid til å gjennomgå søknaden min, men jeg ser meg dessverre nødt til å trekke søknaden.  

Igjen, takk for din vurdering.

 

Med vennlig hilsen,

[Ditt navn]