48 38 14 88 post@dingruppen.no

Skype intervju – slik lykkes du

Koronapandemien har ført til restriksjoner på flere plan. Blant restriksjonene finner man en anbefaling om å praktisere sosial distansering. I praksis betyr det at man skal treffe så få mennesker som mulig, og det har naturligvis fått konsekvenser for hvordan det gjennomføres jobbintervjuer.

Dette er en situasjon som har tvunget mange til å tenke nytt. De fleste har vært nødt til å bli vant til en helt ny normal, og det inkluderer blant annet at man ikke alltid kan gjennomføre jobbintervjuer på den tradisjonelle måten. Da er videooverføringsprogrammer som Skype gull verdt!

Det fantes naturligvis bedrifter som gjennomførte jobbintervjuer via videooverføringsprogrammer før koronaen slo inn over landet også. Før hadde imidlertid denne metoden rollen som unntak, men nå har de to metodene byttet plass. Nå er det intervju over Skype som er den nye normalen.

Hvordan lykkes man med jobbintervjuet er et spørsmål som mange sikkert har stilt seg selv mange ganger, men nå har spørsmålet fått en litt annen ordlyd. Hvordan lykkes man med et Skype jobbintervju? Dette er en problemstilling vi skal se nærmere på i denne artikkelen.

Datautstyr

Det tekniske må være på plass

Om man spør noen man kjenner om tips i forkant av et tradisjonelt jobbintervju, så får man ofte høre at man er nødt til å kle seg pent og møte opp i god tid før intervjuet skal starte. I tillegg er det viktig å gi din potensielle arbeidsgiver et inntrykk av at du er godt forberedt.

Selv om de fleste jobbintervju i dag gjennomføres via forskjellige videooverføringsprogrammer, så er dette naturligvis viktig likevel. Men når det er sagt, så medfører denne endringen i metode at noen faktorer havner litt lenger ned på prioriteringslisten og kanskje til og med erstattes av andre faktorer.

Stemmebruk, toneleie og kroppsspråk er faktorer som vektlegges i stor grad under et tradisjonelt jobbintervju. Det spiller naturligvis en rolle under et Skype intervju også, men hvor vidt du sitter med bena i kryss eller ikke er nok ikke like viktig, da arbeidsgiver ikke kan se dette i denne situasjonen.

En faktor som er desto viktigere – og som man ikke vier så mye oppmerksomhet i en tradisjonell intervjusituasjon – er det tekniske aspektet. Et tradisjonelt jobbintervju baserer seg på personlig kommunikasjon, mens under et Skype intervju må teknologien spille på lag i en mye større grad.

En pil treffer blink

Tenk på hvordan du plasserer PC-en

For å gjennomføre et Skype intervju, er du avhengig av tilgang til PC med innebygd kamera, internettilgang og eventuelt en brukerkonto. Behovet for sistnevnte vil naturligvis variere med utgangspunkt i hvilket videooverføringsprogram arbeidsgiver benytter seg av.

Flere av dagens datamaskiner er utstyrt med en egen kamera app som lar deg ta bilder og videoer av deg selv. Denne appen kan være et nyttig verktøy i forkant av et Skype intervju, fordi det kan gi deg en pekepinn på hvordan arbeidsgiver kommer til å se deg.

For eksempel så bør plassering av PC-en være basert på en bevisst valg.

Når du skal gjøre et godt inntrykk på din potensielle arbeidsgiver, så bør ikke PC-en plasseres slik at du har et vindu rett bak deg. Denne plasseringen vil føre til at du blir utydelig og kvaliteten dårlig. I stedet bør du sørge for å plassere PC-en på en måte som fører til god kvalitet og kamerabilde.

Tre CV-er i rekkefølge

Forhøyning og bakgrunnsstøy

De fleste pleier å være litt høyere enn det innebygde kamera i datamaskinen. Det fører vanligvis til at man bøyer dataskjermen litt bakover slik at den tilter oppover, men dette er ikke særlig lurt.

I stedet bør du sette PC-en på en bunke med bøker oppå bordet som PC-en din står på. Denne løsningen vil være fordelaktig for både deg og arbeidsgiver. Din potensielle arbeidsgiver vil da se deg fra en vinkel som er mest mulig optimal, og du har muligheten til å se rett frem og inn i kameraet.

Det å sette PC-en på en bunke med bøker oppå bordet vil være en god idé av flere grunner. I tillegg til at det gjør underverker for kameravinkelen, så vil det også hjelpe deg å unngå at bakgrunnsstøy kommer med i bildet. Dette er noe som vil bidra til å styrke helhetsinntrykket av deg ytterligere.

Ordne utstyr

Skru opp lyden

I forbindelse med et Skype intervju, er det også viktig at lyden på datamaskinen fungerer som den skal. Dagens datamaskiner pleier å ha en innebygd mikrofon, men dette er et element som kan endres på etter dine preferanser og dine behov.

Derfor er det lurt å forsikre seg om at lydvolumet er optimalt før du logger deg på videooverføringsprogrammet for å gjennomføre intervjuet. Tenk hvor kjipt det hadde vært hvis det var lydvolumet som stod mellom deg og drømmejobben din!

Sjekke at alt stemmer

Gjennomføre en testrunde

I forkant av et tradisjonelt jobbintervju er det flere som får noen de kjenner til å stille seg typiske intervjuspørsmål, slik at man får en pekepinn på hvordan selve intervjuet vil foregå.

Denne metoden kan du også benytte i forkant av et Skype intervju, både om du vil forberede deg på å svare på spørsmål eller om du vil forsikre deg om at det tekniske fungerer som det skal.

Kort fortalt bør du påse at du har tilgang til det aktuelle videooverføringsprogrammet. Ring en venn en stund før intervjuet skal finne sted, slik at du har god tid til å fikse eventuelle problemer som oppstår under denne samtalen. Når problemene er fikset, er alt klappet og klart til selve intervjuet!