48 38 14 88 post@dingruppen.no

Skrive attest 

En attest, også kjent som anbefalingsbrev, er et viktig dokument som gir en skriftlig anerkjennelse av en persons ferdigheter, prestasjoner og kvalifikasjoner. Enten det er for en tidligere ansatt, en kollega eller en venn, er det å kunne formulere en attest en verdifull ferdighet.   

Har du fått spørsmål om å skrive en attest? Står du fast med hvordan du skal skrive denne? Her er noen retningslinjer for å hjelpe deg med å skrive en attest som er tydelig, troverdig og positiv. 

Forstå formålet 

Før du begynner å skrive attesten, må du forstå formålet bak den. Er det for en jobbsøknad, et studium eller en spesifikk anerkjennelse?   

Dette vil hjelpe deg med å fokusere på relevante aspekter av personens bakgrunn og ferdigheter. 

Innledning 

Start attesten med en høflig og profesjonell innledning. Identifiser deg selv og din forbindelse til personen du gir attesten for.   

Dette skaper kontekst og gir leseren et klart bilde av din forbindelse til den omtalte personen.  

Eksempel: 

«Det er med glede jeg skriver denne attesten for (navn), som jeg har jobbet sammen med som (din rolle) ved (selskap/organisasjon).» 

Beskrivelse av relasjonen 

Gi en kort beskrivelse av hvordan og hvor lenge du har kjent personen du skriver attesten for. Dette gir leseren en forståelse av din erfaring med vedkommende.  

Eksempel: 

«Jeg har hatt gleden av å samarbeide med (navn) i løpet av de siste (antall) årene, og i løpet av denne tiden har jeg fått et dypt innblikk i hans/hennes profesjonelle ferdigheter og personlige egenskaper.» 

Fremhev sterke sider 

Identifiser og fokuser på de sterke sidene til personen. Er det deres lederegenskaper, samarbeidsevner, kreativitet eller dedikasjon? Vær spesifikk og gi eksempler som støtter påstandene dine.  

Eksempel: 

«En av (navns) mest imponerende kvaliteter er hans/hennes evne til å lede et team med entusiasme og dedikasjon. Under (spesifikt prosjekt) viste (navn) ekstraordinær evne til å løse komplekse problemer og motivere teamet til å nå felles mål.» 

Inkluder konkrete prestasjoner 

Forsterk attesten ved å inkludere konkrete prestasjoner eller prosjekter personen har jobbet med. Dette gir leseren et håndfast bilde av vedkommendes potensial og resultater.  

Eksempel: 

«Under (spesifikt prosjekt eller tidsperiode) leverte (navn) enestående resultater, som resulterte i (spesifikk prestasjon eller måloppnåelse). Hans/hennes evne til å takle utfordringer og overgå forventningene er bemerkelsesverdig.» 

Avslutt med en positiv konklusjon 

Avslutt attesten med en positiv konklusjon som oppsummerer de viktigste punktene og understreker din tillit til personen.  

Eksempel: 

«Jeg er overbevist om at (navn) vil være en uvurderlig ressurs hvor enn han/hun velger å rette sine talenter. Jeg anbefaler (navn) helhjertet og med full tillit.» 

Kontaktinformasjon og tilgjengelighet 

Inkluder din kontaktinformasjon i tilfelle leseren ønsker å kontakte deg for ytterligere informasjon. Dette viser åpenhet og tillit i attesten.  

Eksempel: 

«Jeg står til disposisjon for eventuelle spørsmål eller ytterligere informasjon. Du kan nå meg på (din e-postadresse) eller (telefonnummer).» 

Hjelp til å skrive attest? 

Å skrive en attest krever omtanke, ærlighet og nøye formulering for å sikre at den gir en rettferdig og nøyaktig representasjon av personens kvalifikasjoner. Ved å følge disse retningslinjene, vil du kunne produsere attester som er verdifulle bidrag til andres profesjonelle reiser.  

Ønsker du heller hjelp til å skrive attest? Ta kontakt med oss i Din CV-hjelp, så ordner vi det for deg.