48 38 14 88 post@dingruppen.no

Referanser oppgis på forespørsel

Er du på utkikk etter en jobb, men er litt usikker på hva som egentlig bør inkluderes i søknaden din? Dette kan være en svært frustrerende situasjon. Det finnes ikke noen spesifikk oppskrift som garanterer et godt resultat.

Å skrive jobbsøknader er noe som har blitt gjort av mange. Mange har gjort seg opp egne erfaringer, som de har hatt lyst til å dele med andre. Det har de kunne gjøre ved hjelp av internett. Selv om det ikke finnes en fast mal, finnes det flere gode eksempler.

I en typisk jobbsøknad kan arbeidsgiver lese om den som har sendt inn søknaden. Målet med enhver søknad er å få frem hva som gjør vedkommende til den rette for stillingen. Om arbeidsgiver er usikker, finnes det en måte å få dette bekreftet på. Det er gjennom referanser.

I forbindelse med jobbsøking, er referanser ofte noe som oppgis på forespørsel. I denne artikkelen skal vi svare på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med dette. For hva er en referanse, hvem kan være det og hvorfor er det så viktig?

En person som ser på telefonen sin

Hva er en referanse?

Som jobbsøker er det mange begreper du er nødt til å ha klart for deg. Blant disse uttrykkene finner man ofte ordet «referanse». Hva ligger egentlig i dette uttrykket?

Referanse er generelt sett ingen forkortelse. Det er flere lignende begreper som brukes om det samme. Noen av disse begrepene er jobbreferanse og referanseperson. Dermed er dette et uttrykk som er svært enkelt å definere.

Når noen er på jobbjakt, er det en reell mulighet for at arbeidsgiver ber om referanser. Disse kan de ta kontakt med for å skaffe seg et bedre bilde av hvordan du er som arbeidstaker. Jobbsøker oppgir rett og slett kontaktinformasjon til én eller flere referanser.

Pekefinger som berører en lyspære

Hvorfor er referanser viktige?

Når en arbeidsgiver skal ansette nye medarbeidere, legger de forskjellige kriterier til grunn. Det er med andre ord ikke sikkert at arbeidsgiver ber deg om å oppgi noen referanser. Referanser vektlegges i ulik grad av forskjellige arbeidsgivere.

Har du søkt på en konkret stilling etter å ha sett stillingsannonsen på søkemotorer som Finn.no? Da oppgis det som regel om arbeidsgiver ønsker søkere med referanser eller ikke. Men det er ikke alltid tilfellet. Noen ganger blir det ikke aktuelt før på selve intervjuet.

På generelt grunnlag kan det derfor sies at referanser er viktige. Det er i hvert fall noe du bør ha i bakhånd om det skulle vise seg å være noe arbeidsgiver er interessert i.

Å kunne vise til referanser vil være fordelaktig for begge parter. Arbeidsgiver får muligheten til å skaffe seg et tydeligere bilde av hvordan det vil være å ansette deg. Du vil fremstå som pålitelig, siden referansepersonen din kan bekrefte det du har sagt på intervju.

Takk for at du vil være min referanse

Hvem kan være referanse?

Det er strenge regler når det gjelder hvem en jobbsøker kan føre opp som referanse. Noe av det viktigste, er at du aldri bør forfalske referanser. Dette er ulovlig.

Det er ikke alltid like lett å vite hvem du kan føre opp som referanse. Er det slik at man kan føre opp familie og venner? Der er heldigvis «reglene» klokkeklare. Familie og venner er noe man absolutt bør styre unna når det gjelder referansepersoner.

Enhver jobbsøker ønsker å fremstå profesjonell ovenfor sin potensielle arbeidsgiver. Da bør du i stedet gå for referanser som du har hatt med å gjøre i jobbsammenheng eller lignende. Noen gode eksempler er tidligere sjefer, kollegaer eller lignende.

Å skulle føre opp referanser er ofte et større problem om jobbsøker er relativt ung, og ikke har noen jobberfaring fra før. Dermed er det kanskje ingen som skiller seg ut når det gjelder valg av referanser. Da kan for eksempel en tidligere lærer være en god referanse.

Mann og dame som håndhilser

Husk å be om tillatelse!

Uansett hvem du ender opp med å føre opp som referanse, er det viktig at du spør personen om de kan tenke seg å være referansen din først. Du må altså be om tillatelse fra vedkommende før du oppgir navnet deres til en mulig arbeidsgiver.

Tillatelse er viktig, fordi det å være referanse for noen skal være en oppgave vedkommende tar på seg frivillig. Derfor bør du spørre på en fin måte. Du bør understreke at det er helt i orden om de skulle si nei. Vedkommende skal ikke føle seg presset til å si ja.

Dame som viser sin CV

Referanser oppgis ved behov

Som nevnt er referanser noe som vektlegges på forskjellige måter av hver enkelt arbeidsgiver. Det er altså ikke alle arbeidsgivere som er interesserte i referansene dine.

Med mindre det oppgis i stillingsannonsen at arbeidsgiver ønsker referanser vedlagt søknaden, er ikke referanser noe du trenger å oppgi før du blir bedt om det.

Bekrefte med signatur

Referanser kan være avgjørende

Selv om referanser er noe som kun oppgis ved behov, betyr ikke det at det ikke er viktig. I noen tilfeller kan faktisk dine valg av referanser være avgjørende for om det er du som får jobben eller ikke.

Å ansette en ny medarbeider er ikke enkelt, og i verste fall kan det faktisk være detaljer som referanser som avgjør det hele.

Om arbeidsgiver får et bedre inntrykk av din konkurrent etter å ha snakket med referansene deres, er det nok til å vippe vektskålen i vedkommendes favør. Derfor bør du alltid velge noen du tror vil snakke fint om deg. Da kan det være du som går seirende ut av det hele.