48 38 14 88 post@dingruppen.no

Referanse jobb

En god referanse kan være gull verdt når du søker jobb. Ofte vil referansen kunne avgjøre hvorvidt du får jobben eller ikke. Finn ut hva du bør tenke på når du oppgir referanse i en jobb!

Noe av det viktigste å tenke på når du skal vise referanse i forbindelse med en jobb du ønsker, er at referansen styrker posisjonen din. Målet ditt er å vise at du er den mest velegnede kandidaten.

Vi skal nå se nærmere på hva du bør tenke på før du skaffer deg en referanse i forbindelse med søking på jobb. Finn ut hvordan du kan sikre deg drømmejobben!

Referanse jobbsøknad

Referanse til jobbsøknad

Hva er en referanse til jobbsøknad? Dersom du skal skrive en CV er det vanlig å inkludere noen referanser i denne. Noen oppgir referansene sine med kontaktinformasjon, mens andre sier at dette kan oppgis på forespørsel.

En referanse i forbindelse med søking på jobb er enkelt og greit en person som kan bli kontaktet av den potensielle arbeidsgiveren din. Formålet er at arbeidsgiveren skal kunne avgjøre hvorvidt du er velegnet som arbeidstaker, basert på andres erfaringer av deg.

Hvem kan være referanse?

Hvem som helst kan stå som referanse når du søker jobb – i hvert fall i utgangspunktet. Det er likevel et par grunnleggende elementer du bør tenke over. Først og fremst er det smart å velge en person som har kjennskap til deg som profesjonell person, og ikke bare privatperson.

Arbeidsgiveren er sannsynligvis opptatt av å vite hvordan du opptrer i et profesjonelt miljø. Velg aller helst en referent som har kjennskap til ansvarsområdet ditt på jobb. Dette kan være tidligere leder, kolleger, kunder, klienter eller lignende.

Det å bruke familie eller venner kan nok fort oppfattes som inhabile referanser. Unngå derfor å ha mor, far, besteforeldre, private venner eller lignende som referanse.

Skulle du ikke ha noen referanse når du søker på jobb, kan du eventuelt oppsøke en lærer eller lignende. Vedkommende bør ha kjennskap til deg og dine evner til å levere gode resultater.

  • Kolleger
  • Tidligere arbeidsgiver
  • Kunder eller klienter
  • Lærere
  • Samarbeidspartnere
Referanse

Hvordan spørre om referanse?

Når du skal spørre noen om å være din referanse i forbindelse med søking etter jobb, er det smart å velge en person som vet hvordan du er som arbeidstaker. Eventuelt bør du velge en som kan gå god for din driv etter gode resultater. Men hvordan spørre?

I de fleste tilfeller er det bare å spørre rett frem: «Kunne du tenke deg å være min referanse?». De fleste vil synes det er hyggelig å kunne hjelpe. Du kan spørre ansikt til ansikt, sende en e-post eller ringe den det gjelder.

Det viktigste er at du avklarer situasjonen med referenten din før han eller hun kontaktes av en eventuell ny arbeidsgiver.

Skal du sette kollega som referanse?

Det å velge en tidligere eller nåværende kollega som referanse når du søker jobb, er svært vanlig. Velg gjerne en kollega du har hatt god kontakt med både personlig og profesjonelt, slik at du vet at vedkommende har et godt inntrykk av deg.

Det aller beste er naturligvis å oppgi en kollega av nyere dato. En referanse fra en jobb du hadde for ti år siden kan fort virke litt «utdatert».

Referanse

Når ringer arbeidsgiver referanser?

Referansesjekken utføres ofte i etterkant av et jobbintervju. Din potensielt nye arbeidsgiver vil sannsynligvis gå gjennom flere intervjurunder med potensielle arbeidstakere, før han eller hun skal sile ut de beste. Da er det ofte aktuelt å ringe til referansene dine.

Noen ganger har du kanskje gått gjennom flere intervjurunder før arbeidsgiveren vil ringe til referanse når du søker jobb. 

Referanser på CV øker profesjonaliteten

Det finnes mange gode grunner til å oppgi referanse når du søker jobb. Den kanskje viktigste grunnen er at du fremstår som mer profesjonell og erfaren. Dersom du skal søke din første jobb har du kanskje ikke så mange referanser å vise til, men husk at både lærere og trenere kan brukes. 

Når arbeidsgiver ser at du kan vise til referanser, er dette en tryggende faktor. Din referanse vil nemlig kunne fortelle arbeidsgiveren at du er pålitelig, høflig, engasjert eller andre positive ting. 

Hvordan skrive referanseliste på CV-en?

Er du usikker på hvordan du skal oppgi referanser på CV-en din? Dette trenger heldigvis ikke å være vanskelig. Det er vanlig å ha referanselisten nederst på CV-en, og du kan fint oppgi mer enn én.

Ha gjerne en nummerert referanseliste, den den mest relevante referansen oppgis som nummer én øverst. Du bør oppgi både navn, arbeidstittel og firmaets navn. Du kan også inkludere adresse og kontaktinformasjon, så vel som ditt forhold til referenten (kollega, arbeidsgiver etc.).

Det kan også være en fordel å inkludere informasjon om dato for arbeidsforholdet deres, dersom du oppgir tidligere kollega eller sjef.

CV

Bør du skrive «referanser oppgis ved forespørsel»?

Mange er usikre på hvorvidt det er greit å skrive at referanse først oppgis ved forespørsel når de søker jobb. Dette er imidlertid helt normal prosedyre, og det er ingenting i veien for å velge denne fremgangsmåten.

Du kan også velge å oppgi referanser direkte i CV-en. Gjør du dette, er det viktig at du har avklart med referentene på forhånd. 

Din CV-hjelp piffer opp din CV og søknad!

Det å oppgi referanse når du søker jobb gir en potensielt ny arbeidsgiver mulighet til å forhøre seg med andre om hvordan du som arbeidstaker er. Sammen med gode referanser, kan en velskrevet CV og søknad sikre at drømmejobben blir din.

Det kan være vanskelig å skille seg ut i bunken av søkere. Med en profesjonell og god CV kan du sikre at CV-en og søknaden din fanger arbeidsgivers oppmerksomhet. Dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem, kan Din CV-hjelp være redningen.

Kontakt Din CV-hjelp i dag dersom du vil at vi skal lage CV eller jobbsøknad for deg!