48 38 14 88 post@dingruppen.no

Profesjonell CV

En CV fremhever dine faglige kvalifikasjoner og annen relevant erfaring i forbindelse med en jobb du søker på. Det er mange som har en slapp holdning til å skrive CV. Å skrive en profesjonell CV er derimot kjempeviktig for å kalles inn til jobbintervju. 

Det er mange måter å sende en CV til en arbeidsgiver på. Noen bedrifter ønsker å motta dem på e-post. Andre bedrifter ønsker en elektronisk CV gjennom en database eller et elektronisk rekrutteringssystem. Uansett er det viktig at CV-en er profesjonell. 

En profesjonell CV skiller seg ut fra den «store bunken» med CV-er som en bedrift mottar i en ansettelsesprosess. Det er en profesjonell CV som fanger arbeidsgiverens oppmerksomhet og interesse. Det er en profesjonell CV som gjør at du kalles inn til et jobbintervju.

Men hva er en profesjonell CV? Hvordan skal en profesjonell CV skrives? Hva skal den inneholde? Kan man få hjelp til å skrive en profesjonell CV? Dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen. 

To personer som har en samtale

Hva er en profesjonell CV?

En profesjonell CV er en CV som er skrevet for å tydelig fremheve din relevante erfaring og dine nødvendige kvalifikasjoner for jobben du søker på. Mange mennesker har et slapt forhold til det å skrive en CV. Det er forståelig, da man vanligvis ikke skriver CV så ofte.

En profesjonell CV har en klar retning; den setter søkelys på å formidle informasjon som er relevant for jobben du søker på. Det er masse erfaringer et menneske gjør seg i livet som ikke er relevant for en aktuell stilling en søker på. Disse erfaringene trengs ikke på CV-en!

Samtidig som at en profesjonell CV fremhever informasjon som er relevant for stillingen du søker på, er den også skrevet på en god måte.

Mann som søker på jobb

Hvordan skal en profesjonell CV skrives?

En profesjonell CV skal skrives på en ryddig og oversiktlig måte. Den skal være lettlest og visuelt behagelig for arbeidsgiveren. En bedrift kan motta flere hundre CV-er, og da er det de beste CV-ene som blir prioritert.

Det kan godt være at du er den perfekte kandidat for jobben. Men om du ikke klarer å vise det gjennom CV-en, vil muligheten bli gitt til en annen jobbsøker. Det er derimot mulig å få hjelp til å skrive en profesjonell CV. Så øker du sjansen for å bli kalt inn til et jobbintervju. 

En profesjonell CV bør være på maks en side. Blir CV-en for lang, er sjansene mindre for at arbeidsgiveren gidder å lese den. For å holde CV-en kort og konkret er det viktig å prioritere hva du skal bruke plass i CV-en til.

Mann som snakker til dame om jobben

Hva skal en profesjonell CV inneholde?

En CV skal fremheve dine kvalifikasjoner og relevante erfaring for den jobben du søker på. Da bør relevant skolegang og relevant arbeidserfaring opp på CV-en. 

Et bilde av deg selv kan også være en fordel å ha med på en profesjonell CV. Når arbeidsgiver får se ansiktet ditt er det lettere for dem å se for seg deg på et jobbintervju. 

Et dilemma som plager mange studenter er at de ikke får jobb uten jobberfaring, samtidig som de ikke får jobberfaring uten jobb. Å ta på seg frivillige verv i studietiden kan være en god måte å ha noe erfaring å føre opp på CV-en for å komme inn i arbeidslivet. 

Du bør derimot unnlate å ta med erfaringer og ferdigheter som enten ikke er relevante, eller som er forventet av mennesker flest. At du klarer å bruke skrive en e-post er ikke noe som imponerer arbeidsgiver. Og at du har tatt et kurs i strikking er irrelevant i de fleste jobber.

To personer som er rundt en lyspære

DinCVhjelp skriver en profesjonell CV for deg!

En god CV er svært viktig for å fremheve dine kvalifikasjoner og erfaringer når du søker på en jobb. Det er derimot mange som har en slapp holdning til det å skrive en CV. Dette medfører at man mister muligheter til å bli kalt inn på et jobbintervju. 

Hvordan man skriver en CV og hva man velger å føre opp på den, påvirker om den blir en profesjonell CV. En profesjonell CV fremhever klart og tydelig dine erfaringer og kvalifikasjoner på en måte som er relevant for jobben du søker på.

De fleste mennesker skriver ikke CV så ofte. Derfor kan det være vanskelig å tilpasse seg kravene som stilles for at en arbeidsgiver skal gidde å bruke tid på den. Det er allikevel svært viktig å tilpasse seg dette, for å øke sjansene til å kalles inn på et jobbintervju. 

DinCVhjelp skriver CV-en for deg. Vi gjør den profesjonell så du øker dine sjanser til å kalles inn på et jobbintervju. Og til syvende og sist øker sjansene for å få drømmejobben.