48 38 14 88 post@dingruppen.no

Er oppsigelse på mail gyldig?

Oppsigelser forekommer dessverre med jevne mellomrom i bedrifter. Enten omsetningen har gått ned eller den ansatte ikke har prestert for eksempel, kan oppsigelse leveres. Et spørsmål mange arbeidsgivere lurer på er som følger: Er oppsigelse på mail gyldig?

Vi trenger ikke gå så mange år tilbake før både søknad med CV og oppsigelse helst skulle leveres personlig. Det var to situasjoner som gjorde folk flest veldig nervøse. Det var vanlig at man gjorde det så kjapt som overhodet mulig. Særlig sistnevnte kan være skikkelig ubehagelig. Mange snek seg inn på sjefens kontor, la oppsigelsen diskret på bordet og forlot rommet i en fykende fart. 

Slik er det heldigvis ikke lenger. Vi lever i en verden som stadig utvikler seg, blant annet når det gjelder teknologi. Derfor er det i dag fullt mulig å gi sjefen sin oppsigelse på mail. I noen tilfeller er også dette den eneste måten å gjøre det på. Det gjelder for eksempel i bedrifter som baserer seg på at de ansatte jobber på nett.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på gyldigheten til en oppsigelse som leveres på mail. Vi vil også se på hva en oppsigelse er, hva man bør inkludere i et slikt dokument og hva som skjer etter at oppsigelsen er levert.

Et forstørrelsesglass

Hva er en oppsigelse?

Oppsigelse er et ord som brukes i forbindelse med at et arbeidsforhold blir avsluttet. Dette begrepet gir en indikasjon på at det er arbeidstaker som har tatt initiativ til å avslutte arbeidsforholdet. På arbeidsgivers initiativ vil det kalles en avskjed, men dette er ofte langt mer alvorlig enn en oppsigelse.

En dame og en mann med hver sin PC på fanget

Oppsigelse på mail og gyldighet

Det å si opp kan være en nervepirrende situasjon. Man går fra noe kjent til noe ukjent. Det kan sette mange følelser i sving. Veldig ofte er følelsene knyttet til om man har gjort ting riktig når man leverer oppsigelsen.

Som nevnt innledningsvis, var det for noen år tilbake vanlig å levere oppsigelsen personlig. Det var ikke slik at man trengte å se sjefen dypt inn i øynene når man gjorde det. Det var vanlig å legge en fysisk konvolutt på bordet. Dette er imidlertid ikke vanlig lenger. Oppsigelse på mail er like gyldig som et fysisk papirark.

Sjekkliste

Dette skal oppsigelsen inneholde

Det beste er å si opp stillingen sin på måte som er så ryddig og profesjonell som overhodet mulig. I noen tilfeller, for eksempel hvis man har et anstrengt forhold til sjefen over lenger tid, kan det være vanskelig. Du selv vil derimot tjene på det i lengden.

Si opp på en ryddig og profesjonell måte. Følg formkravene som gjelder for en oppsigelse. Det betyr blant annet at oppsigelsen må være skriftlig, som også mer eller mindre er en forutsetning for at oppsigelsen skal være gyldig.

Utover det er det svært få krav til hva en oppsigelse skal inneholde. Det er vanlig å inkludere følgende punkt:

  • Arbeidsgivers navn og adresse
  • Arbeidstakers navn og adresse
  • Tittel (for eksempel «Oppsigelsesbrev»)
  • Oppsigelse (for eksempel «Jeg, navn, sier herved opp min stilling hos ‘bedriftens navn’»
  • Henvisning til arbeidsavtale i forbindelse med oppsigelsestid
  • Takk for samarbeidet, tilliten og det du har lært
  • Dato og sted
  • Din signatur
To personer som tar hverandre i hånden

Hva skjer etter at oppsigelsen er sendt?

Etter at du har sendt oppsigelsen, har du offisielt sagt opp stillingen i bedriften hvor du har jobbet. Veien videre vil variere litt med utgangspunkt i det aktuelle arbeidsforholdet:

  • Oppsigelse i prøvetiden: Oppsigelsestiden løper fra dagen arbeidstaker sier opp. Den varer i 2 uker.
  • Oppsigelse utenfor prøvetiden: Oppsigelsestiden løper fra den første dagen i påfølgende måned. Den varer i én måned, med mindre annet er avtalt.

Etter at oppsigelsestiden er fullført, er du ikke lenger ansatt hos din tidligere arbeidsgiver. Da kan du gå videre til din nye jobb og ta fatt på dine nye arbeidsoppgaver med et smil om munnen!