48 38 14 88 post@dingruppen.no

Oppsigelse i prøvetid

Før du skriver under på en arbeidskontrakt, er det viktig å lese grundig gjennom den. Eller få noen du kjenner med litt mer erfaring på området til å gå gjennom den for deg. Hvis dette er din første jobb kan nemlig kontrakten by på mange nye begreper, og «prøvetid» og «oppsigelse i prøvetid» er noen av dem.

Mange tror at det er drømmejobben man står ovenfor når man er i ferd med å få sin første jobb. Men det er ikke alltid slik, og av og til innser man det først etter at kontrakten er signert og man har begynt i jobben. Kanskje dukker den egentlige drømmejobben opp kort tid etter, og da kan klausulen om prøvetid være til god hjelp.  

Temaet for denne artikkelen er oppsigelse i prøvetid, og det er det vi skal se nærmere på nedenfor. Hva er prøvetid, hvor finner man informasjon om dette og hvordan fungerer begrepet prøvetid i praksis? Det er noen av spørsmålene vi skal svare på i denne artikkelen.

Forstørrelsesglass

Hva er prøvetid?

Prøvetid er mer eller mindre fast inventar i en norsk arbeidskontrakt. Derfor er det viktig å ha betydningen av dette begrepet klart for seg. Når man snakker om prøvetid, refererer man til en periode i ansettelsesforholdet hvor man jobber i bedriften uten å være fast ansatt.

Denne perioden er fordelaktig for begge parter. Hensikten med en slik klausul i arbeidskontrakten er at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha muligheten til å se hvordan samarbeidet fungerer i praksis. I denne perioden skal arbeidsgiver vurdere tre faktorer:

  • Hvordan arbeidstaker evner å tilpasse seg arbeidsoppgavene
  • Om arbeidstaker er faglig dyktig
  • Om arbeidstaker er pålitelig 

På den andre siden er det arbeidstakers sjanse til å finne ut om man liker jobben like godt som man trodde man kom til å gjøre da man søkte på jobben. Det trenger ikke nødvendigvis være drømmejobben, men det er viktig at man trives med både arbeidsoppgaver og de man jobber sammen med.

En person som leser

Arbeidskontrakten inneholder informasjon om prøvetiden

Prøvetid må avtales skriftlig, så informasjon om dette finner man i arbeidskontrakten sammen med andre aspekter ved arbeidskontrakten som også må redegjøres på denne måten.

Det er imidlertid ikke sikkert at du finner et konkret svar på spørsmålet ditt i arbeidskontrakten. I disse tilfellene vil i så fall arbeidskontrakten vise til en paragraf i arbeidsmiljøloven, som vil gi deg mer informasjon om temaet.

En mann som kikker

Så lang oppsigelse har man i prøvetiden

Ifølge Arbeidsmiljøloven er det ikke tillatt å forhåndsavtale en prøvetid som er lengre enn 6 måneder. Det vil si at 6 måneder er den vanligste lengden på prøvetiden, men den kan også være kortere. 

I noen tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å flytte på prøvetiden, for eksempel om arbeidstaker blir sykemeldt eller har ferie i prøvetiden. Hvordan bedriften stiller seg til dette, vil i så fall gå frem av arbeidskontrakten.

En mann som jobber

Man kan si opp eller bli oppsagt i prøvetiden

Arbeidsforholdet kan sies opp på samme måte som ellers, enten man er midt i prøvetiden eller ikke. Den eneste forskjellen er at reglene er litt annerledes om man sier opp i prøvetiden enn om man sier opp på et senere tidspunkt.

La oss si at du har begynt i ny jobb og jobbet hele prøvetiden uten at noen av partene har sagt opp arbeidsforholdet, men så kommer du over en ny interessant stilling etter 1-2 år i stillingen. Da vil du ha oppsigelsestid på én måned, og oppsigelsestiden vil løpe fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen ble gitt.

Reglene for oppsigelse i prøvetiden er imidlertid litt annerledes. Da er oppsigelsestiden kortere (2 uker og ikke 4 uker), og den løper fra datoen oppsigelsen leveres. Så hvis du sier opp stillingen din 15. januar og det er midt i prøvetiden din, så begynner oppsigelsestiden din 15. januar og ikke den 1. februar som den ellers ville gjort.

Arbeidsgiver står også ganske fritt til å si deg opp i prøvetiden. Men ifølge Arbeidsmiljøloven må arbeidsgiver begrunne avgjørelsen sin med utgangspunkt i faktorene som vi nevnte lenger opp i denne artikkelen.

Folk som samarbeider

Oppsigelse i prøvetid vs. vanlig oppsigelse

Så hva er forskjellen på oppsigelse i prøvetid og vanlig oppsigelse? Den viktigste forskjellen er rett og slett hvor fort oppsigelsestiden begynner å løpe, samt hvor lang oppsigelsestiden er.

Det er imidlertid slik at man er nødt til å levere oppsigelsen skriftlig, uavhengig av om man ikke er ferdig med prøvetiden eller ikke.