48 38 14 88 post@dingruppen.no

Oppfølgning etter jobbintervju 

Å ha fullført et jobbintervju er en betydelig milepæl i jobbsøkerprosessen, men det betyr ikke at din innsats er ferdig. Etter at du har forlatt intervjurommet, er det viktig å opprettholde profesjonaliteten og sørge for at du gjør alt i din makt for å maksimere sjansene dine for suksess.   

Oppfølgning etter et jobbintervju er en avgjørende del av denne prosessen. I denne artikkelen finner du punktlister med viktig informasjon for oppfølgning.  

En søknad som ligger på en PC

Hvorfor er oppfølging viktig? 

Oppfølging etter et jobbintervju tjener flere formål, blant annet de som er listet opp nedenfor.  

Viser din interesse:

Å sende en oppfølgnings e-post eller takkebrev er en effektiv måte å vise din interesse for stillingen og selskapet. Det sender et sterkt signal om at du er dedikert og engasjert.  

Gir deg en ny sjanse til å imponere:

Oppfølgingskorrespondanse gir deg en ny mulighet til å fremheve dine kvalifikasjoner og svare på eventuelle spørsmål som du føler at du kunne ha svart bedre på under selve intervjuet.  

Bygge relasjoner:

Oppfølgning viser at du setter pris på muligheten til å møte arbeidsgiveren, og det kan hjelpe deg å bygge en positiv relasjon med intervjuerne.  

Gir deg anledning til å klargjøre spørsmål:

Noen ganger kan intervjuer etterlate spørsmål ubesvart eller gi uklare tilbakemeldinger. Oppfølgingskorrespondanse gir deg sjansen til å stille eventuelle resterende spørsmål eller be om klarhet. 

Et forstørrelsesglass som ligger på skrå

Når skal du følge opp? 

Å velge riktig tidspunkt for oppfølgning er helt essensielt. Her er noen retningslinjer å forholde seg til.  

Send e-post umiddelbart etter intervju:

Umiddelbart etter intervjuet, bør du sende en e-post og takke for intervjuet. Dette bør være kort, høflig og uttrykke takknemlighet for muligheten.  

Gi det tid:

Etter den umiddelbare e-posten, må du vente til intervjuerne har hatt tid til å ta beslutningen før du sender ytterligere oppfølging. Dette kan variere, men vanligvis en uke til ti dager er et passende tidsrom.  

Vurder flere oppfølgninger:

Hvis du ikke har hørt noe etter den første oppfølgningen, kan det være akseptabelt å sende en påminnelse etter ytterligere en uke eller to. Vær imidlertid forsiktig med å unngå å virke påtrengende. 

person som dukker opp hos bedriften og forklarer hvorfor de burde ansette han

Hva skal du inkludere i oppfølgingskorrespondansen? 

Din oppfølgingskorrespondanse skal være høflig og profesjonell. Her er hva du kan inkludere.  

Takk for muligheten:

Du kan igjen uttrykke takknemlighet for muligheten til å delta i intervjuet.  

Bekreft interesse:

La intervjuerne vite at du fremdeles er interessert i stillingen.  

Oppsummer dine kvalifikasjoner:

Bruk oppfølgningen til å oppsummere dine kvalifikasjoner og hvordan de passer til stillingen. Dette gir deg en sjanse til å rette opp eventuelle misforståelser eller å gi mer informasjon.  

Still spørsmål:

Du kan bruke oppfølgingen til å stille spørsmål om prosessen, tidslinjen for beslutningen eller eventuelle nye utviklinger i selskapet.  

Utrykk din entusiasme:

La intervjuerne vite at du er spent på muligheten til å bidra til selskapet. 

Søknad

Oppfølgning etter jobbintervju er viktig 

Å følge opp etter et jobbintervju er ikke bare en høflighetsgest, det er en viktig del av jobbsøkerprosessen. Det gir deg muligheten til å utmerke deg, vise din interesse, og bygge relasjoner med potensielle arbeidsgivere.   

Så, uansett resultatet av intervjuet, bør du alltid ta deg tid til å sende en oppfølgnings e-post. 

Trenger du profesjonell hjelp med din CV? 

Hvis du ønsker å forbedre din CV for å øke sjansene dine for jobbsuksess, tilbyr vi profesjonelle CV-tjenester. Vårt team av eksperter kan hjelpe deg med å lage en CV som skiller seg ut og fremhever dine kvalifikasjoner på best mulig måte.   

Ikke nøl med å kontakte oss i Din CV-hjelp for mer informasjon og assistanse. Lykke til med jobbsøkingen!