48 38 14 88 post@dingruppen.no

Motivasjonsbrev til studie  

Dersom du skal søke på en studie i utlandet, så har du kanskje kommet over et krav om motivasjonsbrev. Dette er vanlig i USA og England, men også i mange andre land. Brevet kan spille en avgjørende rolle for hvorvidt du tas opp til studieprogrammet eller ikke.  

Så, hvordan går du egentlig frem? Her er svarene du leter etter! 

Hva er et motivasjonsbrev?  

Et motivasjonsbrev er ment å gi en kort fremstilling av deg selv og din motivasjon for å delta i et studieprogram. Brevet skal gi opptakskontoret et tydeligere bilde av deg og dine målsetninger. Enkelt forklart skal du gi dem grunner til å anse deg som egnet for studiet.  

Det å skrive et godt motivasjonsbrev er viktig, da det kan avgjøre hvorvidt du havner i «ja»- eller «nei»-bunken. Hvor mye skrivet vektlegges, kan imidlertid variere fra studiested til studiested. 

Hva skriver man i et motivasjonsbrev? 

Som oftest skal motivasjonsbrevet inneholde litt informasjon om hvem du er, personlige kvaliteter, utdanningsbakgrunnen din og dine ambisjoner. Og ikke minst: Hva ønsker du å oppnå med denne utdanningen? Har du noen karrieremessige mål?  

Få frem hvordan akkurat denne utdanningen kan hjelpe deg med å nå målene dine. Du burde også ta med noen ord eller setninger om hvorfor du har valgt å søke på akkurat deres studiested. Hva er det som gjør at denne skolen skiller seg ut og virker tiltrekkende for deg?   

Har kanskje skolen et godt rykte, eller er anerkjent innen visse miljøer? Eller er det noe ekstra tiltrekkende ved lokasjon eller fagkombinasjon? Skriv det ned!  

Du burde også fokusere på å få frem de kvalitetene som gjør deg til en god kandidat for skolen. Fokuser på de gode tingene, og fremhev disse egenskapene. 

Hvordan starte et motivasjonsbrev? 

Mange er usikre på hvordan motivasjonsbrevet skal innledes. I de fleste tilfeller starter man med «Dear Sir or Madam», eller lignende. Brevet skal altså ha en formell stil, og høflighetsfraser som dette bør tas med.  

Det kan også være greit å ha en overskrift, enten det er «Motivational letter» eller lignende. Dette avhenger litt av studiestedets formkrav – hvis det er noen. 

Hvor langt skal motivasjonsbrevet være? 

Et motivasjonsbrev skal som regel ikke overskride én side. Det betyr at du må formidle informasjonen din kort og konsist. Nettopp dette kan være nokså vanskelig. Forsøk å kutte ut alt unødvendig, og sørg for at hver eneste setning tilføyer verdi for leseren.   

Selv om de fleste motivasjonsbrev skal være på maksimalt én A4-side, finnes det unntak. Sjekk derfor om studiestedet stiller noen spesifikke krav til form eller lengde. Pass også på at du skriver motivasjonsbrevet på engelsk, dersom studiestedet er i utlandet. 

Tips til deg som skal skrive motivasjonsbrev til et studiested 

Når du skriver et motivasjonsbrev, er det smart å lese seg litt opp på studiestedet. Besøk gjerne hjemmesiden til skolen du søker på. Der står det ofte litt om inntakskriteriene og hva de ønsker å få vite av deg.   

Det kan være de har oppstilt noen spørsmål som de ønsker svar på. I så fall er dette noe du bør ha med i brevet ditt.   

Du kan også finne nyttige fakta om studiestedet og deres ansatte på studiestedets hjemmeside. Denne informasjonen kan ofte flettes inn i brevet. Har universitetet eksistert i hundrevis av år, kan du kanskje nevne at du er fascinert av deres historie?  

Sørg for å skreddersy motivasjonsbrevet til det enkelte studiestedet. Dersom du skriver flere brev, bør du huske på å skreddersy disse til hver enkelt mottaker. 

Sjekk motivasjonsbrevet for feil! 

Og sist, men ikke minst: Vær nøye med rettskriving. Du ønsker å fremstille deg som en seriøs kandidat, og du mister fort kredibilitet hvis motivasjonsbrevet ditt er fullt av feil. I mange tilfeller skal brevet skrives på engelsk, noe som gjør det viktig å være ekstra obs.  

Skriv gjerne brevet i et skriveprogram med engelsk ordbok. Vær i så fall bevisst på hvorvidt du bruker britisk-engelsk eller amerikansk-engelsk. Rett opp i eventuelle skrivefeil, og få gjerne noen andre til å se over teksten. 

Bestill ditt motivasjonsbrev på 1, 2, 3 

Blir motivasjonsbrevet ditt bra, kan du potensielt fange oppmerksomheten til opptakskontoret på drømmeskolen din. Det å skrive et godt brev kan imidlertid være vanskelig, enten det er på norsk eller engelsk. 

Heldigvis er det mulig å få hjelp. Dintext.no har skrevet motivasjonsbrev for mange håpefulle studenter, og hjelper gjerne deg også. Vi kan skrive hele teksten for deg basert på opplysningene du gir oss, eller se gjennom og forbedre en tekst du har skrevet selv.