48 38 14 88 post@dingruppen.no

Motivasjon jobbsøknad 

Motivasjon er en viktig del av en jobbsøknad. Hvorfor søker du denne jobben? Hva motiverer deg til å jobbe hos selskapet? Hva motiverer deg ved de aktuelle oppgavene? Dette er det viktig at du beskriver på en god måte.   

Dersom du skal søke jobb, må du garantert dele om din motivasjon. Dette forekommer mest naturlig i jobbsøknaden. Faktisk bør søknaden din sentrere like mye rundt motivasjon som dine erfaringer. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du mestrer dette kunststykket.  

Gjør et dypdykk i selskapet du søker hos 

Før du begynner å formulere din motivasjon i jobbsøknaden, er det avgjørende å dykke dypt inn i selskapets kultur og mål. Utforsk selskapets nettside for å forstå deres visjon, misjon og verdier. Les gjennom årsrapporter for å få innsikt i selskapets strategiske retning og prestasjoner.   

Søk også etter nyhetsartikler og pressemeldinger. Slik kan du oppdatere deg på selskapets siste nyheter. Dette grundige innsynet vil gi deg et solid fundament for å tilpasse din motivasjon til selskapets spesifikke behov.  

Videre bør du også rette oppmerksomheten mot den spesifikke stillingen du søker. Studer nøye oppgavene og ansvar, og identifiser hvordan dine ferdigheter og erfaringer samsvarer med disse. Slik signaliserer du for arbeidsgiveren at du er dedikert og seriøs i din søknadsprosess. 

Tydelig og konkret språk er essensielt 

Når du uttrykker din motivasjon, er det essensielt å unngå vaghet. Bruk heller et klart og konkret språk som kommuniserer din lidenskap og engasjement. Beskriv spesifikke situasjoner eller prosjekter i din tidligere karriere der din motivasjon ble tydelig demonstrert.  

I stedet for å si «Jeg har alltid vært interessert i markedsføring», kan du dele en erfaring slik som: «Min lidenskap for markedsføring ble kraftig forsterket da jeg ledet et team i utviklingen av en kampanje som resulterte i en økning på 30 % i salget. Dette vekket ikke bare min kreativitet, men også min forståelse for hvordan strategisk markedsføring kan påvirke forretningsresultatene positivt.»  

Videre er det viktig å koble din motivasjon direkte til hvordan du ser for deg å bidra til selskapets suksess. Vær spesifikk om hvordan dine ferdigheter og ambisjoner kan adressere utfordringer eller bidra til å oppnå målsetningene som selskapet har satt. Dette viser at din motivasjon ikke bare er et uttrykk for personlig interesse, men også en strategisk tilnærming. 

Knytt dine verdier til selskapets verdier 

For å virkelig differensiere din motivasjon i jobbsøknaden, er det avgjørende å knytte dine personlige og faglige verdier til selskapets kjerneverdier. Identifiser de verdier som selskapet vektlegger, og reflekter over hvordan dine egne verdier harmonerer med disse.   

Dersom selskapet legger stor vekt på innovasjon og samarbeid, kan du dele konkrete eksempler fra din tidligere erfaring der du har demonstrert disse egenskapene. Dette viser ikke bare din forståelse av selskapets kultur, men også din evne til å integrere deg og bidra positivt. 

Vær samtidig oppmerksom på å unngå å gi inntrykk av at du tilpasser dine verdier kun for å passe til selskapets forventninger. Sannferdighet er nøkkelen. Hvis dine verdier genuint samsvarer med selskapets verdier, vil det skinne gjennom i din motivasjonsbeskrivelse og skape et mer autentisk bilde av deg som søker. 

Fremhev dine unike egenskaper 

I tillegg til å vise forståelse for selskapet og dets verdier, bør du også fremheve de unike egenskapene og ferdighetene du bringer med deg til stillingen. Reflekter over hva som skiller deg fra andre søkere og hvordan dine spesifikke styrker vil være en ressurs for teamet.  

Dette kan inkludere unike kombinasjoner av ferdigheter, erfaringer eller perspektiver som vil bidra til å berike arbeidsmiljøet. Ved å gjøre dette, viser du ikke bare din motivasjon, men også hvordan du skiller deg ut som en verdifull ressurs for selskapet. 

Vis at du er en motivert søker! 

Å beskrive motivasjon i en jobbsøknad handler om å skape en overbevisende fortelling. Den må resonnere med arbeidsgiverens behov og forventninger. Ved å integrere grundig forarbeid, konkret språk og fremheving av unike egenskaper, kan du formidle din motivasjon.  

Sliter du fortsatt med å få formulert motivasjon i din jobbsøknad? Din CV-hjelp kan hjelpe deg med å formulere dette på en naturlig måte. Ta kontakt med oss i dag!