48 38 14 88 post@dingruppen.no

LIS1 søknad

Med en god LIS1 søknad kan du øke sjansen for å komme gjennom nåløyet i spesialiseringsløpet for leger. LIS1 er en forkortelse som står for «Lege i spesialisering del 1», og tilsvarer den tidligere turnuslegeordningen. LIS1-stillingen kan altså betraktes som medisinstudiets «lærligfase».

LIS1 er en stillingsbetegnelse for de som er i den første delen av spesialistutdannelsen. Dette er personer som har autorisasjon som lege og som har bestått medisinsk embetseksamen. LIS1-tjenesten består av et halvt år i kommunehelsetjenesten, og ett år i spesialisthelsetjenesten.

De ulike helseforetakene vil samarbeide med den enkelte kommunen om opptak, og alle kandidater vurderes på tilsvarende vis som i andre ansettelsesprosesser. Hvorvidt du er kvalifisert for stillingen eller ikke baseres på din LIS1 søknad og intervju.

Finn ut hvordan du lager en god LIS1 søknad!

Person som lager sjekkliste for søknadskriving

Hvordan skrive en god LIS1 søknad?

Kampen om å få LIS1-stillinger har blitt tøffere med årene, og mange opplever derfor avslag. Med en god LIS1 søknad kan du øke sjansen for at du kalles inn til intervju. Så hva kjennetegner egentlig en vellykket søknad?

Det er viktig å huske på at søknaden ikke bør være for lang. Du kan komme langt med en kort og tydelig søknad med ryddig oppsett. Glem heller ikke at de første setningene i søknaden er med på å fange mottakers interesse. Bruk derfor god tid på å finpusse disse setnigene!

En LIS1 søknad blir også best om du er ærlig. Har du kanskje brukt lenger enn normert tid på studiet ditt? Oppgi i så fall hvorfor, enten det er fordi du har vært syk, fått barn eller strøket på eksamen.

De beste søknadene er også lettleste og ryddige – gjerne med en rød tråd. Det vektlegges at søknaden skal være fri for skrivefeil og slurv, noe som faktisk kan trekke ned totalinntrykket betraktelig. Ellers er det smart å opplyse om all erfaring du sitter på, både med og uten lisens.

 • Vær kortfattet og presis (en halv A4-side er ofte nok!)
 • Ha et ryddig oppsett
 • Fang leserens interesse med de første setningene
 • Behold en rød tråd i søknaden
 • Vær ærlig!
 • Unngå slurv og skrivefeil – god kvalitet på teksten vil vektlegges
Varseltegn

Unngå disse tabbene i din LIS1 søknad

Hvilke fallgruver finnes når du skal skrive en LIS1 søknad? Du bør blant annet passe på å ikke gjenta deg selv i søknaden. Hold søknaden kort og grei, og bare skriv det du trenger å skrive. Du kan med fordel droppe å inkludere irrelevante opplysninger.

God setningsoppbygning og kontroll på grammatikkregler er også viktig. Dersom du sliter med skrivefeil og grammatikk, kan det være greit å få noen til å se over søknaden.

Mange dårlige søknader er fulle av unødvendige skrivefeil og slurv. Pass på at alle fakta også stemmer. Et tips er å inkludere både predikat og subjekt i setningene.

En annen klassisk feil er å vie til repetisjon av CV. Informasjonen som står der trenger ikke å gjentas. Bruk heller plassen i din LIS1 søknad på å fortelle om deg selv. Hvorfor begynte du på medisinstudiet, for eksempel? Og hvorfor søker du på LIS1 hos det aktuelle sykehuset? Her er tabbene du vil unngå:

 • Unødvendige gjentakelser
 • For lang tekst
 • Skrive- og grammatikkfeil
 • Du glemmer å nevne kommunehelsetjenesten i søknaden
 • Du forteller om CV-en og utdanningen din, og ikke om deg selv!
Din Gruppen

Få hjelp med din LIS1 søknad

En LIS1 søknad kan være av stor betydning for hvorvidt du får LIS1-stillingen eller ikke. Det er viktig å bruke god tid på søknaden, slik at den blir best mulig. Både innhold og språk vektlegges, og det finnes en rekke fallgruver.

Dersom du ønsker hjelp til å skrive din LIS1 søknad, kan Din CV-hjelp bistå deg. Vi kan også hjelpe deg med korrekur eller språkvask, dersom du allerede har laget et utkast til søknaden.

Kontakt oss i dag – vi sørger for at søknaden din blir knallbra!