48 38 14 88 post@dingruppen.no

Jobbsøknad lengde 

Lengden på en jobbsøknad har vært et emne for debatt blant jobbsøkere og arbeidsgivere. Noen mener at en kort og konsis søknad er mer effektiv, mens andre insisterer på at en mer omfattende søknad gir deg en fordel.  

Skal jobbsøknaden være lang eller kort? Det er samtlige eksperter vidt uenige om. Sannheten ligger nok et sted midt imellom, og det handler om balanse. 

Kort og konsis 

En kort og konsis jobbsøknad kan være effektiv når den er godt skrevet og målrettet. Dette betyr at du bør unngå å fylle ut søknaden med unødvendig informasjon og heller fokusere på de mest relevante kvalifikasjonene og erfaringene.  

En kort søknad har fordelen av å være enkel å lese og rask å vurdere for arbeidsgiveren. Dette er spesielt viktig i situasjoner der arbeidsgiveren mottar et stort antall søknader. 

Når du skriver en kort søknad, bør du fokusere på å svare på de viktigste spørsmålene: 

 • Hvorfor er du interessert i denne stillingen? 
 • Hva gjør deg kvalifisert for denne stillingen? 
 • Hvilken verdi kan du tilføre selskapet? 

Sørg for at søknaden er velformulert, fri for skrivefeil, og at den tydelig kommuniserer dine kvalifikasjoner og motivasjon. 

Omfattende og detaljert 

En mer omfattende og detaljert jobbsøknad kan være nødvendig i visse tilfeller. Dette gjelder spesielt hvis stillingen du søker på krever en grundig gjennomgang av dine kvalifikasjoner og erfaringer. For eksempel, i akademiske eller forskningsstillinger, kan arbeidsgivere forvente en omfattende søknad som inkluderer en detaljert beskrivelse av dine tidligere prosjekter og publikasjoner. 

Når du skriver en mer omfattende søknad, må du sørge for at all informasjonen du inkluderer er relevant og nødvendig for stillingen. Unngå å gjenta unødvendige detaljer eller å fylle ut søknaden med irrelevante opplysninger. I stedet, fokuser på å gi grundige og konkrete eksempler som demonstrerer dine kvalifikasjoner og prestasjoner. 

Balansen mellom kvalitet og kvantitet 

Den beste jobbsøknaden er ofte en som finner balansen mellom kvalitet og kvantitet. Dette betyr at søknaden skal være tilstrekkelig detaljert, slik at den viser at du er kvalifisert for stillingen, samtidig som den er kortfattet og engasjerende nok til å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet. 

Her er noen tips for å finne den balansen: 

 • Les nøye gjennom stillingsannonsen og identifiser de viktigste kvalifikasjonene og kravene. Fokuser på å adressere disse i søknaden. 
 • Bruk kraftfulle handlingssubstantiver og konkrete eksempler for å beskrive din erfaring og prestasjoner. 
 • Unngå å bruke unødvendig sjargong eller komplekse setninger. Hold språket klart og forståelig. 
 • Inkluder en kort, men sterk oppsummering som fremhever din motivasjon og din unike verdi for selskapet. 
 • Vær oppmerksom på eventuelle krav om dokumentasjon som attester eller referanser, og sørg for å inkludere dem når det er nødvendig. 

  Ikke konkurrer i lengde på jobbsøknad! 

  Lengden på en jobbsøknad er viktig, men det er ikke nødvendigvis en konkurranse om å skrive den lengste eller korteste søknaden. Det viktigst er å sikre at søknaden er målrettet, godt skrevet, og gir en klar og overbevisende fremstilling av dine kvalifikasjoner og motivasjon.  

  Både korte og omfattende søknader kan være effektive når de er riktig utført. Derfor er nøkkelen å finne balansen mellom kvalitet og kvantitet som passer best for den spesifikke stillingen du søker på. Lykke til!