48 38 14 88 post@dingruppen.no

Jobbintervju tips

Å bli innkalt til jobbintervju tyder på at du kvalifiserer til den stillingen du har søkt på. Men det betyr ikke at du er garantert et jobbtilbud. I jobbintervjuet skal arbeidsgiveren finne ut av om du har de personlige egenskaper som jobben krever.

Gode forberedelser før et jobbintervju øker sjansene for et jobbtilbud. Møt opp i god tid, snakk tydelig, vis interesse og ta med nødvendig dokumentasjon. Et godt førsteinntrykk er viktig.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom gode tips til jobbintervju.

Referanse jobbsøknad

Jobbintervju tips spørsmål og svar

Å forberede seg på hvilke spørsmål en kommer til å bli stilt på jobbintervju kan virke umulig. For hvem kan vite hvilke spørsmål som kommer til å bli stilt? Men du trenger ikke være spåmann for å forberede deg på spørsmålene som vanligvis går igjen på jobbintervjuer.

Det vanligste spørsmålet er å bli bedt om å fortelle om seg selv. Og høres jo ikke så vanskelig ut å svare på. Men ikke glem at du er på et jobbintervju. Det er viktig å ha forberedt seg før intervjuet på et svar her. Svaret bør være kort og konkret. Og det bør være knyttet til den stillingen du søker på.

Du kan også bli spurt om hvorfor du søker på den stillingen, hva du vet om selskapet, hva dine sterke og svake sider er, og om du har noen spørsmål til dem. Disse spørsmålene er det en fordel at du forbereder et svar på før du møter opp på jobbintervju.

CV

Digitalt jobbintervju

I disse dager ønsker færre bedrifter fysisk oppmøte, så det blir mer aktuelt for flere å gjennomføre et jobbintervju digitalt.

Med Teams kan en lett delta på intervjuet ved å logge seg på en link på e-post, uansett hvor en befinner seg. Det gir økt fleksibilitet og har vist seg å ha mange fordeler, da flere kolleger og avdelinger kan involveres i prosessen.

Digitale jobbintervjuer er i grunn ikke så veldig ulikt «vanlige» intervjuer. Formålet med intervjuet er det samme. Og det er like viktig å forberede seg til det digitale jobbintervjuet som det er om du skulle møtt opp fysisk på bedriftens kontor.

Tenk allikevel på følgende: sitt uforstyrret uten en bakgrunn som er for prangende, sørg for å ha god nettilkobling, god lyd og godt bilde.

Referanse jobb

Forberedelser til intervju i lederstilling

Når du forbereder deg til et jobbintervju for en lederstilling, er det noe som er viktig å vite. Dine personlige egenskaper og kvalifikasjoner skal nå vurderes opp mot et helt annet type ansvar enn du ville møtt som ordinær arbeidstaker. Det er dine lederegenskaper som nå skal vurderes nøye.

Det er ikke nødvendigvis faglige kvalifikasjoner som avgjør om du kan bli en god leder. Dine personlige egenskaper er viktigst. Er du i stand til å skape den nødvendige tillit som leder? Har du innsikt nok i egne styrker og svakheter? Er du villig til å utvikle deg i lederrollen?

Det er deg som person intervjueren er opptatt av å finne. Ikke deg som akademiker. Kanskje blir du mer kjent med deg selv i prosessen? Kanskje du oppdager at du egentlig ikke vil ha jobben? Dette er viktig å få klarhet i, både for deg og intervjueren.

På et intervju til en lederstilling kan det hende du blir gitt en caseoppgave. Dette er for å vurdere hvordan du håndterer utfordringer du vil kunne møte på i jobben du søker på. Sett deg på forhånd inn i stillingen du søker på, så er du mer forberedt på en slik test.