48 38 14 88 post@dingruppen.no

Jobberfaring? Slik oppgir du det i CV! 

Har du jobberfaring kan dette være gull verdt å oppgi i CV-en i forbindelse med jobbsøking. Det gjelder imidlertid å vite hvordan du oppgir arbeidserfaringen din, og hva som eventuelt kan/bør utelates.  

Her er noen tips! 

Hva menes med arbeidserfaring? 

Jobberfaring eller arbeidserfaring viser til den erfaringen du har fra arbeidslivet. Det kan være snakk om vikariater, faste stillinger, deltidsstillinger eller arbeid du har utført som selvstendig næringsdrivende.  

Erfaring gir oss kunnskap og ferdigheter, og regnes derfor som noe positivt i jobbsøkingssammenheng. Vel – i hvert fall om du kan vise til relevant jobberfaring, altså arbeid fra tilsvarende/samme bransje, eller der arbeidsoppgavene ligner! 

Slik skriver du arbeidserfaring på CV 

I en CV er det vanlig å liste opp jobberfaring i kronologisk rekkefølge, fra nyest til eldst. Kort fortalt betyr dette at du oppgir nåværende eller siste arbeidsplass øverst, og deretter eldre arbeidsplasser under denne.  

Nøyaktig hvordan du fører opp jobberfaringen, avhenger av dine preferanser. Det viktigste er at erfaringen formidles på en oversiktlig og logisk måte. Her er et eksempel på hvordan jobberfaring kan oppgis: 

 

Feb. 2019 – dags dato 

Regnskapsfører og avdelingsleder 

Bedriftsnavn AS 

  • Bokføring 
  • Lønnskjøring 
  • Rapportering 
  • Rådgivning  

Juni. 2010 – jan. 2019 

Regnskapsfører 

Bedriftsnavn AS 

  • Årsoppgjør 
  • Budsjettering 
  • Rapportering 

Skal all jobberfaring med på CV? 

Ikke nødvendigvis! Dette er noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Husk at søknad og CV bør tilpasses hver enkelt stilling du søker på. En potensiell arbeidsgiver er først og fremst interessert i å se din relevante jobberfaring.  

Derfor kan du gjerne skrive «Relevant jobberfaring» i CV-en din, og liste opp jobber du har hatt i den aktuelle bransjen. Du kan også skrive at «øvrig jobberfaring deles på forespørsel». Da vet arbeidsgiver at du har mer jobberfaring, men at du kun har listet opp det som er relevant. 

Kan man få jobb uten erfaring? 

Ja, alle må starte arbeidslivet sitt et sted! Som ung, eller rett fra videregående eller studier, er det mange som er uten jobberfaring. Det er også mange som ikke har noen jobberfaring som voksne, for eksempel på grunn av livssituasjon, sykdom eller lignende. 

Om du skulle ønske å få deg en jobb, anbefaler vi deg å søke bredt. Begynn gjerne med en deltidsjobb et sted der erfaring ikke vekter så tungt. Etter hvert kan du jobbe deg oppover, og bygge en stadig sterkere portefølje av erfaringer.  

Les også: Jobbmuligheter uten utdannelse 

Hvordan skrive CV uten jobberfaring? 

Dersom du står uten jobberfaring, kan du forsøke å nevne annen relevant erfaring. Husk at det ikke kun er erfaring fra arbeidslivet som teller. Ønsker du for eksempel å jobbe i en barnehage, kan du trekke frem privat barnepass som en relevant erfaring.  

Vil du ha en butikkjobb, kan du kanskje trekke frem at du har erfaring fra å jobbe frivillig i pølseboden for idrettslaget ditt på 17. mai. Praksis, arbeidsuke, elevrådserfaring, organisasjonsarbeid og lignende er blant tingene du kan nevne.  

Du kan også vektlegge kvalifikasjoner. Har du for eksempel fullført et studieløp eller kurs, har du kanskje mye dyrebare teoretisk kunnskap (og eventuelt praksis). Dette kan veie opp for manglende erfaring. 

La oss skrive CV og søknad! 

Jobberfaring eller ei – det er viktig å skrive en god og utfyllende CV og søknad når du skal søke jobb. Dersom du sliter med dette, finnes det god hjelp å få. Vi i Din CV-hjelp har hjulpet mange med jobbsøking, og hjelper gjerne deg også.  

Bestill en ferdigskrevet søknad eller CV som er skreddersydd stillingsutlysningen og dine kvalifikasjoner!