48 38 14 88 post@dingruppen.no

Interesser på CV

Interessene dine utgjør i stor grad hvem du er og hva du trives med, samtidig som de kan si noe om hva du er god til og hvilke egenskaper du innehar, eller hvilken kunnskap du har. Mange interesser kan gi stor uttelling i utvalg av interessenter for en arbeid- eller prosjektstilling.

Å ha en god CV er viktig. Sammen med en søknad, er det en bedrifts første møte med hvem du faktisk er, og hva du har gjort. Du viser frem kompetansen din og dokumenterer gjerne en del av det du har skrevet i søknaden, som CV-en ofte er et tillegg til.

En CV kan også lages på et kreativt vis og brukes som et sammenlagt tillegg til en søknad, eller utformes til å være en søknad i og for seg selv. Da er interessene dine veldig interessante og blir de skrevet riktig, tilpasset en CV, kan de også fortelle en arbeidsgiver hvorfor du passer til jobben.

Det er ikke alltid like lett å skulle skrive om seg selv på den måten, om hva du har gjort eller hva du er god til. Det finnes god hjelp å få, om man står stille eller bare ønsker å delegere bort arbeidet. Da sørger man for at man møter presentabelt, når man søker jobb, eller samarbeid.

Mann som ser gjennom en kikkert, han står med armen ut. Har en koffert ved siden av seg.

Erfaring og kompetanse

Erfaring og kompetanse er hovedsakelig det man fremstiller i en CV. Hva har man gjort, av skole, av tidligere arbeid, og hva er man flink til? Disse spørsmålene skal svares på i en CV og kan tilpasses til arbeidsstedet man søker jobb hos, eller standardiseres for nettprofiler og for utsending til flere.

Mye av det du kan og er god på, kan komme frem gjennom å fortelle om det du er interessert i. Interesserer man seg for eksempel for koding, men har ingen formell trening, utdanning eller erfaring, er interessefeltet en perfekt plass å fortelle om det på en CV.

Det samme gjelder om man går mye på tur, hvis man søker jobb i en bedrift som er tilknyttet friluftsliv, og andre interesser og hobbyer som gir deg unik kunnskap eller ferdigheter. Det spørs helt på hva man ønsker å jobbe som og hvem man sender CV-en til. Tilpass gjerne CV-en.

Erfaring og kompetanse bør tilpasses stedet CV-en skal sendes til, hvis man skal søke på en spesifikk jobb. Ta kun med relevante interesser, som gir deg relevante erfaringer og kompetanser. Det skader ikke om man tar med noe som ikke passet, men jo mer tilpasset, jo mer passende virker man.

En stor sjekkliste, en mann på stige som prøver å krysse av, mens en annen person står nede i høyre hjørnet med en stor blyant

Viktig å ha med på CV

Ting som er viktig å ha med på CV-en sin når man skal sende den ut er personinformasjon, så mottakeren vet hvem det er som sender den inn, utført utdanning, kursing og trening, tidligere arbeidserfaring, interesser og uformell kompetanse, og gjerne referanser og dokumentasjon.

Alle relevante kurs og opplærings opplegg man har vært med på, kan nevnes på en CV, og kan være fremmende, da de viser høyt kompetanse og kunnskapsnivå, sammen med eventuell utdanning. Det samme gjelder arbeidserfaring, hvor relevant opplæring, eventer o.l. kan nevnes.

Det meste kan bli tatt med på en CV, og avhengig av hvor du søker, vil det være forskjellig fokus på forskjellige aspekter av en CV. Noen vil kreve visse utdanninger eller kurs, mens andre vil vite mer om hvordan du er som person og dine egenskaper, og hva du bringer til bordet.

Så skriv en god beskrivelse av hva du har utført, gjennom utdanning og arbeidserfaring, og hva det har gjort deg til i interesse og en eventuell oppsummering, og ha godt språk, og du vil bli lagt merke til og treffe det arbeidsgivere og prosjektledere ser etter når de leser gjennom CV-er.

Fire personer som pusler brikker sammen

Vær kreativ

Man kan gjøre alt mulig og være så kreativ som man vil, nærmest, med en CV. Hvor rett frem og standardisert den trenger å være, avhenger veldig av hvor man søker jobb. Søker man hos en skate-butikk, vil kravene være helt annerledes enn hos et advokatfirma.

I mange tilfeller har du rom for å være kreativ med utformingen av CV-en og hva du velger å ha med og setter størst fokus på, osv. Dette er en god mulighet for å virke interessant, og stå ut fra mengden, i et arbeidsmarked med mange søkere for nærmest alle jobber.

Tilpass CV-en din til det du tenker arbeidsstedet det gjelder hadde syntes var bra presentert, og ha innhold som backer opp presentasjonen. Det er lov å vise seg frem, og mange fagfelt har stor nytte av å se at du klarer å tenke kreativt, og vil sette pris på det aspektet i seg selv.

Det er fremdeles lurt å ha en generell CV skrevet og lagret. Den kan brukes som en god mal for utforming, eller den kan sendes ut, hvis man søker på mange jobber. Mange firmaer krever også utfylling av slik info i skjemaer, hvor det da er lurt å ha den lagret enkelt for å fylle inn i dem.

To hender som tar hverandre i hånden foran et dokument, med en kryss av knapp foran

Trenger du hjelp med CV?

Vi kan hjelpe deg med alt du måtte trenge, når det kommer til arbeid med CV-er. Med vår hjelp vil du møte arbeidsgiverne til dine potensielle jobber, på best mulig måte, og få presentert deg selv godt, i det som er første formelle møtet med deg som person.

Mange sliter som sagt med å skryte av seg selv og skulle skrive om ferdighetene sine, hva de er gode til og hva de vet og får til innenfor forskjellige områder og fagfelter. Det er ikke lett å skrive CV, og det finnes god hjelp å få, i alle ledd av arbeidet.

Så ta kontakt i dag og la oss hjelpe deg med det du trenger hjelp til, for å få din CV sendeklar, enten du har en fra før av som du trenger hjelp til å oppdatere, eller ikke har en CV i det hele tatt og ikke vet hvor du skal starte hen. Vi har erfaring å dele, slik at du stiller sterkt på arbeidsmarkedet.