48 38 14 88 post@dingruppen.no

«Hvorfor vil du jobbe hos oss?»

For enhver arbeidsgiver er det viktig å finne noen som virkelig ønsker å jobbe for bedriften deres. I tillegg er det viktig at arbeidssøker ønsker det av de riktige grunnene.

Hvert eneste jobbintervju tar utgangspunkt i personlig kommunikasjon, og som regel er denne kommunikasjonen i form av to spørsmål og svar-runder. I første del av intervjuet er det din potensielle arbeidsgiver som stiller spørsmål, og deretter er det vanlig at dere bytter roller.

Dette er en form for kommunikasjon som har resultert i at det har blitt laget en liste med «klassiske intervjuspørsmål». I dag er det vanlig for de fleste arbeidsgivere å ta utgangspunkt i denne listen når de selv forbereder seg til intervjuet, men det er ikke slik at de er nødt til å gjøre det.

Det er imidlertid enkelte spørsmål på denne listen som du alltid bør forberede et svar på når du har blitt innkalt til et jobbintervju. Et av disse spørsmålene er «Hvorfor vil du jobbe hos oss?»

CV

Hvorfor stiller arbeidsgiver dette spørsmålet?

Som nevnt ønsker alle arbeidsgivere å finne en person som virkelig vil jobbe for dem. Den mest effektive måten å gjøre dette på, er å gjennomføre et eller flere jobbintervju. Det overordnede målet med det, er at arbeidsgiver ønsker å bli bedre kjent med de som har søkt på stillingen.

Et jobbintervju handler rett og slett om å gjøre en individuell vurdering av arbeidssøkerne som arbeidsgiver mener kan være aktuell for stillingen. Deretter hver enkelt arbeidssøker opp mot hverandre, for å finne ut hvem som vil være den beste kandidaten.

Et godt arbeidsforhold baserer seg på at arbeidsgiver og arbeidstaker forstår hverandre, og det er dette din potensielle arbeidsgiver prøver å skape ved å stille deg disse spørsmålene.

En intervjuspørsmål påvirker mennesker i ulik grad. Noen synes at dette er en veldig morsom setting, mens andre ikke kan få det overstått fort nok. Dette er dog ikke noe som sier noe om arbeidssøker motivasjon for å søke på stillingen. Noen arbeidsgivere er også nervøse i forkant av et intervju.

Sjekkliste

Hva bør arbeidssøker fokusere på i besvarelsen sin?

«Hvorfor vil du jobbe hos oss?» er et stort spørsmål, og derfor kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne. I forbindelse med dette vil det være en god idé å gjøre et grundig forarbeid. Jo mer forberedt du er, jo større er sannsynligheten for at du lander trygt på den andre siden etterpå.

Visuelt sett kan dette spørsmålet beskrives som at arbeidsgiver gir deg en håndsrekning. Å snakke positivt om seg selv, er nemlig ikke noe som faller naturlig for alle og enhver, siden grensen mellom fremsnakking og skryt er svært hårfin.

Men ved å stille deg dette spørsmålet, så åpner arbeidsgiver faktisk for at du skal snakke positivt om deg selv. Under disse omstendighetene vil det heller ikke bli oppfattet som skryt, så det er ikke noe du trenger å bekymre deg for i den gitte situasjonen.

Arbeidserfaring

Fortell hvilke sider ved bedriften som fascinerer deg

En viktig del av forarbeidet ditt, er å sørge for at du blir bedre kjent med bedriften. Om du ikke helt vet hvor du skal starte, så kan den aktuelle bedriftens nettside være et fint sted å starte. Naturligvis under den forutsetning at bedriften har en nettside.

Bedriftens nettside inneholder vanligvis mye informasjon om den aktuelle bedriften, og dette er informasjon som du kan bruke til din fordel under intervjuet. Enhver arbeidsgiver vil la seg imponere av dette, siden det aldri er en selvfølge om at arbeidssøker tar seg bryet med dette.

Men det er altså viktig at du bruker denne informasjonen til din fordel. Om bedriften har noen spesifikke verdier som du identifiserer deg med dem, så vil det være en god idé å legge vekt på dette i besvarelsen din.

Lyspære

Grei ut om hva du kan gjøre for bedriften

Dette spørsmålet er også en gylden sjanse for deg til å fortelle om hvordan du ønsker å bruke kunnskapen din på en måte som gjør den fordelaktig for den aktuelle bedriften.

Dette er noe du kan formidle på flere måter. Om muntlig kommunikasjon er din sterkeste side, så kan du for eksempel henvise til suksessfulle prosjekter du har gjort tidligere. Dette er noe som vil gi arbeidsgiver et tydligere bilde på hvordan du er som medarbeider. 

Annen erfaring

Dette er et sted hvor du kan utvikle deg

Det vil også være svært fordelaktig å sørge for å gi din potensielle arbeidsgiver et inntrykk av at du ønsker å jobbe hos dem i en lengre periode.

Forskjellige bedrifter utformer stillingsannonsene sine på forskjellige måter, og noen pleier å inkludere hvilke utviklingsmuligheter de har å tilby arbeiderne sine. Å anerkjenne dette punktet er noe du enkelt kan snus om til å si noe positivt om deg som arbeidstaker.

Skarp din CV

Viktig å ikke ovedrive

Det er imidlertid viktig å ikke dra den for langt.

Når noen kaller deg inn til et jobbintervju, så er de sjelden interessert i å høre på at du ramser opp alt du har lest om bedriften deres. Hvis du virkelig ønsker å imponere vedkommende, så er dette en sjelden en god fremgangsmåte.

Om man er litt stresset, er det fort gjort å gå i fella med oppramsing.

Men her vil det være lurt å legge ned en ekstra innsats i å holde hodet kaldt når det virkelig gjelder og fokusere på et par punkter som virkelig beskriver deg som arbeidstaker. Dette er også noe som vil ha en utelukkende positiv effekt på arbeidsgivers inntrykk av deg.

IT

Dette spørsmålet kan dukke opp over alt

I disse dager er det ikke alltid at jobbintervju gjennomføres personlig. Koronapandemien har ført til en økning av bedrifter som benytter seg av digitale løsninger for å få gjort dette. I tillegg finnes det mange bedrifter som benytter seg av rekrutteringstester.

Uansett hvilken metode bedriften du søker jobb hos bruker, så er dette et spørsmål som kan dukke opp over alt. Det vil derfor være en god idé å reflektere rundt dette spørsmålet enten intervjuet skal foregå personlig eller på en måte som er litt mindre personlig!