48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvorfor søker du denne stillingen?

Et godt jobbintervju vil være fordelaktig både for den som intervjuer og den som blir intervjuet. I de fleste situasjoner omtales rollene til disse menneskene som arbeidsgiver (eventuelt noen som handler på vegne av vedkommende) og arbeidssøker.

Ofte er jobbintervjuet den første gangen de involverte partene møter hverandre. Om man kommer fra et lite sted, så kan det hende at man kjenner til hverandre til en viss grad, men selve settingen er ny. Derfor er det viktig for å gjøre både et godt første- og helhetsinntrykk.

I en intervjusituasjon er det vanlig at det meste av fokuset ligger på arbeidssøker, siden det er arbeidsgiver som har kalt inn til dette møtet. På slutten av intervjuet er det imidlertid vanlig å gi arbeidssøker sjansen til å danne seg et bedre bilde av bedriften og hvordan det er å arbeide der.

Et jobbintervju baserer seg på personlig kommunikasjon som tar utgangspunkt i at arbeidssøker svarer på spørsmål fra arbeidsgiver, og vice versa. Dette har resultert i utviklingen av en liste over «klassiske intervjuspørsmål» og på denne listen finner man bl.a «Hvorfor søker du denne stillingen?»

Et forstørrelsesglass

Hvorfor stiller arbeidsgiver dette spørsmålet?

Jobbintervju er noe folk flest har forskjellige holdninger til. Mens noen fremstår svært komfortabel med å bli stilt forskjellige spørsmål av noen man kanskje aldri har møtt før, så er det flere som får relativt høy puls bare av å tenke på det.

Et jobbintervju kan med andre ord være veldig nervepirrende, og en av grunnene er at man skal svare på spørsmål uten å ha fått vite spørsmålene på forhånd. Et jobbintervju kan på mange måter sammenlignes med eksamen, men selv eksamen blir ofte barnemat i forhold.

Enten man skal gjennomføre eksamen eller møte på jobbintervju, så er det viktig å møte forberedt. Men det å forberede seg til et jobbintervju er ikke bare-bare, for det dreier seg ofte om å prøve å tenke seg til hvilke spørsmål som kan bli aktuelle. Det finnes sjelden noen fasit i henhold til dette.

Men uansett hvilke spørsmål arbeidsgiver stiller, så er det overordnede målet alltid det samme. Hensikten er å bli bedre kjent med deg som person og finne ut om du er den rette til å jobbe i bedriften deres. Derfor er det viktig å overveie hver eneste ord man sier nøye før man sier dem.  

Lyspære

Hva bør arbeidssøker svare?

Det finnes både personlige og upersonlige spørsmål på listen over «klassiske intervjuspørsmål». På enkelte av spørsmålene er det veldig å svare noe som kan oppfattes som «feil», særlig om det er et personlig spørsmål.

Men når det er sagt så er ikke spørsmål som «Hvorfor søker du denne stillingen?» et direkte personlig spørsmål. Derfor er dette ekstra viktig å reflektere over dette spørsmålet i forkant og planlegge hva du skal si, for om svaret ditt virker lite gjennomtenkt, så kan det koste deg jobben.

Om du ønsker deg en tommelfingerregel i forbindelse med spørsmål som dette, så vil ordtaket om at ærlighet varer lengst alltid være et godt utgangspunkt. I tillegg er det viktig å begrunne de forskjellige svarene, slik at arbeidsgiver får et bedre innblikk i hvordan du tenker.

En jordklode

«Jeg er på jakt etter en jobb nærmere hjemmet»

I Norge er det mange som pendler til og fra jobb. Pendling kan defineres som både dagpendling og ukespendling. De som dagpendler bor ofte et stykke fra jobben, kanskje et par timer, men det er ikke umulig å få til. Ukespendling handler som regel om at man bor borte i ukene og er hjemme i helgene.

Selv om pendling kan være en god løsning på et spesifikt tidspunkt, så betyr ikke det at det alltid kommer til å være det. Livet er uforutsigbart og kan endre seg før man vet ord av det, og da kan det hende at man ønsker å finne en jobb som er litt nærmere der man er til daglig.

Da kan «Jeg er på jakt etter en jobb nærmere hjemmet» være et godt svar på hvorfor du søker på den aktuelle stillingen. Dette er noe de fleste ikke har noen problemer med å forstå.

Utdanning

«Jeg ønsker å bruke utdanningen min, oppleve mestring og utvikle meg innen faget»

Det er imidlertid ikke alltid man får drømmejobben på første forsøk. For noen tar det mange år å komme seg inn i bransjen de ønsker, og i verste fall er det noen som aldri får sjansen til det overhodet.

Dette er et svar som egner seg godt dersom du har hatt en deltidsjobb ved siden av studiene, og som du har fortsatt i etter endt studier mens du leter etter drømmejobben. Man kan for eksempel være utdannet barnehagelærer, men jobbe som kassemedarbeider på en matbutikk.

Arbeidserfaring

«Jeg ønsker å være en del av et fellesskap som består av likesinnede»

I noen tilfeller kan dette svaret fungere som et tilleggssvar til vårt forrige eksempel. Om man er utdannet barnehagelærer og jobber i matbutikk, så er det ikke sikkert at man kommer like godt overens med kollegaene sine som man ville gjort dersom man jobber i en barnehage.

Det å omgås likesinnende og føle seg som en del av et felleskap er en helt spesiell følelse. Men når det er sagt, så er det ikke slik at man aldri vil føle dette i en annen jobb. Det er ingen selvfølge at man kommer overens med «likesinnede» heller. 

Informasjon

Hva bør arbeidssøker IKKE svare?

Som vi nevnte ovenfor, så varer ærlighet alltid lengst. Men det er viktig at man ikke er for ærlig heller, for det kan fort bli for mye av det gode. I enkelte situasjoner er det altså innafor å holde deler av sannheten tilbake, og et jobbintervju er et klassisk eksempel på en slik situasjon.

For å hjelpe deg et lite stykke på veien til et vellykket jobbintervju, vil vi nedenfor gi deg noen eksempler på hva du som arbeidssøker absolutt ikke bør svare dersom arbeidsgiver stiller spørsmålstegn ved motivasjonen din for å søke på den aktuelle stillingen.

CV

«Jeg vil bare ha en jobb»

«Jeg vil bare ha en jobb» er et svar som nesten umiddelbart vil plassere deg i kategorien over «kandiater som ikke er egnet til stillingen». Derfor er dette et svar du bør unngå for enhver pris.

Dette er tross alt ofte det som er motivasjonen for mange, særlig om man er veldig ung og ikke har lykkes med å komme seg inn på arbeidsmarkedet enda. Men det vil altså være en god idé å tenke seg om et par ganger om du vurderer å svare dette.

CV

«Jeg ønsker meg mer i lønn»

Høyere lønn er en annen faktor som ofte motiverer folk til å ville bytte jobb. Det er selvsagt et resonnement de fleste vil klare å sette seg inn i, men det betyr ikke at det er et godt svar.

Om du serverer dette til din potensielle arbeidsgiver på et jobbintervju, så er det veldig sannsynlig at det kun blir med det ene intervjuet. I de fleste tilfeller ønsker arbeidsgiver å høre helt andre begrunnelser enn akkurat dette.

Sjekkliste

«Jeg er på jakt etter nye utfordringer etter å ha jobbet der i x år»

Det er veldig mange som inkluderer dette punktet i søknaden sin, når de blir bedt om å fortelle hva det er som motiverer dem til å søke på en spesifikk stilling.

I enkelte situasjoner kan dette også være et veldig godt svar, om man passer på å endre litt på selve ordlyden. Det kan for eksempel passe dersom man jobber som butikkmedarbeider og søker på en stilling som enten assisterende butikksjef eller butikksjef.

Men dette er sjelden et godt svar om den nye jobben har de samme arbeidsoppgavene som din nåværende jobb. Hensikten er kanskje å fremstå som en nysgjerrig og kunnskapssulten person, men i enkelte tilfeller kan det faktisk få motsatt effekt.

Om de aktuelle bedriften er på jakt etter en som ønsker å jobbe hos dem i mange år fremover, så kan «Jeg er på jakt etter nye utfordringer etter å ha jobbet der i x år» være et litt uheldig svar. Det kan få deg til å virke som en person som fort går lei, og det er sjelden noen en bedrift ønsker å satse på.