48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvorfor skaffe bekreftelse på arbeidsforhold? 

Med en bekreftelse på et arbeidsforhold kan du dokumentere at du har jobbet et sted. Dokumentasjonen sier også noe om hva du jobbet med, og i hvilken periode. Men hva skal du egentlig med en bekreftelse som dette?  

Finn svaret, her! 

Hva er en bekreftelse på arbeidsforhold? 

En bekreftelse på arbeidsforhold kalles ofte bare for en arbeidsattest eller sluttattest. Dette er altså en skriftlig attest som dokumenterer arbeidsforholdet, og gis typisk når du slutter på en arbeidsplass. 

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidstaker rett på en sluttattest fra arbeidsgiver ved alle lovlige oppsigelser. Attesten skal inneholde arbeidstakers navn, fødselsdato, arbeidsplassens navn og en stillingsbeskrivelse. Den sier også noe om når arbeidsforholdet fant sted.  

Foruten disse minimumskravene, er det vanlig at arbeidsgiver sier noen ord om arbeidstakers egenskaper eller innsats. 

Derfor er en arbeidsattest god å ha! 

Den viktigste grunnen til å få en bekreftelse på arbeidsforholdet, altså en attest, er å kunne fremlegge denne for potensielt nye arbeidsgivere. Dette gjelder kanskje særlig om tidligere arbeidsgiver sier noen positive ord om innsatsen du har lagt inn, eller dine gode egenskaper.  

Samtidig vil attesten dokumentere at arbeidsforholdet faktisk har funnet sted, og hvilke arbeidsoppgaver du hadde. Den bekrefter også at tidsrommet for ansettelsen stemmer overens med det du oppgir i CV-en din.  

Les også: Skrive attest 

Bekreftelse på arbeidsforhold: Eksempel 

En bekreftelse på et arbeidsforhold vil som regel ikke være på mer enn en A4-side. Attesten er med andre ord kort og konsis, og trenger ikke å være spesielt komplisert. Her er et forenklet eksempel på hvordan den kan se ut:  

«Navn Etternavn, født XX/XX-XXXX, har jobbet fulltid hos Firmanavn AS fra XX/XX-XXXX til og med XX/XX-XXXX. Blant Navns sentrale arbeidsoppgaver, kan vi nevne X, X og X. Navn har også bidratt med X og X.  

I sin tid hos Firmanavn AS, har Navn vist seg å være både pålitelig, effektiv og faglig dyktig. Han/hun har bidratt til X og X, og har vært en viktig ressurs for bedriften.»  

I tillegg til dette, vil attesten også ha arbeidsgivers navn og signatur, og vanligvis kontaktopplysninger til arbeidsplassen. 

Kan legges ved søknad og CV 

Dersom du får en bekreftelse på et arbeidsforhold, kan denne gjerne legges ved søknad og CV når du søker om jobb. Dette er spesielt gunstig om attesten stiller deg i et godt lys! Eventuelt kan du ha den liggende og sende den dersom ny arbeidsgiver ønsker å se den.  

En attest kan på mange måter ha samme funksjon som en referanse. Den er en beskrivelse av deg og jobben du har gjort, gitt av noen andre enn deg selv. Dette er verdifullt for de fleste arbeidsgivere! 

Sliter du med å skrive en god jobbsøknad/CV? 

Når du skal søke jobb er både referanser og bekreftelser på arbeidsforhold kjekke å ha. Men det kanskje viktigste, er å utarbeide en velformulert og ryddig CV og søknad. I disse dokumentene kan du formidle informasjon om kompetanse og jobberfaring, blant annet.  

Det å skrive skreddersydde søknader/CV-er til hver enkelt jobb du søker på, kan være en tidkrevende og vanskelig oppgave. Ønsker du hjelp, har Din CV-hjelp tjenestene du leter etter!