48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvorfor får jeg ikke jobb?

Mange spør seg selv: Hvorfor får jeg ikke jobb? Du har kanskje søkt på utallige jobber, men blir aldri innkalt til jobbintervju. Andre ganger blir du innkalt til intervju, men det hele ender med at noen andre får tilslag på jobben. Dette kan være både slitsomt og frustrerende.

Husk likevel på at du ikke er alene. Det er mange som søker om jobb, og ofte er det få stillinger i forhold til søkere. Det kan finnes flere grunner til at du ikke får jobb. La oss se nærmere på hvordan du kan trosse utfordringene!

Jobb

1. Du mangler erfaring

Hvorfor får jeg ikke jobb når både motivasjonen og utdanningen er på plass? I mange tilfeller kan det være at det er manglende erfaring som er problemet. Veldig mange arbeidsgivere søker etter kandidater med både ett og fem års erfaring.

Nyutdannede opplever derfor at de ikke engang blir innkalt til jobbintervju. Dersom det er noen søkere med erfaring, blir disse ofte prioritert.

Det finnes flere løsninger på dette problemet. Den ene løsningen er at du tar en midlertidig jobb i samme bransje som ikke krever erfaring. På den måten kan du opparbeide relevant erfaring og deretter søke på nytt ved en senere anledning.

En annen løsning er å fremheve annen erfaring, som ikke nødvendigvis er yrkeserafing. Kanskje du har vært i praksis på en lignende arbeidsplass under utdanningsløpet? Eller har du kanskje erfaring via frivillig arbeid? Fremhev i så fall dette i søknaden din.

CV

2. Du tilpasser ikke jobbsøknaden

Hvorfor får jeg ikke jobb når jeg har både erfaring, utdanning og motivasjon? Dersom du er i denne situasjonen, kan jobbsøking føles håpløst. Avslag etter avslag er demotiverende for alle og enhver. Ofte handler det rett og slett om at det er mange som søker på stillingene du er interessert i.

Det kan også hende at du har en veldig «generell» jobbsøknad. Sender du kanskje samme jobbsøknad til alle arbeidsgivere? Nøkkelen til suksess ligger gjerne i å tilpasse hver enkelt søknad. Dette kan være tidkrevende, men samtidig effektivt.

Ved å vise arbeidsgiveren at du er interessert i den spesifikke stillingen, fremstår du mer interessert og motivert. Nevn gjerne selskapet med navn, og fortell hvorfor du passer perfekt inn i arbeidsmiljøet deres. En skreddersydd jobbsøknad gjør at du virkelig kan skille deg ut i mengden!

En mann som ser i en kikkert

3. Hvorfor får jeg ikke jobb? Du søker på feile stillinger!

Har du søkt på mange stillinger, men får alltid beskjed om at du mangler de rette kvalifikasjonene? Andre mottar det samme standardsvaret hver gang de søker jobb: «Vi har bestemt oss for å gå videre med andre kandidater».

Dersom du er i en slik situasjon, kan det hende at du søker på de feile jobbene. Mangler du for eksempel viktige kvalifikasjoner, er det ofte nytteløst å søke på stillingen. Dersom du mangler riktig utdannelse, vil gjerne hverken erfaring eller motivasjon veie opp for dette.

Hvorfor får jeg ikke jobb når jeg har relevant erfaring, men mangler utdanning? Mange arbeidsplasser må forholde seg til et regelverk. Det stilles for eksempel ofte krav til at kommuneansatte eller statlig ansatte har spesifikk utdannelse å vise til.

Noen ganger kan du imidlertid veie opp for manglende kompetanse med relevant erfaring. Det skader derfor ikke å prøve. I så fall bør du sørge for at søknaden er av topp kvalitet. Den bør fremheve erfaringen på en god og tydelig måte.

Jobb

Får du ikke svar på jobbsøknad? Vi hjelper deg!

Mange stiller seg selv spørsmålet «hvorfor får jeg ikke jobb?». Grunnen til at du ikke får svar på jobbsøknaden eller aldri blir innkalt til intervju kan variere. I de fleste tilfeller handler det om manglende erfaring, kompetanse eller at søknaden er for generell.

I mange tilfeller kan du øke sjansen for å få jobb dersom du skriver en god jobbsøknad. Denne bør fremheve kompetanse eller erfaring best mulig. I tillegg bør søknaden være unik for stillingen du søker på.

Din CV-hjelp kan skrive jobbsøknaden for deg, og tilpasse den til stillingsutlysningen. Vi sørger for at kompetansen og erfaringen din fremheves. Kontakt oss i dag og få hjelpen du trenger!