48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan spørre om attest?

Hvordan spørre om attest fra arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes? Dette er noe mange lurer på i forbindelse med jobbsøking og jobbskifte. Med en attest gir du en potensiell ny arbeidsgiver mulighet til å kontrollere kvalifikasjonene og erfaringsnivået ditt.

Noen ganger vil man motta attest uten å måtte spørre om det. Andre ganger vil du måtte kontakte tidligere arbeidsgiver og be om attest. Så, hvordan spørre om attest?

Varseltegn

Du har rett på attest ifølge norsk lov

Det er veldig vanlig å be om attest, og derfor ikke noe du trenger å grue deg for å spørre tidligere arbeidsgiver om. Ifølge arbeidsmiljøloven har du faktisk rett på en attest fra arbeidsplassen.

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidstaker krav på attest fra den tidligere arbeidsgiveren dersom han eller hun fratrer etter lovlig oppsigelse. Denne attesten skal inneholder informasjon om hva arbeidet har gått ut på, samt hvor lenge arbeidsforholdet har vart.

Attesten skal også informere om arbeidstakers fødselsdato og navn. Du har også krav på attest dersom du blir avskjediget, altså om du får «sparken». Da bør du imidlertid være klar over at arbeidsgiver kan opplyse om at du ble avskjediget i attesten.

Forstørrelsesglass

Når har arbeidsgiver plikt til å lage attest?

For at arbeidsgiver skal være pliktig til å gi deg en attest, er det visse krav som må oppfylles. Du må for eksempel ha arbeidet ut oppsigelsestiden din etter at du sa opp eller ble sagt opp. Eventuelt må du ha arbeidet frem tl du ble fritatt for arbeidsplikten.

Hvis du derimot forsvinner fra arbeidsplassen og ikke kan vise til noen gyldig grunn, vil du ikke ha krav på attest. I slike tilfeller har du nemlig ikke fratrådt arbeidet i henhold til lovlig oppsigelsesgrunn.

To personer som har speedintervju

Hvordan spørre om attest? Slik går du frem!

Er du usikker på hvordan du kan spørre om attest fra en tidligere arbeidsgiver? Dersom du ikke har mottatt en attest allerede, kan du kontakte arbeidsgiveren og be om en. Send gjerne en e-post eller ring den tidligere arbeidsgiveren på telefon.

SMS, Messenger eller andre kommunikasjonsmetoder kan også fungere bra. Er du usikker på nøyaktig hvordan du kan spørre om attest? Som regel holder det å bare spørre rett ut. Du kan for eksempel sende følgende melding til arbeidsgiver:

«Hei! Er det mulig å få tilsendt en attest med opplysninger om arbeidsforholdet mitt hos NN?». Her representerer altså «NN» firmaets navn. Verre trenger det ikke være.

En person som leter etter informasjon

Dette skal en sluttattest inneholde

Nå vet du hvordan du kan spørre om attest. Men hva skal egentlig en attest inneholde? Minstekravet til attesten er at den skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, arbeidsoppgaver og varighet.

Arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å lage en mer utfyllende attest om ønskelig. Dette kan du ofte få på forespørsel.

Attest

Er attest og referanse det samme?

En attest er en konkret og nokså enkel erklæring på at et arbeidsforhold har funnet sted, og hva arbeidsoppgavene gikk ut på.

Når det kommer til referanser, er ofte disse mer utfyllende og gir rom for arbeidsgivers subjektive meninger. Referanser kan dessuten være både skriftlige og muntlige. Det er gjerne referansen du viser til når du søker på nye jobber, spesielt om den var positiv!

To personer som sitter og øver på spørsmål

Kan du be om attest mange år etter avsluttet arbeidsforhold?

Ja, du kan be om en attest selv om det skulle være flere år siden du sluttet i jobben. Vær obs på at arbeidsplassen gjerne ikke har samme sjef som da du jobbet der. De fleste bedrifter vil likevel kunne bekrefte at du har jobbet der, og kan dermed lage en enkel attest.

Mange oppdager at de aldri mottok noen attest når de skal søke ny jobb etter noen år. Det kan være lurt å be om attest med en gang du slutter, hvis dette ikke blir sendt automatisk. På den måten kan du være sikker på at arbeidsgiver har mest mulig kunnskap om arbeidsforholdet ditt.

Person som lager sjekkliste

Har du fått en dårlig attest fra arbeidsgiver?

Dersom du mener at du har mottatt en dårlig attest som ikke gjenspeiler arbeidsforholdet riktig, kan du klage. Det er viktig at arbeidsgiver opptrer profesjonelt, selv om dere kanskje ikke kom godt overens.

Arbeidsgiver skal ikke sette deg i et dårlig lys, og bør holde subjektive meninger unna attesten. Opplyser sjefen din om at du ble oppsagt, han han eller hun imidlertid rett til dette.

Din Gruppen hjelper deg

Få hjelp med søknad og CV!      

En attest er en skriftlig erklæring som skal inneholde informasjon om arbeidsforholdet ditt, samt navn og fødselsdato. Dette kan være kjekt å ha når du skal søke ny jobb. En potensiell ny arbeidsgiver kan nemlig få bekreftet at du har erfaringen og kompetansen du viser til, gjennom attesten.

Hvordan spørre om attest? Som regel holder det å sende en e-post til arbeidsgiver og be om attest. Husk at du også bør ha en presentabel søknad og CV når du søker ny jobb. Dette er noe vi kan hjelpe deg med!

Kontakt Din CV-hjelp og få hjelp med søknad, CV og mye mer!