48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan søke jobb uten utdanning?

Skal du søke jobb, men mangler relevant utdanning? Da bør du stoppe og lese denne guiden. Finn ut hvordan du best kan fange arbeidsgivers oppmerksomhet.  

Dagens samfunn legger ofte press på at man må ha en utdannelse i bunn for å søke jobb. Samtidig er det flere jobbsøkere som av ulike grunner sitter med lav eller ingen utdanning. Det kan føre med seg utfordringer. 

Mange er usikre på hvordan de skal søke og få jobb uten utdanning. Dersom du går frem på riktig måte, kan du likevel imponere arbeidsgiver. Vi skal nå se nærmere på hvordan du bør gå frem.

Mann som ser gjennom en kikkert, han står med armen ut. Har en koffert ved siden av seg.

Hvilke jobber bør du søke på når du mangler utdanning?

Det er mange arbeidsgivere som ønsker å få søkere med mange års relevant utdanning bak seg. Som hovedregel, bør du ikke søke på jobber du ikke er kvalifisert for. Samtidig, kan du søke selv om du ikke oppfyller alle kravene. Noen arbeidsgivere søker for eksempel etter ansatte som har relevant utdannelse eller erfaring.

Det finnes også en rekke yrker der du kan starte uten utdanning eller få opplæring underveis. Slike jobber inkluderer, men er ikke begrenset til: resepsjonist, barnehageassistent eller butikkmedarbeider.

Prøv å finne en jobb som du kan passe til, men som samtidig vekker interessen din.

Mann som jobber på en stasjonær PC, han sitter ved en pult, på en stol og har hånden på tastaturet

Burde du bygge på kompetansen din?

Alle har begynt et sted. Du trenger ikke føle at du aldri kan søke jobb, grunnet manglende utdanning.

Det normative utdanningssystemet passer ikke for alle av ulike grunner. Et alternativ du har er å bygge på kompetansen din. Det finnes for eksempel flere gratis kurs på nett, som du kan ta i løpet av kort tid. For eksempel et førstehjelpskurs eller et Excel kurs. Dette kan enten være relevant til jobben du sikter deg mot eller vise at du tar initiativ.

Du trenger derimot ikke ta kurs. Kompetanse kan være mye mer enn bare utdanning. Noe av det viktigste du derimot kan gjøre er å skrive en god CV og søknad som fremhever dine fordeler. Dette kan veie opp for manglende utdanning, dersom det blir gjort riktig.

En stor sjekkliste, en mann på stige som prøver å krysse av, mens en annen person står nede i høyre hjørnet med en stor blyant

Hvordan skrive en CV uten utdanning

Dersom du ikke har noen utdanning å vise til, trenger ikke det bety at du ikke kan få jobben du søker på. Det er nemlig mange andre relevante ting du kan ha med på CV-en din.

En arbeidsgiver er først og fremst opptatt av å ansette noen som passer for stillingen. Du kan vise at nettopp du er den rette, selv om du ikke har utdanning. Har du for eksempel tidligere erfaring? Eller kanskje du har personlighetstrekk som gjør at du burde bli ansatt?

Her er det mye du kan trekke frem! Under er informasjon det kan være lurt å ha med på CV-en:

 

  • Tidligere erfaring
  • Frivillig arbeid
  • Språkferdigheter
  • Sertifikater
  • Hobbyer
  • Personlige egenskaper
Mann som står foran et utarbeidet stort tekstdokument

Tips til å skrive søknadsteksten

Mange synes det kan være vanskelig å skrive en jobbsøknad. Men her har du god mulighet til å overbevise arbeidsgiver om at du er den beste kandidaten for stillingen.

Siden du mangler utdanning, kan du fokusere på hvorfor du til tross for dette, er perfekt for jobben. Du kan for eksempel trekke frem relevant erfaring. Husk at erfaring ikke trenger å være jobbrelatert. Har du for eksempel vært ute og reist, tatt vare på små søsken eller hatt andre relevante opplevelser, bør du vurdere å inkludere dette.

Husk å fremme andre positive kvaliteter ved deg selv. Når du mangler utdanning kan det være smart å fremheve egenskaper du besitter som er relevante for stillingen. Søker du for eksempel jobb som butikkmedarbeider kan trekk som serviceinnstilt og tålmodighet, være noe arbeidsgiver ser etter.

Bli kreativ og let etter mulige sammenhenger.

To hender som tar hverandre i hånden foran et dokument, med en kryss av knapp foran

Motta hjelp i dag!

Dersom du ikke har utdanning, bør du prioritere å søke med en best mulig CV og søknad. Ved å fremheve de riktige områdene ved deg selv, trenger det ikke være vanskelig å søke jobb selv om du mangler relevant utdanning.

Det kan imidlertid være utfordrende å skrive en god søknad, enten man har gjennomført utdanning eller ikke.

Din CV hjelp hjelper deg med å skrive en relevant og god jobbsøknad og CV. Vi har ekspertisen som trengs for å hjelpe deg på veien mot jobb!