48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan søke jobb når man er gravid?

Du er i lykkerus etter å ha blitt innkalt til intervju for drømmejobben, og setter ivrig i gang med å forberede deg til intervjuet. Men plutselig murrer kvalmen i magen igjen. Slik har det vært i noen uker, så du bestemmer deg for å ta en graviditetstest, og den er tydelig positiv. Hvordan søke jobb når man er gravid? 

Foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvoten er et tema som har vært i vinden de siste årene. Ikke nok med det; Det er et svært betent tema. Men det er ikke bare dette som diskuteres i forbindelse med familieforøkelse. Kan familieforøkelsen sette en stopper for ønsket ditt om for eksempel å bytte eller søke jobb?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på om det er noe spesielt du er nødt til å huske på når du skal søke jobb samtidig som du er gravid. Kan man søke jobb mens man er gravid, hvordan går man frem i en slik søknadsprosess, og vil det være noe annerledes enn når man søker på jobb som ikke-gravid?

En mann som snakker på telefon

Kan man søke jobber mens man er gravid?

Familieforøkelse er noe som blir et aktuelt tema for mange på et eller annet tidspunkt i livet. Dette gjelder både kvinner og menn, selv om det bare er kvinnene som skal føle de fysiske endringene på kroppen.

Når man er klar for familieforøkelse vil variere fra person til person. Fellesnevneren at mange av kvinnene er i arbeidsdyktig alder, og at en mulig graviditet kan sammenfalle med det å søke jobb. Noen blir også gravide i veldig ung alder, og er nødt til å søke sin aller første jobb tidligere enn de ellers ville gjort på grunn av det.

De fleste vet at familieforøkelse betyr at kvinnen skal ut i foreldrepermisjon i 10-12 måneder etter fødselen. Dette har kostet mange gravide kvinner en jobb de virkelig ønsket seg og kanskje til og med var best kvalifisert til.

Det har ført til at flere spørsmål har vokst frem, og dette er ett av dem: Kan man søke jobber mens man er gravid? Vi kan ikke få understreket nok hvor viktig det er at du ikke lar dette stoppe deg. Du er like kvalifisert til en stilling enten du er gravid eller ikke.

En datamaskin

Diskriminering i en ansettelsesprosess er ulovlig

Til tross for at man i teorien kan og ofte oppmuntres til å søke jobber mens man er gravid, så er det mange kvinner som har opplevd at drømmejobben glipper på grunn av bollen som baker i ovnen. Det er veldig uheldig – ikke bare for deg som arbeidssøker, men også for bedriften som arbeidsgiver. 

En potensiell arbeidsgiver har nemlig ikke lov til å spørre deg om hvor står i forbindelse med familieforøkelse. Hensikten med dette er å forhindre diskriminering i ansettelsesprosessen, for det er ulovlig. Det kan du lese mer om i arbeidsmiljøloven.

Personer som lager sjekkliste

Du trenger ikke fortelle om graviditeten umiddelbart

Du kan altså søke jobb mens du er gravid, og arbeidsgiver har i teorien ikke lov til å vurdere deg annerledes på grunn av det. Det finnes heller ikke et regelverk som sier at du er nødt til å fortelle om graviditeten med en gang du får vite det.

Det betyr at du ikke trenger å fortelle det under selve jobbintervjuet. Men saken stiller seg naturligvis litt annerledes om du er så langt på vei i svangerskapet at det er synlig. For noen er det også viktig å være så ærlig som mulig, så i praksis er det opp til deg å avgjøre om du vil fortelle om graviditeten under intervjuet eller ikke. 

I arbeidsmiljøloven står det at tidspunktet for når  arbeidsgiver skal informeres varierer i permisjonens lengde. Med en foreldrepermisjon på 12-52 uker, så skal arbeidsgiver informeres fire uker før permisjonen begynner. Hvis du ønsker å være i permisjon lenger enn et år, så må du informere arbeidsgiver om det 12 uker før permisjonsstart!

Dermed kan du med god samvittighet la nyheten synke inn for deg og partneren din OG fortelle det til familie og venner først, før du begynner å bekymre deg for hvordan du skal presentere nyheten ovenfor arbeidsgiveren din!