48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive klage på sjefen?

Hvordan skrive klage på sjefen? Mange trives dårlig på arbeidsplassen fordi sjefen ikke håndterer ting på en optimal måte. En klage på daglig leder til høyere hold kan noen ganger være løsningen.

Frustrasjon på arbeidsplassen kan ofte skyldes at daglig leder ikke håndterer arbeidsoppgaver, mellommenneskelige relasjoner eller arbeidskonflikter på en tilfredsstillende måte. I verste fall kan dette føre til stort sykefravær blant ansatte, mistrivsel og et dårlig arbeidsmiljø.

Dersom du føler at sjefen din kan klandres for forholdene på arbeidsplassen, kan det være aktuelt å klage til høyere hold.

I denne guiden skal vi se nærmere på konflikthåndtering i bedrifter, og hvordan du kan skrive klage på sjefen.

Dokument

Hvordan bør du konfrontere sjefen din?

Kommunikasjon er viktig på enhver arbeidsplass, og kan sørge for at alle føler seg hørt og forstått. Dersom du eller de andre ansatte opplever misnøye med sjefen, er ofte første steg å ta en prat med ham eller henne.

Dersom noen føler seg urettferdig behandlet, oversett eller fornærmet av sjefens kommentarer eller handlinger, kan det hjelpe å konfrontere vedkommende. Snakk gjerne sammen på tomannshånd, dersom saken primært omhandler deg og ditt forhold til sjefen.

Hvis flere på arbeidsplassen føler seg feilbehandlet av sjefen, kan det være mulig å ta ting opp i plenum. Sørg for at tilbakemeldingen er konkret og tydelig, med en god og oppriktig intensjon.

Person som uthever et stjernetegn

Slik kan du bli kvitt sjefen om det ikke ordner seg 

Skulle ikke det nytte å konfrontere sjefen, finnes det også andre løsninger. Du kan skrive klage på sjefen til høyere hold, eller velge å ta kontakt med Arbeidstilsynet. Sistnevnte kan kontrollere om det er behov for tiltak etter arbeidsmiljøloven.

Bedrifter med dårlige ledere har ofte stort gjennomtrekk av ansatte, hyppige sykemeldinger eller dårlig arbeidsmiljø. I mange tilfeller vil kanskje det enkleste være å bytte arbeidsplass. Dette kan imidlertid oppleves som urettferdig dersom sjefen er problemet – og ikke du.

I noen tilfeller kan det være behov for bytte av daglig leder. Husk at også sjefer ofte har overordnede. Dersom sjefen din har utvist upassende oppførsel eller ikke er faglig egnet for lederjobben, er dette ofte grunn til oppsigelse.

Person som flyr opp i lufta med kappe på

Skriv en klage på sjefen til øverste ledelse

Hvordan skrive klage på sjefen til øverste ledelse? Det er viktig å få frem nøyaktig hva som er grunnen til at du klager. Kom med konkrete eksempler og inkluder gjerne dokumentasjon dersom dette foreligger.

Forklar hvorfor sjefens oppførsel forårsaker mistrivsel på arbeidsplassen, og kom gjerne med noen konkrete råd til forbedring av situasjonen. Er det kanskje manglende kommunikasjon, frekke kommentarer eller ansvarsfraskrivelse som er problemet? Forklar situasjonen.

Det kan også være lurt å snakke med dine kollegaer. Er det kanskje flere som opplever sjefens oppførsel som belastende? Jo flere som signerer på klagen, jo større gjennomslagskraft kan den få.

Din Gruppen

Vi hjelper deg med å skrive klagen 

I noen tilfeller kan sjefen forårsake dårlig stemning og konflikter på arbeidsplassen. Dårlige ledere kan føre til et ugunstig arbeidsmiljø og mistrivsel blant ansatte. Da vil ofte løsningen være å klage på vedkommende til øverste ledelse. Er du usikker på hvordan du kan skrive klage på sjefen?

En god klage bør være både konkret, tydelig og veldokumentert. Din CV-hjelp kan hjelpe deg og eventuelle kollegaer med å skrive klage på sjefen, slik at kampen for et bedre arbeidsmiljø kan vinnes.

Kontakt oss i dag for hjelp!