48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive et intervju?

For å skrive et intervju, må man vite hvordan man skal forberede seg. Man må vite hvem man skal intervjue, og hva man faktisk lurer på. Skal intervjuet presenteres må man passe på å få med ting som mottakeren vil lure på.

Forberedelsene er det viktigste med et intervju. Stiller man uforberedt får man ofte ikke den informasjonen man ville ha, og det blir rotete. Det finnes også mange forskjellige måter å foreta selve intervjuet på.

Enkelte intervjuer skal holdes flere ganger med forskjellige personer og vil da ha en standard. Man vil likevel kunne stille spørsmål utenfor standarden og må av og til hoppe over spørsmål hvis intervjuobjektet svarer på det på en annen måte.

Mann som skriver CVen sin på PC

Hva er et intervju?

Et intervju kan være mye forskjellig. Et intervju vil i all hovedsak ha en vinkling og noe det lurer på, som vil bli besvart. Et intervju kan inneholde sitater og detaljer om hvordan en person har svart. Man kan pynte litt, og det ferdige intervjuet vil bli redigert og utformet som en helhetlig tekst.

Det kan være en del av researchen til en nyhetsartikkel eller det kan være et portrettintervju som skal presentere en person. Typen intervju vil bestemme tonen for spørsmålene, og hva som skal bli spurt om.

I portrettintervjuer vil man finne spørsmål om hverdagsliv, men også bragder og opplevelser. I andre intervjuer kan man ha en mer direkte problemstilling som man vil ha en persons mening om. Intervjuer er alltid spørrende, og i stor grad granskende.

I intervjuer for nyhetsartikler vil man finne mindre personlig informasjon, og selv om man vil få innsikt i opplevelsen av en hendelse, er det mer konkret og saklig. Disse intervjuene blir sjeldent brukt alene, og blir som regel bare sitert i artiklene.

En stor sjekkliste, en mann på stige som prøver å krysse av, mens en annen person står nede i høyre hjørnet med en stor blyant

Still de riktige spørsmålene

Prøv å still de riktige spørsmålene. Jo flere spørsmål man har med inn i intervjuet, jo mer informasjon får man. Allikevel er ikke alle spørsmål er relevante og noen kan bli besvart som del av andre spørsmål, og man er lønnet med godt forarbeid.

Man kan komme til å fornærme eller snu samtalen om man stiller feil spørsmål, og vil da risikere å ikke få den infoen man ville ha, og endeproduktet vil reflektere dette. Når man bearbeider et intervju, er spørsmålene alt man har å jobbe rundt.

Gode spørsmål er viktige, og kan skape en dialog utenom spørsmålene som også besvarer problemstillingen. Unngå ja og nei spørsmål, og prøv å få intervjuobjektet til å prate mest mulig. Styr heller samtalen tilbake på rett spor i etterkant.

Mann som står foran et utarbeidet stort tekstdokument

Portrettintervju mal

Ved å ta i bruk en mal for portrettintervju, vil du sørge for at du får med den informasjonen du er på jakt etter. En god mal, tilpasset til ditt intervju vil gjøre prosessen mye lettere og du kan fokusere på innholdet.

Helt enkelt vil en mal se noenlunde slik ut:

  • Overskrift
  • Ingress
  • Introduksjon
  • Oppbygning
  • Hovedpoeng
  • Avslutning

Ved å bruke enkle rammer som man tilpasser sitt intervju, vil man kunne fokusere på innholdet i intervjuet, og å føre samtalen, istedenfor å tenke på at man må tilpasse det helhetlige produktet i ettertid.

Person som uthever et stjernetegn

Slik kan du også skrive et intervju

Ved å bruke disse enkle grepene kan du også skrive et intervju. Det er enkelt, og ikke en veldig fast skriveform. Har du noe du lurer på, eller noen du vil vite mer om er det bare å sette i gang med forarbeidet.

Når man først og fremst vet hvem man vil intervjue, eller hvilken vinkling man vil ha på en sak, kan man begynne å jobbe med spørsmålene. Spørsmålene skal være gode og ledende. Still spørsmål som byr på lengre svar og gjerne fortellinger.

Etter man har holdt intervjuet sitt og fått den informasjonen man trenger, må man begynne å skildre og gjenfortelle historien på en beskrivende men konkret måte. Ta gjerne med omstendigheter og følelser og humør i skildringen din.