48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive attest? 

Hvordan skrive attest? En attest er et skriftlig dokument som bekrefter en persons kvalifikasjoner, ferdigheter, arbeidserfaring og/eller karakteregenskaper. Attester er ofte nødvendige i ulike sammenhenger.  

Å skrive en effektiv attest er viktig for å hjelpe mottakeren med å ta informerte beslutninger. Men hvordan går du egentlig frem for å skrive en attest? Ikke fortvil! I denne guiden viser vi deg hvordan du kan skrive en god attest. 

Forstå hensikten 

Før du begynner å skrive en attest, er det viktig å forstå hensikten med dokumentet. Spør deg selv hvorfor du blir bedt om å skrive attesten og hva den skal brukes til.  

Er det for en jobbsøknad, et studieopptak, eller som referanse til en personlig vurdering? Å ha en klar forståelse av hensikten vil veilede deg gjennom skriveprosessen. 

Samle relevant informasjon 

For å skrive en informativ attest, må du samle all relevant informasjon om personen du skriver for. Dette kan inkludere deres fulle navn, kontaktinformasjon, stilling, dato for ansettelse eller samarbeid, og spesifikke oppgaver og ansvar de har hatt.  

Jo mer du vet om personens bakgrunn og erfaring, jo mer overbevisende vil attesten være. 

Velg en passende struktur 

Attester følger vanligvis en bestemt struktur. En typisk attest inkluderer en innledning, en hoveddel og en avslutning. I innledningen skal du introdusere deg selv og din forbindelse til personen du skriver for.  

I hoveddelen gir du en detaljert beskrivelse av personens kvalifikasjoner, ferdigheter eller egenskaper, eventuelt hvilke arbeidsoppgaver vedkommende har hatt. I avslutningen oppsummerer du din vurdering og gir eventuelt kontaktinformasjon hvis mottakeren har flere spørsmål. 

Vær objektiv og spesifikk 

Når du skriver attesten, er det viktig å være objektiv og spesifikk. Gi konkrete eksempler som støtter dine påstander om personens kvalifikasjoner eller egenskaper.  

Istedenfor å si «hen er en flink lærer», kan du si «hen har en imponerende evne til å engasjere elevene i læringsprosessen, og jeg har sett mange eksempler på hens effektive undervisningsmetoder». 

Vær ærlig og positiv 

Det er viktig å være ærlig i en attest, men det betyr ikke at du ikke kan uttrykke positivitet. Tvert imot, dersom du ikke kan gi en positiv attest, bør du revurdere om du burde skrive attesten i det hele tatt!  

Hvis du har bekymringer eller reservasjoner, kan du velge å ikke skrive attesten istedenfor å gi en negativ vurdering. 

Unngå klisjeer og generelle utsagn 

Klisjeer og generelle uttalelser gir lite innsikt og verdi i en attest. Unngå å bruke fraser som «hen er en god lagspiller», eller «hen har gode kommunikasjonsevner». I stedet, prøv å gi spesifikke eksempler som illustrerer disse kvalitetene.  

For eksempel, «hen spilte en nøkkelrolle i å samarbeide med teamet for å løse en kompleks utfordring, og hens tydelige kommunikasjon var avgjørende for prosjektets suksess». 

Rediger og korrekturles 

Når du har skrevet attesten, er det viktig å redigere og korrekturlese grundig. Sørg for at teksten er feilfri, tydelig og godt strukturert.  

Dårlig skrevne eller feilfylte attester kan svekke deres troverdighet og effekt. 

Respekter personvern 

Når du skriver en attest, må du respektere personvernet til personen du skriver for. Unngå å inkludere sensitive eller personlige opplysninger uten tillatelse.  

Det er også viktig å overholde eventuelle retningslinjer eller krav fra organisasjoner eller institusjoner som mottar attesten. 

Hjelp vedkommende å oppnå sine mål! 

Å skrive en attest er en ansvarsfull oppgave som krever omtanke og nøye formulering. Med disse retningslinjene kan du skrive en attest som hjelper personen du skriver for å oppnå sine mål – som jo er hele hensikten med å skrive en attest i utgangspunktet!  

Hvis du genuint er imponert over personens egenskaper, så burde det ikke være altfor vanskelig å skrive en god attest som reflekterer dette. Bare husk å vær konkret og hold informasjonen relevant til det vedkommende skal bruke attesten til. Lykke til!