48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan holde et jobbintervju? 

Å holde et vellykket jobbintervju er avgjørende for å finne de rette kandidatene for en stilling. Som intervjuer er det din oppgave å vurdere ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper til søkerne. 

Skal du holde et jobbintervju? Da er det viktig å holde tunga rett i munnen. Her er det mange fallgruver, men også flere positive muligheter. I denne artikkelen gir vi deg gode tips til hvordan du takler jobbintervjuet som arbeidsgiver.  

Forberedelse er alt 

Før du går inn i et jobbintervju, må du sørge for at du er godt forberedt. Dette inkluderer blant annet å: 

Gjennomgå søknaden og CV: Les nøye gjennom søkerens dokumenter for å få en forståelse av deres erfaring og kvalifikasjoner. 

Forstå jobbkravene: Ha en klar forståelse av hva som kreves for stillingen, inkludert kompetanser, ferdigheter og personlige egenskaper. 

Utarbeid spørsmål: Lag en liste over relevante spørsmål som vil hjelpe deg med å evaluere søkerens egnethet for stillingen. 

Skap en komfortabel atmosfære: Sørg for at intervjurommet er ryddig og komfortabelt. Dette hjelper søkeren til å føle seg mer avslappet under intervjuet. 

Strukturert intervju 

Å holde et strukturert intervju innebærer å stille alle kandidater de samme spørsmålene i samme rekkefølge. Dette gir deg et rettferdig sammenligningsgrunnlag. Noen vanlige typer strukturerte spørsmål inkluderer: 

Spørsmål om atferd: Spør om tidligere erfaringer, og hvordan søkeren håndterte spesifikke situasjoner. For eksempel: «Kan du gi et eksempel på en utfordrende arbeidssituasjon, og hvordan du løste den?» 

Situasjonsbaserte spørsmål: Spør om hvordan søkeren ville håndtert fremtidige scenarier. For eksempel: «Hvordan ville du taklet en konflikt mellom to teammedlemmer?» 

Kompetansebaserte spørsmål: Spør om spesifikke ferdigheter som er nødvendige for stillingen. For eksempel: «Hva er din erfaring med prosjektledelse?» 

Aktiv lytting 

En viktig ferdighet som intervjuer, er aktiv lytting. Når søkeren svarer på spørsmålene dine, må du være oppmerksom og vise interesse. Unngå å avbryte, og gi kandidaten tid til å fullføre sine tanker. Still oppklarende spørsmål hvis noe er uklart. Aktiv lytting hjelper deg med å få en dypere forståelse av søkerens ferdigheter og erfaring. 

Evaluering og vurdering av kulturpassform 

Ta grundige notater under intervjuet. Dette vil hjelpe deg med å huske viktige detaljer om hver kandidat når du senere skal vurdere og sammenligne dem. Noter ned sterke og svake sider, spesifikke svar på spørsmål og dine generelle inntrykk. Disse notatene vil være avgjørende når du tar beslutningen om hvem som skal ansettes. 

I tillegg til faglige kvalifikasjoner, bør du også vurdere kandidatens passform med selskapets kultur og verdier. Spør om deres verdier, arbeidsstil og hvordan de samarbeider med andre. Dette vil hjelpe deg med å forutsi om de vil trives i organisasjonen. 

Oppfølging og tilbakemelding 

Etter intervjuet må du gi hver kandidat tilbakemelding om resultatene så raskt som mulig. Dette viser respekt for deres tid og innsats. Hvis du bestemmer deg for å tilby stillingen til en kandidat, må du gi dem en klar beskrivelse av lønn og fordeler, samt tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. 

Etikk og diskriminering 

Under hele prosessen med å holde et jobbintervju, må du huske å følge etiske retningslinjer og unngå diskriminering. Spørsmål som angår kjønn, alder, rase, religion eller andre beskyttede kategorier, bør unngås. Intervjuer skal kun være baserte på kvalifikasjoner og kompetanse. 

Helt til sist 

Å holde et vellykket jobbintervju krever forberedelse, struktur og ferdigheter som aktiv lytting og evaluering. Det er en viktig del av ansettelsesprosessen som kan hjelpe deg med å finne de mest kvalifiserte kandidatene for stillingen. Ved å følge beste praksis og å være oppmerksom på etiske hensyn, kan du bidra til å sikre at rekrutteringsprosessen er rettferdig og vellykket. Lykke til!