48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvor lang bør en jobbsøknad være?

Hvor lang bør en jobbsøknad være? Dette er et spørsmål mange stiller seg selv i jobbsøkingsprosessen. Dersom du har mye på hjertet er det fort gjort at søknaden blir vel lang. Andre ganger kan man slite med å finne nok ord.

En jobbsøknad bør være kort nok til at arbeidsgiver tar seg tid til å lese gjennom hele søknadsteksten. Samtidig skal den være lang nok til at du får frem hvorfor du er den perfekte kandidaten for stillingen. Så, hvor lang bør en jobbsøknad være optimalt sett?

Person som lager sjekkliste

Optimal lengde på jobbsøknad

De lærde strides om hvor lang en jobbsøknad bør være. Ifølge enkelte bør den være på 2–3 sider, mens andre mener optimal lengde er på 1 side. Hva som passer best i det enkelte tilfelle, avhenger til dels av hva slags stilling du søker på.

I de fleste tilfeller vil det imidlertid være nok med én A4-side, gjerne i skriftstørrelse 12 eller 11. Når det kommer til skrifttype (font) er det greit å gå for en klassisk og enkel stil. Vi kan for eksempel anbefale Helvetica, Arial, Trebuchet MS eller Verdana.

Husk at også margen vil ha innvirkning på hvor lang søknaden din faktisk blir. Ha gjerne en generell margstørrelse på 2,54 cm. I de fleste skriveprogrammer vil dette være standard, noe som betyr at du ikke trenger å endre på noe.

Så, hvor lang bør en jobbsøknad være? Én side er i de aller fleste tilfeller mer en nok. Sørg likevel for å skrive en mer utfyllende søknad dersom arbeidsgiver ber spesifikt om det.

Varseltegn

God lesbarhet på jobbsøknad er viktig

Når du skal skrive en jobbsøknad er det viktig å huske på at den skal være lettlest. Dette er kanskje enda viktigere enn å henge seg opp i hvor lang en jobbsøknad bør være. God lesbarhet er nøkkelen til at arbeidsgiver skal kunne fordøye og engasjere seg i søknaden din.

For å få en søknad som er lettlest og oversiktlig, anbefaler vi blant annet å bruke korte setninger. Unngå lange og kronglete forklaringer om tidligere erfaring. Husk at mye av informasjonen allerede står i CV-en din.

Det viktigste i en jobbsøknad er å få frem at du er motivert, og hvorfor du er den rette kandidaten for stillingen.

Din Gruppen

Hvor lang bør en jobbsøknad være? Få hjelp!

Mange spør seg selv «hvor lang bør en jobbsøknad være?». Dersom du er usikker på lengde, utforming eller innhold, kan det være greit å få litt skrivehjelp.

Din CV-hjelp har lang erfaring med å skrive jobbsøknader, og sikrer at både lengde og innhold optiamaliseres. Vi leser nøye gjennom stillingsutlysningen, og passer på at søknaden din blir best mulig.

Kontakt oss i dag, og få en jobbsøknad som er akkurat passe lang!