48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva spør de om på jobbintervju? 

Jobbintervjuer er som en reise gjennom et ukjent terreng. Med riktig forberedelse og selvtillit kan du derimot navigere deg gjennom det med selvtillit. Et fint utgangspunkt er å finne ut av hva de spør om på jobbintervju.   

Hva spør de om på jobbintervju? La oss dykke dypere inn i de vanligste spørsmålene som ofte oppstår under jobbintervjuet. Vi gir deg grundige svar og konkrete eksempler for å hjelpe deg med å mestre spørsmålene. 

Fortell litt om deg selv 

Dette spørsmålet kan være en mulighet for å presentere din karriere. Start med utdannelsen, og trekk deretter inn arbeidserfaring.   

Eksempel: «Jeg fullførte en mastergrad i økonomi ved [universitet], og de siste fem årene har jeg jobbet hos [tidligere arbeidsgiver]. Der begynte jeg først som assistent, før jeg videre gikk til en lederrolle.» 

Hvorfor ønsker du å jobbe for dette selskapet?  

Her er det viktig å vise at du har lest deg opp på selskapet. Dette viser at du har en genuin interesse for selskapet, og ikke bare jobben i seg selv.   

Eksempel: «Jeg har beundret [selskapets navn] for deres engasjement for bærekraft, spesielt sett i deres implementering av [bestemt initiativ]. Jeg vil være en del av en organisasjon som ikke bare leverer resultater, men også har en positiv innvirkning på samfunnet.» 

Hva er dine styrker og svakheter?  

Gå utover standardfrasene og bruk konkrete eksempler.   

Eksempel: «En av mine styrker, er min evne til å bygge sterke relasjoner. I min forrige jobb etablerte jeg et nettverk av samarbeidspartnere som resulterte i en økning på 30 % i salgsvolum.»  

Når det gjelder svakheter, bør du være ærlig og vise hvordan du jobber med dem.   

Eksempel: «Jeg har lagt merke til at jeg noen ganger blir for detaljorientert. For å håndtere dette, har jeg implementert tidsstyringsverktøy for å sikre at jeg balanserer grundigheten med effektivitet.» 

Hvordan håndterer du pressede situasjoner?  

Dette spørsmålet søker innsikt i dine mestringsstrategier.  

Eksempel: «Under et prosjekt med stramme frister i min forrige jobb, organiserte jeg daglige statusmøter, fordelte ansvarsområder tydelig og sikret at alle var klare over målene. Resultatet var at vi møtte fristen uten å ofre kvalitet.» 

Hva motiverer deg?  

Gå utover det å si «utfordringer», og del personlige erfaringer  

Eksempel: «Jeg blir drevet av å se konkrete resultater av mitt arbeid. Å implementere en ny strategi som fører til økt effektivitet eller å være en del av et team som når målene sine, gir meg en følelse av prestasjon.» 

Hvor ser du deg selv om fem år?  

Dette spørsmålet tester dine karriereambisjoner.   

Eksempel: «Jeg ser for meg å vokse i en lederrolle hvor jeg kan påvirke strategisk beslutningstaking. På sikt ønsker jeg å bidra til selskapets overordnede suksess ved å lede prosjekter og veilede yngre kolleger.» 

Forbered grundige svar til jobbintervjuet! 

Ved å grave dypere inn i disse spørsmålene og forberede grundige svar, kan du vise din kunnskap, erfaring og engasjement under jobbintervjuet. Husk å tilpasse svarene dine til den spesifikke stillingen og selskapet, for å gjøre et enda sterkere inntrykk.   

Trenger du hjelp til CV og søknad! Ta kontakt med oss, da vel!