48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva skjer med feriepengene ved oppsigelse?

Er du fortvilet over at det du trodde var drømmejobben plutselig viser seg å ikke være det likevel? Det er ingen grunn til panikk, for du er garantert ikke alene om å ha det slik. Dessuten er det bare slik livet er. Det var kanskje drømmejobben i begynnelsen, men det betyr ikke at det vil være det for alltid.

Du merker at du har lyst til å finne deg en ny jobb. Med litt mer arbeidserfaring i bagasjen, så har du et bedre bilde av hva som skal til for at du skal trives i en jobb. Med skjelvende fingre begynner du å skrive en søknad – noe du ikke trodde du kom til å gjøre igjen med det første.

La oss så spole litt frem i tid. Søknaden din imponerte arbeidsgiver, som inviterte deg til et intervju og du takket ja til. Det resulterte i et jobbtilbud, og du har sendt inn oppsigelse til din nåværende sjef. Du gleder deg til å ta fatt på oppsigelsestiden, men plutselig er det en tanke som slår deg: Hva skjer med feriepengene ved oppsigelse? 

Feriepenger er en godtgjørelse du opparbeider deg i løpet av et opptjeningsår/kalenderår. Dette er penger som skal dekke lønnen din de ukene du er ute i ferie, og som vanligvis betales ut i forbindelse med sommeren. Men hva skjer med dem når du sier opp stillingen din? I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette.

En mann som leser

Har man rett på feriepenger når man sier opp?

Feriepenger er penger du har opparbeidet deg i forrige kalender år, og dette er penger du har krav på uansett om du jobber i bedriften når det er ferietid eller ikke.

Dette er med andre ord et spørsmål som det er veldig enkelt å svare på. Ja, man har rett på feriepenger selv om man har sagt opp stillingen sin i bedriften før disse egentlig skal utbetales.

Sjekkliste

Disse reglene gjelder for feriepenger ved oppsigelse

Arbeidsgiver har regler som de er nødt til å følge i forbindelse med at en ansatt sier opp. Hvis vedkommende har vært ansatt i for eksempel 2 måneder eller hele forrige kalenderår, så har arbeidstaker opparbeidet seg feriepenger. Ifølge arbeidsmiljøloven skal disse utbetales arbeidstakers siste lønningsdag. 

Det er imidlertid ikke alltid at det er mulig å beregne feriepengegrunnlaget på oppsigelsestidspunktet. Hvis det viser seg å være tilfellet for deg, så kan dette beløpet i stedet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Utbetalingstidspunktet kan også variere, hvis du har tariffavtale. Nærmere informasjon om dette finner du i arbeidskontrakten du signerte da du begynte i jobben.

En mann som ser i en kikkert

Kan din tidligere arbeidsgiver sette seg på bakbena?

Når man sier opp, er det ikke uvanlig at man er litt nervøs. Dette gjelder særlig for de som kanskje ikke har hatt et så godt forhold til sin tidligere arbeidsgiver. Man er litt usikker på hvordan de kommer til å reagere på at man sier opp, og er kanskje litt nervøs for at de kan sette seg på bakbena. 

Dette er imidlertid ikke noe du trenger å bekymre deg for. Arbeidsmiljøloven er klar i sin tale i forbindelse med dette. Feriepengene er penger du har krav uansett om du har sagt opp stillingen din, så din tidligere arbeidsgiver kan ikke sette seg på bakbena i forbindelse med dette.