48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva skal med i en CV?

I løpet av livet, er det visse dokumenter man trenger å få på plass. En CV regnes ofte for å være et av de viktigste dokumentene man skriver. Dette skyldes at en god CV, sammen med en søknad, er det som skal sikre deg intervju og dermed jobb. Men hva skal egentlig med i en god CV?

En CV er et dokument som skal gi en oversikt over livet ditt opp til søkepunktet. I løpet av de siste årene har det kommet mange normer i forhold til hvordan CV-en skal utformes og hva den skal inneholde. En av disse handler om lengden på dokumentet.

Det anbefales å holde lengden på CV-en på rundt 1-2 sider. For noen kan dette virke som lite plass til å oppsummere alt man har gjort i livet, mens for andre kan det virke som mye. Uavhengig av hvilken av disse gruppene du tilhører er det visse elementer som CV-en din skal inneholde, og andre som kan vurderes.

Å bare slenge sammen en CV uten noen videre refleksjon, er sjeldent en god ide dersom man ønsker at dokumentet skal oppfylle sitt formål. Hvis du sliter med å få innkalling til intervju, eller skal sette sammen en CV for første gang, er du på riktig vei med å lese nærmere om hva som skal med i nettopp din CV!

Fire personer som samarbeider om å bygge noe kreativt.

Elementene i en CV

Selve begrepet CV er en forkortelse av det latinske ordet Curriculum Vitae som kan oversettes til ”Livets Løp”. Dette betyr dermed at en CV skal inneholde en oversikt over relevante kvalifikasjoner du har opparbeidet deg gjennom livet. Disse kvalifikasjonene fordeles gjerne i ulike seksjoner eller elementer på CV-en din. 

Det sies at en standard CV inneholder omtrent rundt 10 forskjellige elementer. De viktigste elementene å ta med er som følger:

  • Overskrift
  • Personlig informasjon
  • Nøkkelkvalifikasjoner
  • Utdanning
  • Erfaring

Husk at når det kommer til CV-ens innhold, er det ikke hvilke elementer du har med som er det viktigste, men heller innholdet i hver enkelt del. Relevans til jobben du søker på er også nødvendig! Derfor vil vi nå gå litt nærmere inn på hver enkelt del.

Mann som sitter med Pc på fanget og skriver på en stabel med bøker.

Overskriften

Overskriften eller tittelen på CV-en er en viktig del av strukturen på dokumentet. Hvis man bruker muligheten til å fremme navnet sitt eller kanskje blir mer kreativ med stillingstittelen, kan den også bli informativ del av CV-en som gir en fordel i ansettelsesprosessen.

Personlig Informasjon

CV-en kan med fordel begynne med å oppgi kontaktinformasjonen din. Herunder har vi: navn (eventuelt alder), postadresse, e-post, mobilnummer og kanskje en LinkedIn-profil?

Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjonene er et viktig element som bør komme tidlig i CV-en din. Les stillingsutlysningen nøye og inkluder kompetanse som du tror arbeidsgiveren kan være ute etter. Vær konkret, kort og hold deg gjerne til stikkordsform.

En profesjonelt kledd mann som trykker på en skjerm

Utdanning

Lag en oversikt over skolene du eventuelt går og har gått på. Start med den nyeste. Før opp navnet på skolene, datoene for start og slutt. Inkluder grad og eventuelt spesialisering. Du kan velge å ta med relevante fag eller resultater som kan være relevant og aktuelt for jobben du søker på. Dersom utdanningen er det sterkeste kortet du har, kan du med fordel plassere dette tidlig i CV-en. 

Erfaring

Arbeidserfaring bør hvert fall inneholde tidsperioden, stillingstittel, arbeidsgiver og eventuelt sted. Stillingene skal som utdanning, listes opp i omvendt kronologisk rekkefølge slik at den nyeste stillingen kommer først. Stillingene som er spesielt relevante, kan beskrives nøyere, for eksempel om ansvarsområde, metoder og oppnåelser.

Andre relevante erfaringer listes ofte opp under egne undertitler dersom de utgjør sin egen kategori. Erfaring kan bestå av kurs, digital kunnskap og frivillig arbeid eller verv. For å vurdere hva du burde inkludere eller sløyfe av disse, bør du tenke på om de utgjør noe relevant for stillingen du søker på, eller gir positive inntrykk eller informasjon i forhold til enten deg personlig eller faglig. 

Sjekkliste som krysses av

Hva CV-en din kan inneholde?

Hvis du nå har lest igjennom denne artikkelen og føler at det er et par CV elementer som er blitt utelatt, har du helt rett. Vi har nå gått igjennom hva som SKAL med i en CV. Utenom dette er det flere elementer som kan inkluderes, slik som:

Relevans er nøkkelen til hva som skal med i CV-en din! Hvis du for eksempel har en fritidsinteresse som kan fremheve at du passer godt i den spesifikke stilling du søker på, kan den som hovedregel inkluderes!

Tre skribenter som står med hver sin PC løftet opp i været eller foran seg

Motta hjelp med CV-en din

Etter å ha lært mer om hva som skal med i en CV, synes du kanskje fremdeles at det virker som en utfordrende oppgave? Det er du i så fall ikke alene om. CV-skriving er en ferdighet som kan ta tid å lære seg. Da kan det være godt å få litt hjelp på veien!

Vi i Din CV-hjelp har lang erfaring og vet hva som skal til for å skrive en god CV! Den ordentlige innsatsen ligger i hvordan man kobler elementene i CV-en opp til jobben man søker på. Vi har profesjonelle tekstforfattere som kan hjelpe deg med dette.

Bestill i dag for å få en CV med elementer som er både relevante, profesjonelle og saklige, slik at du kan komme et skritt nærmere drømmejobben din!