48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva er ferdigheter i CV?

Skal du oppdatere eller lage CV-en din? Da har du kanskje lurt på hva ferdigheter i CV egentlig er. Hvordan kan du best inkludere dem? Ferdighetsdelen er en viktig del av CV-en din. Finn ut hvordan du best kan bruke den til din fordel!

Når man snakker om ferdigheter, kan det bety så mangt. En CV bør kommunisere til arbeidsgiver hvem du er, samt om din bakgrunn er relevant for stillingen som søkes på. Dette kan du vise på flere måter.

Du har sikkert hørt at du skal inkludere tidligere utdanning og erfaring. Ferdighetsdelen kan bestå av mye mer. Vi har alle forskjellige egenskaper som gjør oss unike og interessante. Kommunisert riktig kan disse vise at du er den beste kandidaten for jobben.

Mange er imidlertid usikre på hva som skal til for å skrive en relevant ferdighetsdel. Vi skal her se nærmere på ulike typer ferdigheter, og hvordan du velger ut hvilke du vil inkludere på CV-en din.

Forstørrelsesglass som ligger på skrått

Ulike former for ferdigheter?

Å ansette noen kan være en tidkrevende jobb. Mange faktorer skal vurderes. Ofte er personlige ferdigheter og egenskaper en stor utslagsgiver. Ferdigheter kan være både harde, myke og overførbare.

Harde ferdigheter tilsier ferdighetene som kreves for å utføre jobben. Det kan være ferdigheter du har opparbeidet deg gjennom erfaring, kurs, opplæring eller utdanning. Dine harde ferdigheter kan med andre ord bestå av kvalifikasjoner eller sertifiseringer du har. Det kan også være ferdigheter du har tilegnet deg gjennom arbeidserfaring. Et eksempel på en hard ferdighet, kan være dataprogrammering.

Myke ferdigheter handler om en kombinasjon av sosiale evner, personlighet og holdninger. En arbeidsgiver vil ofte vektlegge de myke ferdighetene ovenfor de harde. Harde ferdigheter er lettere å lære. For å finne dine myke ferdigheter, kan du tenke på tilbakemelding du har fått i tidligere jobb, i samhandling med kunder eller personer som kjenner deg godt. Har du for eksempel fått høre at du har høy arbeidsmoral?

Overførbare ferdigheter er ferdigheter som sannsynligvis kan være nyttig i mange forskjellige jobber. Det er uavhengig av hvilke ferdigheter som kreves. Ferdigheter som arbeidsmoral og god kommunikasjon kan være nyttige i flere jobber. De er dermed overførbare.

En stabel med bøker, en stige opp til toppen, tekstdokumenter ved siden av

Hvilke ferdigheter skal jeg ta med i CV-en?

Det finnes ingen nøyaktig oppskrift på hva som burde inkluderes av ferdigheter i en CV. Dette er i stor grad avhengig av hvilken jobb som søkes på. Derimot finnes det et par ting det kan være greit å tenke over.

Noe av det mest hensiktsmessige å gjøre i prosessen med å velge ut ferdighetene dine, er å studere stillingsbeskrivelsen. I denne vil du stort sett finne nøkkelferdigheter som den potensielle arbeidsgiveren din leter etter. Hvis du er i besittelse av noen av disse ferdighetene, bør de inkluderes. Husk at det er viktig å være ærlig! Hvis du mangler visse ferdigheter som er ønsket, kan du heller fokusere på å vise din vilje til å lære dem.

Etter du har funnet ut av hva som kreves i stillingen og jobben, kan du tenke gjennom hvilke andre ferdigheter du er i besittelse av. Kan disse hjelpe deg med å utføre en god jobb? Har du kanskje også noen ferdigheter som kan gripe arbeidsgivers oppmerksomhet? I en ansettelsesprosess vil det antageligvis bli gått gjennom mange søknader og CV-er. Derfor er det en fordel om du kan skille deg ut fra mengden. Hvis du har verdier eller myke ferdigheter som er spesielt tro mot hvem du er som person, kan du vurdere å ta med disse også.

En dame med hestehale som sitter med PC på fanget og jobber

Ferdigheter på CV du kan luke bort

Det er ikke alle ferdigheter som er nødvendige å ha med på CV-en. Noen kan også være utdaterte og irrelevante. En CV er ikke lang nok til at du burde prioritere unødvendig informasjon. Dette er fremdeles avhengig av hvilken stilling du søker på, men her er et par ting å tenke over:

Grunnleggende dataferdigheter, irrelevante språkkunnskaper og fritidsinteresser er ofte ferdigheter du kan vurdere å sløyfe. Det betyr ikke at det alltid vil være slik. De kan være verdt en ekstra vurdering. Språkkunnskaper fra ungdomsskolen eller videregående vil for eksempel sjeldent være relevant eller tilstrekkelig, selv om språket er en ønsket kvalifikasjon.

Det viktigste er at du kan fortelle arbeidsgiver hvem du er. Er det dataferdigheter, språkkunnskaper eller fritidsinteresser som kan være relevante for stillingen, så ta de med. Derimot er det snakk om å ikke overdrive og velge ut de som står sterkest hos deg og i den potensielle jobben.

Fire mennesker som samarbeider om å sette sammen et puslespill

Hvordan gjøre ferdighetene dine relevante?

Det er viktig å gjøre alle leddene av CV-en din relevante og knytte den opp mot utlysningen og stillingen. Hvis du klarer å gjøre dette på en god måte, kan ferdighetsdelen veie opp for manglende kompetanse på andre punkter.

Hvordan kan dine ferdigheter gjøre deg egnet til å utføre en god jobb i akkurat denne stillingen? Stort sett vil du alltid ha noen harde eller myke ferdigheter som kan knyttes til stillingen. Det er bare kanskje ikke alltid en åpenlys forbindelse.

Hvis du for eksempel har erfaring fra butikk, kan du ha lært flere ulike ferdigheter som kundeservice, tålmodighet og samarbeidsevne. Si at du med denne bakgrunnen skal søke jobb som miljøterapeut. Da vil du gjøre lurt i å trekke frem tålmodighet og din kunnskap ved å hjelpe mennesker. Kassesystemet eller kurs du tok i butikken, vil ikke være like relevant. Velg de relevante ferdighetene du har lært, og trekk de frem!

To hender som tar hverandre i hånden, foran et dokument for å inngå en avtale

Motta CV-hjelp i dag!

Etter å ha lært mer om ferdigheter, synes du kanskje fremdeles at det virker utfordrende? Det er du ikke alene om. CV-skriving er en ferdighet i seg selv. Da kan det være godt å få litt hjelp på veien.

Vi i Din CV-hjelp har lang erfaring og vet hva som skal til for å skrive en god CV. Den ordentlige innsatsen ligger i hvordan man kobler ferdighetene sine opp til jobben man søker på. Vi har profesjonelle tekstforfattere som kan hjelpe deg med dette.

Bestill i dag for å få en CV med en ferdighetsdel som er både relevant, profesjonell og saklig. Slik kan du komme ett skritt nærmere drømmejobben.