48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva er en oppsigelse?

Hva er en oppsigelse? Folk bytter jobb oftere enn før. I gamle dager var jobben kun en inntektskilde, og mange valgte yrker med utgangspunkt i samfunnets behov. Men slik er det ikke lenger; Nå er karrierevalg langt mer interessestyrt.

Det er viktigere enn aldri før at man trives i jobben sin. Men det er ofte enklere sagt enn gjort, for svært få kan begynne i ny jobb umiddelbart. Først må man levere en oppsigelse til sin nåværende arbeidsgiver.

Å levere oppsigelse kan være skummelt for mange. Det er mange grunner til det, for eksempel hvis de ikke er helt sikker på hva en oppsigelse egentlig er og hvordan man skriver en slik tekst. I denne artikkelen skal vi se nærmere på denne teksttypen.

Forstørrelsesglass

Hva er en oppsigelse?

Når man begynner i en jobb, så må signere arbeidskontrakt. I en slik kontrakt står det ofte at arbeidsavtalen gjelder frem til en av partene sier den opp. Det gjør arbeidstakeren når vedkommende leverer sin oppsigelse til arbeidsgiver.

Oppsigelse er altså en måte å kommunisere at man ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Det er en av de vanligste måtene å si opp en jobb på.

Arbeidsgiver kan også ta initiativ til å si opp en ansatt, men dette kalles ofte avskjed i stedet for oppsigelse. Og som regel er det et resultat av en mer alvorlig situasjon.

Mann med PC på faget

Slik skriver du en oppsigelse

Oppsigelse er en tekst det ikke stilles spesifikke formkrav til i forbindelse med utformingen av den. I teorien betyr det at du i bunn og grunn står fritt til å skrive det du vil i oppsigelsen din.

Det kan være flere grunner til at en arbeidstaker ønsker å si opp stillingen sin, men det er ikke alt man bør si. Kanskje har du et anstrengt forhold til sjefen, men du skriver naturligvis ikke at du sier opp fordi vedkommende er en drittsekk.

I stedet er det viktig at du, også i en oppsigelse, holder en saklig og profesjonell tone. Det er dette du vil tjeneste mest på i lengden.

En mann som viser frem arbeidet sitt

Oppsigelse eksempel

Planlegger du å si opp jobben din, men er ikke helt sikker på hvordan en oppsigelse skal se ut? Oppsigelse er en type tekst som kan høres skikkelig komplisert ut, men som egentlig ikke er det. Her er et eksempel som du gjerne må ta utgangspunkt i når du skal skrive oppsigelsen din: 

 

[Arbeidsgivers navn]

[Bedriftens navn]

[Postnummer og poststed]

 

[Arbeidstakers navn]

[Postnummer og poststed]

 

OPPSIGELSESBREV

 

Jeg, [Fornavn Etternavn], sier herved opp min stilling som [Stillingstittel] i [Bedriftens navn].

 

I henhold til arbeidsavtalen vil min siste arbeidsdag være [dato].

 

Jeg vil takke for muligheten, tilliten og alt jeg har lært i [Bedriftens navn].

 

[Sted/dato]

 

Vennlig hilsen

[Signatur]

[Fornavn Etternavn]

Tre skribenter

Kan oppsigelsen være muntlig?

Når noen sier opp en jobb, er det veldig mye fokus på at man skal gjøre det skriftlig. Betyr det at en muntlig oppsigelse ikke er gyldig? Eller er det faktisk mulig å si opp stillingen sin også i form av muntlig kommunikasjon? 

Dette er et tema som kan være forvirrende for mange. Et kjapt søk på Google viser oss at det blir sagt at en oppsigelse er like gyldig muntlig som skriftlig. Men det finnes også noen som mener at en muntlig oppsigelse er ugyldig.

Mange holder en eventuell oppsigelse skjult til den nye jobben er i boks, for å unngå at det oppstår en konflikt. Noen informerer sjefen om at det kommer en oppsigelse – gjennom muntlig kommunikasjon – og det er like gyldig som skriftlig.

Det er imidlertid vanlig å følge opp med en skriftlig oppsigelse, selv om en muntlig oppsigelse også er gyldig. Hvis dette ikke blir gjort, så kan det i verste fall på et senere tidspunkt stilles spørsmålstegn ved om du i det hele tatt har sagt opp stillingen din.

Folk som samarbeider

Man kan levere oppsigelse på flere måter

En muntlig oppsigelse er altså ikke ugyldig, men i stedet for å basere seg på at oppsigelsen ble gitt muntlig så bør man gå hjem for å formulere en skriftlig oppsigelse som leveres i tillegg til den muntlige oppsigelsen.

Den skriftlige oppsigelsen kan imidlertid leveres på flere måter. I «gamle dager» var det vanlig å levere den personlig. Det vil si å snike seg inn på sjefens kontor, for å legge oppsigelsen på skrivebordet mens sjefen ikke er til stede.

Men samfunnet har utviklet seg mye siden den gangen, og nå er det også mulig å sende oppsigelse på mail. Enklere blir det faktisk ikke!