48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva er en attest? 

En attest er en skriftlig erklæring eller bekreftelse på noe, enten det er en tilstand, et forhold eller noe annet. Foruten fødselsattester, legeattester og vandelsattester, kan vi nevne sluttattest. Sistnevnte er verdifullt når du skal søke ny jobb! 

I dette innlegget forklarer vi hvorfor. 

Hva er en attest fra jobben? 

Når du får en attest fra jobben, kalles gjerne dette for sluttattest eller arbeidsattest. Kort fortalt er dette et dokument som bekrefter et arbeidsforhold. Arbeidstaker har rett på en sluttattest så lenge det er snakk om en lovlig oppsigelse.  

Attesten vil som regel inneholde opplysninger om følgende: 

 

 • Firmanavn, adresse og foretaksnummer 
 • Dato og sted for utstedelse 
 • Arbeidstakers navn og fødselsnummer 
 • Stillingsbeskrivelse og -prosent 
 • Arbeidsoppgaver som har inngått i stillingen 
 • Arbeidsforholdets start- og sluttdato  
 • Eventuelt 
  • beskrivelse av arbeidstakers egenskaper 
  • anbefalinger 
 • Signatur fra arbeidsgiver 

Hva er tjenestebevis? 

Et tjenestebevis er i stor grad det samme som en sluttattest, og er særlig vanlig i helsevesenet. Tjenestebeviset sier noe om arbeidssted, ansettelsesperiode, stillingsprosent og arbeidsoppgaver. Som regel inneholder det ikke personlige beskrivelser av hvordan du har utført jobben din. 

Du har nytte av et tjenestebevis når du søker nye jobber. Først og fremst er det et bevis på at opplysningene i CV-en din stemmer. Samtidig danner det grunnlaget for beregning av eventuell ansiennitet.  

Hvorfor trenger man en attest? 

En attest er ikke noe du nødvendigvis ha, men den kan utvilsomt være nyttig! Ved å kunne fremlegge en attest kan potensielle nye arbeidsgivere få en bekreftelse på at du har kompetansen du påstår at du har.  

Siden en attest også kan inneholde anbefalinger og «skryt» fra tidligere arbeidsgiver, kan den også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.  

Kan man skrive attest til kollega? 

Vanlig praksis er at daglig leder i bedriften du jobbet i skriver attesten. Noen velger imidlertid å skrive attesten sin selv, og deretter få arbeidsgiver til å signere denne. Andre igjen lar en kollega skrive attesten, men dette er mindre utbredt.  

Dersom du er redd for at sjefen din skal gi deg en dårlig attest, frister det kanskje mer å be en god kollega skrive den. Men da er det bedre å be om en attest fra arbeidsgiver, og heller håpe på det beste. Så kan du heller vise til kollegaer som referanser når du søker jobb.  

Skulle arbeidsattesten vise seg å ikke være spesielt god, trenger du heller ikke å vise den frem. Eventuelt kan du be sjefen din om å skrive en ny attest.   

Les også: Skrive attest 

Trenger du hjelp med jobbsøking? 

Både attester, referanser, CV-er og søknader er viktige elementer i en jobbsøkingsprosess. Det kanskje flest sliter med, er å skrive en god søknad og CV som er skreddersydd for stillingen de søker på. Kjenner du deg igjen? I så fall finnes det hjelp å få!  

Din CV-hjelp har bred erfaring på området, og har hjulpet mange nordmenn med søknader og CV-er til drømmejobben. Vi sørger for at kompetansen din fremheves på en god måte, og at den vinkles mot de faktorene arbeidsgiver vektlegger.  

Få hjelp i dag!