48 38 14 88 post@dingruppen.no

Fritidsinteresser på CV

Å skrive CV er mye vanskeligere enn det høres ut. Selv om vanskelighetsgraden ofte tar utgangspunkt i den enkelte jobbsøker, er det mye som skal reflekteres over i forbindelse med jobbsøking generelt sett. Et klassisk eksempel her er fritidsinteresser på CV.

Som jobbsøker har du ingen fasit å gå etter når du skal skrive CV. Men siden det er noe som folk flest gjør én eller flere ganger i løpet av livet, har det blitt utviklet et sett med uskrevne regler likevel.

Det er imidlertid ikke alle elementene på CV-en som ekspertene er enige om. Fritidsinteresser på CV er for eksempel et svært omdiskutert tema. Det er dette temaet denne artikkelen skal handle om.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av de mest stilte spørsmålene når det gjelder fritidsinteresser på CV. Hva er egentlig en fritidsinteresse, bør det føres opp på en persons CV og hvorfor/hvorfor ikke?

Et forstørrelsesglass

Hva er en fritidsinteresse?

Fritid er den tiden du har helt fri og bestemmer selv hva du skal gjøre. Interesse er et begrep som brukes om en aktivitet som du liker å bruke tid på.

En fritidsinteresse er altså det du frivillig bruker tiden din på, og ikke fordi det er forventet av deg. Det finnes mange eksempler på fritidsinteresser. Eksempelvis matlaging, fotografering, lesing og det å være ute i naturen.

Dette dreier seg altså om informasjon som kan virke irrelevant for jobben. Det er kun i få tilfeller at arbeidsgiver ønsker at de ansatte skal ha spesifikke interesser. I det store og det hele bryr ikke arbeidsgiver seg om du liker å lese eller løpe. 

En dialog

Skrive fritidsinteresser på CV-en, eller la være?

Fritidsinteresser er et punkt som føyer seg inn i rekken med elementer som har litt diffuse regler. Svaret på dette spørsmålet vil sannsynligvis variere med utgangspunkt i hvem du spør, og hvilken holdning de har til dette spesifikke elementet.

Mens noen sannsynligvis kommer til å si at du kan skrive fritidsinteresser på CV-en, så vil andre nok si at det er best å la være.

Vi vil derimot si at det var ganske vanlig å føre opp fritidsinteresser på CV-en for noen år tilbake. For en bestemt gruppe er det fremdeles høyst aktuelt å gjøre det.

Generelt sett kan den som vil føre opp fritidsinteresser på CV-en. Da er det bare viktig å påse at det er relevant for stillingen du søker på. Det må gi CV-en din et lite løft. Ellers er det å la være et godt råd.

En sjekkliste

Fordeler med å ta med fritidsinteresser på CV-en

Det er mange grunner til at du bør vurdere å føre opp fritidsinteresser på CV-en. Fritidsinteresser er faktisk et element som kan gi arbeidsgiver et bedre bilde av den personen du er:

 

  • Informasjon om fritidsinteresser vil gi arbeidsgiver et bedre bilde av deg som person. Det kan føre til at vedkommende har enklere for å forstå deg.
  • Fritidsinteressene du nevner bør alltid være relevante for stillingen du søker på. Det kan fortelle noe om deg som kanskje ikke kommer frem av å se på arbeidserfaringen din.
  • I noen tilfeller kan fritidsinteressene dine være svært positive, da det kan hjelpe deg med å skille deg ut i mengden.
Bygge CV

Fritidsinteresser hører ikke hjemme på enhver CV

Selv om du kan føre opp fritidsinteresser på CV-en, betyr ikke det at det er noe du alltid skal gjøre. Det finnes faktisk CV-er hvor fritidsinteresser ikke hører hjemme.

Fritidsinteresser er et fint element som bør inkluderes når den aktuelle jobbsøkeren ikke har massevis av jobberfaring å vise til. Det er med andre ord et element som vil ha god effekt på unge jobbsøkere!

Men hvis du kan vise til mer enn 5 år med jobberfaring, er fritidsinteresser et av de første elementene du bør vurdere å fjerne fra CV-en din.

I tillegg er det viktig å understreke at fritidsinteressene som føres opp skal være relevante for stillingen det søkes på. Om du søker på en stilling som for eksempel dataingeniør, spiller det ingen rolle om du liker å løpe langs stranda på søndagsmorgener!

En som kommer til unnsetning

Usikker på hvordan du skal skrive CV? | Vi hjelper deg!

Er du usikker på om du bør inkludere fritidsinteresser på CV-en din, eller usikker på hvordan du skriver CV generelt?

Fritidsinteresser er et element med svært varierende betydning. I noen tilfeller kan det være svært nyttig, mens andre ganger har det ikke noe på CV-en din å gjøre. Vi i Din CV-hjelp skjønner at det kan virke som et lite dilemma, men dette er altså vår spesialitet!

Din CV-hjelp kan hjelpe deg med både søknad, CV og LinkedIn-profil. Vi har kunnskapen som skal til for å få deg ett steg nærmere målet på en god og trygg måte!

Trenger du hjelp med søknad eller CV? Ta kontakt med oss i dag!