48 38 14 88 post@dingruppen.no

Førstegangstjeneste på CV

I en CV skal du presentere dine ferdigheter og kvalifikasjoner i en jobbsøkerprosess. Å ha avtjent førstegangstjeneste sier mye om nettopp ferdigheter og kvalifikasjoner hos dem som har gjort det. Derfor er det veldig positivt å inkludere avtjent førstegangstjeneste på CV-en.

Spesielt i våre dager hvor det er frivillig å avtjene førstegangstjenesten, så forteller en slik ting på CV noe om din evne og villighet til å ta initiativ. Du tar ansvar og er pliktoppfyllende. Selv i situasjoner det ikke er nødvendig at du må være det.

Førstegangstjenesten er også en periode med mye personlig vekst. En tilegner seg gode egenskaper som er nyttige å ha med seg i arbeidslivet. Dette vet en arbeidsgiver, og setter derfor stor pris på om du har avtjent førstegangstjenesten.

Men førstegangstjenesten er ikke en direkte jobberfaring i seg selv. Så hvordan skriver du inn førstegangstjenesten i CV-en? På hvilken måte er det relevant å få frem i CV at du har avtjent førstegangstjenesten? 

CV

Hvordan skrive inn førstegangstjeneste på CV?

Å ha avtjent førstegangstjenesten er ikke en jobberfaring i seg selv. Så det kan være uklart nøyaktig hvor de relevante erfaringer fra førstegangstjenesten skal føres inn i CV-en. I seksjonen for jobberfaring kan du skrive inn de funksjoner eller posisjoner du hadde under førstegangstjenesten.

For i den perioden du avtjener førstegangstjenesten skulle du vanligvis ha vært i jobb. I seksjonen med sammendrag øverst ved personopplysninger kan du også kortfattet oppsummere relevant erfaring fra førstegangstjenesten.

Medaljer du har fått utdelt for fullført førstegangstjeneste kan være fin å inkludere i en seksjon om særlige utmerkelser i CV-en. En slik medalje viser at du gjennomfører det du setter i gang. Og hvorfor det er en egenskap som er bra å formidle på en CV, sier nok seg selv.

Det er viktig at det du inkluderer i CV-en av erfaringer fra førstegangstjenesten er relevant for jobben du søker på.  Men det er også viktig at det du inkluderer er forståelig for andre. Unngå å bruke ord og uttrykk du lærte under førstegangstjenesten. Det er ikke en selvfølge at alle vet hva du snakker om.

Referanse

Hva er relevant på CV i forbindelse med førstegangstjeneste?

Det som er relevant å ha med på CV-en i forbindelse med førstegangstjeneste, er de erfaringer som er relevant for den stillingen du søker på. Erfaringer med våpen og eksplosiver er ikke særlig relevant i noen jobber (kanskje med unntak av en jobb i Politiet), så det bør utelukkes helt fra CV-en.

Om du søker på en lederstilling derimot, så er erfaringer med å være en leder under førstegangstjenesten svært relevant. En får ikke tildelt lederansvar i Forsvaret, med mindre en vurderes som egnet til det. Så en slik erfaring sier mye om din evne til å lede.

Det finnes en rekke andre erfaringer du kan gjøre under førstegangstjenesten. Du kan ha erfaring med å lage mat, eller du kan ha medisinsk erfaring. Alt dette er svært relevante erfaringer å inkludere i en CV når du søker på mange forskjellige typer jobber.

Listen over erfaringer man kan gjøre seg under førstegangstjenesten er lang. Og eksempler på hvilke jobber du kan søke på med relevant erfaring, er også like lang. Men du skjønner poenget; erfaringer fra førstegangstjenesten på CV-en må være relevant i forhold til jobben du søker på.

Referanse jobbsøknad

Hjelp til å skrive CV

Førstegangstjenesten er veldig positivt å ha med i en CV. Det sier nemlig mye om egenskaper og kvalifikasjoner hos en person å ha gjennomført det. Spesielt i våre dager hvor det å avtjene den er frivillig.

Det er derimot mye å tenke på når du skal inkludere erfaringer fra førstegangstjenesten i CV-en. Ikke alle erfaringer du har, er like relevant til alle typer jobber du søker på. Erfaringer med våpen og eksplosiver er noe du bør unnlate å ha med i CV-en til de aller fleste jobber du søker på.

Å skrive en CV kan være veldig utfordrende for mange. Det er trossalt ikke noe en ønsker å måtte gjøre så altfor ofte. En vil helst få drømmejobben og holde på den. Allikevel hender det at du må skrive en CV. Og den CV-en må være skrevet godt for å øke sjansene for å få en jobb.

DinCVhjelp har profesjonelle tekstforfattere som skriver en god CV for deg. Å kunne vise til relevant erfaring og kvalifikasjoner, men også formulert på en god måte, øker sannsynligheten for å få jobben du søker på.