48 38 14 88 post@dingruppen.no

Forberede til jobbintervju – 10 gode tips 

Skal du forberede deg til jobbintervju? Jobbintervjuet er en av de mest avgjørende stadiene i jobbsøknadsprosessen. Å være godt forberedt vil ikke bare gi deg en følelse av selvtillit, men det kan også sette deg i best mulig posisjon for å imponere potensielle arbeidsgivere.   

Dersom du skal på jobbintervju, er det viktig å forberede seg ordentlig. Her er 10 tips for å hjelpe deg med å effektivt forberede deg til ditt neste jobbintervju. 

1. Forstå selskapet og stillingen 

Første skritt i forberedelsesprosessen er å skaffe en grundig forståelse av selskapet og den spesifikke stillingen du søker på. Forskning er avgjørende. Gjennomgå selskapets nettside, årsrapporter, nyhetsartikler og annen tilgjengelig informasjon.   

Identifiser selskapets verdier, mål og kultur. Dette vil gi deg et solid grunnlag for å svare på spørsmål om hvorfor du ønsker å jobbe for dem. 

2. Forbered svar på vanlige spørsmål 

Det er visse spørsmål som ofte stilles i jobbintervjuer. Forbered svar på spørsmål som «Fortell oss litt om deg selv», «Hva er dine styrker og svakheter?» og «Hvor ser du deg selv om fem år?»   

Å ha klare, velformulerte svar på disse vanlige spørsmålene vil hjelpe deg med å fremstå som selvsikker og forberedt. 

3. Identifiser dine prestasjoner 

Arbeidsgivere er interesserte i å forstå hvordan du tidligere har bidratt til suksess i dine tidligere roller. Identifiser konkrete eksempler på dine prestasjoner, spesielt de som er relevante for den stillingen du søker. Bruk den såkalte «STAR»-metoden (Situation, Task, Action, Result) for å strukturere svarene dine.  

Eksempel: «I min forrige rolle var jeg ansvarlig for å implementere en ny prosess som resulterte i en reduksjon av produksjonskostnadene med 15 % innen seks måneder.» 

4. Undersøk spesifikke intervjuteknikker 

Noen jobbintervjuer bruker teknikker slik som case-intervjuer, atferdsbaserte spørsmål eller situasjonsbaserte spørsmål.   

Forstå hvilke intervjustrategier selskapet kan bruke, og øv deg på å svare på dem. Dette kan inkludere å gjennomføre «liksomintervjuer» med en venn eller familiemedlem. 

5. Vær forberedt på bransjespesifikke spørsmål 

Avhengig av bransjen, kan det være spesifikke spørsmål knyttet til din kompetanse og kunnskap. For eksempel kan tekniske intervjuer ha kodeutfordringer, mens kreative bransjer kan ha porteføljespesifikke spørsmål.   

Forsikre deg om at du er forberedt på bransjespesifikke utfordringer. 

6. Spørsmål du vil stille 

Vis din interesse for stillingen ved å forberede spørsmål å stille intervjueren. Dette kan inkludere spørsmål om teamstrukturen, forventninger til rollen, muligheter for faglig utvikling, og hvordan suksess vil bli målt.  

Å stille intelligente spørsmål viser at du er engasjert og seriøs mot rollen. 

7. Kle deg passende 

Velg et antrekk som passer til selskapets kleskode. Det er bedre å være litt for pent kledd enn for dårlig.  

Et rent, profesjonelt utseende gir et godt førsteinntrykk. 

8. Øv deg på kroppsspråk 

Kroppsspråket ditt er like viktig som svarene dine. Øv deg på fast håndtrykk, øyekontakt og en oppreist holdning.   

Dette sender signaler om selvtillit og profesjonalitet. 

9. Undersøk selskapets kultur 

Forstå selskapets kultur og verdier. Dette vil hjelpe deg med å avgjøre om du er en god kulturell passform. 

Det gir deg også et grunnlag for å formulere spørsmål om selskapets arbeidsmiljø. 

10. Vær tidlig ute 

Det å komme for sent til et jobbintervju kan sende feil signaler.  

Planlegg ruten, ta hensyn til trafikk eller offentlig transport, og vær sikker på at du er på stedet i god tid før intervjuet starter. 

Start forberedelsene allerede i dag! 

Å forberede seg godt til et jobbintervju er nøkkelen til å skille seg ut og øke sjansene for å lykkes. Ved å investere tid i å forstå selskapet, formulere klare svar på vanlige spørsmål og være forberedt på ulike intervjustrategier, legger du grunnlaget for en vellykket samtale.   

Husk at forberedelse ikke bare øker selvtilliten din, men også viser potensielle arbeidsgivere at du er dedikert og klar til å bidra til deres organisasjon. Lykke til!