Følgebrev

Følgebrev

Et følgebrev kan bidra til å styrke CV-en din, og sørger for at arbeidsgiver får et mer helhetlig inntrykk av deg som arbeidssøker.

Følgebrevet kan også gjøre det enklere for arbeidsgiveren å finne ut hvorfor akkurat du er den perfekte kandidaten for stillingen.

For at et følgebrev skal ha ønsket effekt, bør du imidlertid vite hvordan du lager det. Vi skal her dele noen gode tips med deg!

Følgebrev

Hva er følgebrev?

Et følgebrev kan betraktes som et utfyllende vedlegg til CV-en din. En CV lister opp arbeidserfaring og utdannelse, og fokuserer først og fremst på fortiden. Følgebrevet har et større fokus på nå- og fremtid, og gir arbeidsgiver et inntrykk av deg som person.

Med et følgebrev vil du blant annet kunne skape mer kontekst til CV-en din, og forklare arbeidsgiver hvorfor du er den rette kandidaten for jobben. Følgebrevet ditt gir dessuten arbeidsgiveren en introduksjon av hvem du er, og erstatter på mange måter et fysisk håndtrykk. 

Søknad

Følgebrev vs. søknad

Begreper som «følgebrev», «CV» og «søknad» kan fort bli litt forvirrende. Generelt sett kan man si at en jobbsøknad består av en CV og et følgebrev. Det er imidlertid nokså vanlig å kalle følgebrevet for en søknad.

Derfor kan man også si at følgebrev og søknad er det samme. Det er rett og slett et skriv som skal gi arbeidsgiveren et bedre inntrykk av deg og din kompetanse. 

Skrive følgebrev

Hvordan skrive et følgebrev?

Som regel inneholder et følgebrev en innledning, og deretter en «pitch» på et par avsnitt. Husk at følgebrevet har en mer fortellende og personlig stil enn den langt med objektive og konsise CV-en. Dette er din sjanse til å vise hvem du er, og hvorfor du er motivert for stillingen.

Det er også viktig at du ikke bare kopierer innholdet i CV-en. Husk at et følgebrev bør utfylle – og ikke gjenta – informasjonen i en CV. Du kan for eksempel bruke følgebrevet til å fortelle mer om din unike erfaring og kunnskap, og selge deg selv best mulig til arbeidsgiver.

Når du skriver følgebrevet bør du passe på at du har en sterk åpning. Åpningen bør ikke være for alminnelig, da dette kan gjøre den kjedelig. Gå rett på sak, og forklar hvorfor dette er jobben for deg. Du er enkelt forklart løsningen på et problem arbeidsgiver har.

Det er også viktig å huske på at følgebrevet skal være relevant for stillingen. Vis gjerne til tidligere resultater om du har konkrete tall å vise til, dersom dette er relevant. Ellers er det naturligvis viktig at ditt følgebrev er fritt for skrivefeil, grammatiske feil eller uheldige formuleringer.

Tekstforfatter

Følgebrev mal

Dersom du er usikker på hvordan du skal skrive et følgebrev, kan det være nyttig å ta i bruk en følgebrev mal. Dette er et ferdig oppsett der du kan fylle inn aktuell informasjon, slik at søknaden din får en ryddig og oversiktlig struktur.

En mal for følgebrev eller jobbsøknader har som regel et oppsett bestående av kontaktinformasjon, dato, navn og selve søknaden.

Selv om du bruker en mal, er det viktig å tenke over at innholdet bør være unikt. Sørg for at din jobbsøknad er relevant for stillingen du søker på, og at du får frem dine unike egenskaper. Dette er din sjanse til å «selge» seg selv som arbeidstaker.

Motta hjelp fra en tekstforfatter

Et følgebrev fungerer som et utfyllende vedlegg til CV-en din, og gir deg mulighet til å fremheve kompetanse, motivasjon og egenskaper. Følgebrevet er som regel av en mer personlig karakter enn CV-en, og hjelper deg med å skille deg ut i mengden av søkere.

Det kan være utfordrende å skrive en god søknad.

Dersom du trenger hjelp med følgebrev eller CV, kan vi i Din CV-hjelp bistå deg.
Vi har lang erfaring på området, og kan hjelpe deg med å få drømmejobben én gang for alle.