48 38 14 88 post@dingruppen.no

Følgebrev | Eksempel og tips 

Skal du skrive et følgebrev i forbindelse med jobbsøking? Da er det lurt å sette seg inn i hva dette skrivet bør inneholde, og hvordan du går frem. Gjør du en god jobb med følgebrevet, kan jobben potensielt bli din!  

Vi forklarer deg hvordan du går frem i denne guiden, og deler noen smarte tips! 

Hva er følgebrev i en jobbsøknad? 

Et følgebrev eller en jobbsøknad er et vedlegg som kan legges ved CV-en når du søker jobb. Den brukes gjerne for å styrke opplysningene i som finnes i CV. Følgebrevet inneholder mer utdypende informasjon om deg som søker, og får frem hva som motiverer deg for å søke på jobben.  

I følgebrevet argumenter du kort og godt for hvorfor du er den perfekte kandidat. Med et følgebrev kan du gi arbeidsgiver et mer helhetlig inntrykk av deg som søker, og bidra til at CV-en settes i kontekst. 

Følgebrev vs. CV 

Hva nøyaktig er det som skiller et følgebrev fra en CV? Det kan være litt vrient å forstå forskjellen mellom de to. Her er en enkel forklaring:  

  • CV: Oversikt over jobberfaring, utdannelse, kurs, sertifikater etc. 
  • Søknad eller følgebrev: En introduksjon til hvem du er og dine egenskaper. Fokus på din motivasjon for å søke på jobben, og hvordan du kan benytte dine erfaringer/kvalifikasjoner i stillingen.  

Mens CV har betydelig fokus bakover i tid, vil følgebrev gjerne fokusere mer på hvem du er nå og hvilke ambisjoner/fremtidsvisjoner du har. 

Eksempel på følgebrev: Hva skriver man? 

I et følgebrev eller en jobbsøknad vil man typisk forsøke å selge seg inn som en best mulig kandidat for en spesifikk stilling. Her er noe av det man typisk vil skrive i søknaden:  

  • Et par ord om hvem du er (kan sløyfes om info fremkommer i CV) 
  • Kort om relevant erfaring og kvalifikasjoner 
  • Hva det er ved stillingen/arbeidsplassen som motiverer deg til å søke akkurat der 
  • Hvordan kan din kompetanse komme arbeidsplassen til nytte? 
  • Litt om dine egenskaper 
  • Noen ord om at du gjerne stiller til intervju eller besvarer spørsmål ved behov  

Det viktigste ved følgebrevet, er imidlertid å få frem motivasjonen din for å søke. For mange er nok motivasjonen inntekt, eller at arbeidsplassen ligger i nærheten av der de bor. Men forsøk gjerne å vinkle motivasjonen din mer mot arbeidsoppgavene, firmakulturen eller lignende. 

Hvordan skrive følgebrev? 

Det å skrive følgebrev er enkelt for noen, men vanskelig og tidkrevende for andre. Dersom du sliter, kan det være nyttig å laste ned en søknadsmal. Da trenger du ikke å bruke for mye tid på oppsett og struktur.  

Husk at ethvert følgebrev bør skreddersys for stillingen man søker på. Det er lite hensiktsmessig å lage én søknad og sende denne til alle du ønsker jobb hos. Da vil du ikke klare å formidle hva som motiverer deg til å søke hos den spesifikke arbeidsplassen.  

Dersom du fant stillingen i en stillingsannonse, kan du ta utgangspunkt i denne når du søker. I annonsen finner du som regel opplysninger om hva arbeidsgiver ser etter. Du kan dermed vinkle dine kvalifikasjoner opp mot dette. 

Få hjelp til å skrive følgebrev og CV  

Trenger du et skreddersydd følgebrev som kan legges ved CV-en din? Om du er usikker på hvordan du går frem, kan vi gjøre skrivejobben for deg!  

Bestill et fiks ferdig følgebrev som er tilpasset jobben du søker på og dine kvalifikasjoner. Vi sørger for høy kvalitet, ryddig struktur og godt språk!