48 38 14 88 post@dingruppen.no

Ferdigheter på LinkedIn

LinkedIn er den ledende plattformen for å knytte faglige nettverk, og er en glimrende inngangskanal for å søke på spennende jobber innen filmbransjen. Konkurransen om de interessante stillingene er selvfølgelig hard, men med en profesjonell og optimalisert LinkedIn-profil kan du ligge et hestehode foran konkurrentene I jakten på drømmejobben.

Å kunne vise til relevant kompetanse på jobbmarkedet er viktigere enn noensinne. LinkedIn-teamet er selvfølgelig klar over dette, og har en hendig funksjon implementert på alle profiler, hvor du kan legge til yrkesrelevante ferdigheter du har opparbeidet deg. Disse ferdighetene er synlige for andre som søker deg opp, det være seg potensielle arbeidsgivere eller andre søkere.

Forstørrelsesglass som ligger på skrå

Hvordan legge til ferdigheter på LinkedIn?

Det å legge til ferdigheter på LinkedIn er svært enkelt. På bakgrunn av opplysningene du allerede har lagt ved på profilen din i form av utdanning, erfaring og interesser, foreslår LinkedIn potensielle ferdigheter som passer til profilen din. Forslag til deg med filmerfaring kan eksempelvis være videoproduksjon, videoredigering og filmgrafikk.

 Husk å oppgi relevante ferdigheter som speiler kompetansen din. Å skrytte på seg ferdigheter en ikke har, tar seg svært dårlig ut ovenfor en arbeidsgiver. Du kan også søke opp egne ferdigheter som du vil legge til. Andre I nettverket ditt kan gå god for at du har disse ferdighetene ved å anerkjenne dem og dernest gradere hvor dyktig du er. Du kan også føre opp ting som bransjekunnskap. 

Har du mottatt anerkjennelser I form av priser, stipender, eller andre æresbevisninger, legges dette inn under fanen merket prestasjoner. Dette gjelder også eventuell språkkompetanse.

Mann som sitter og skriver CV

Ferdighetsevalueringer

LinkedIn tilbyr brukerne sine det de kaller ferdighetsquizer, hvor du besvarer en rekke flervalgsspørsmål, og oppnår et merke dersom du scorer blant de topp 30 % beste av testtakerne.

Basert på ferdighetene dine, anbefaler LinkedIn bestemte ferdighetsquizer du kan ta. Alle testene består av 15 spørsmål, og du kan søke opp tester for alt fra Final Cut Pro til Lightroom.

En mann som leser en anbefaling

Anbefalinger

På LinkedIn kan du både motta anbefalinger fra andre, og gi anbefalinger selv. Dette er praktisk om du har samarbeidet med gode bransjekolleger og har lyst til å vise en potensiell arbeidsgiver hva du kan bidra med uten å måtte fremsnakke deg selv direkte. Ved å anbefale andre du har hatt gleden av å jobbe med, oppleves du som en lagspiller. Anerkjennelse fra fagfolk veier tungt!

To personer som tar hverandre i hånden

Vi hjelper deg med å skrive CV!

Ferdigheter på LinkedIn kan på mange måter beskrives som en digital CV. Folk flest har det svært travelt i dagliglivet, og vi i Din CV-hjelp vet nøyaktig hvordan det er. I praksis kan det bety at man har minimalt av tid til å sette seg ned for å skrive CV – uavhengig av om den skal skrives i Word eller på LinkedIn.

En CV er likevel svært verdifull. Til tross for at det kanskje ikke flommer over av ekstra tid i forhold til å få det gjort, så er ikke det noe problem for oss. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å skrive CV i hvilket som helst format! En CV levert av oss koster kun 999 kr.

Bestill CV-hjelp fra oss i dag!