48 38 14 88 post@dingruppen.no

Får du ikke jobb?

I en jobbsøkingsprosess er det vanlig å søke på mange jobber. For noen går søkeprosessen relativt knirkefritt, mens andre får kun ”nei” tilbake. Ved sistnevnte kan det være lett å bli frustrert eller miste motet. Ofte har man kjørt seg fast i samme spor, men kanskje er løsningen å endre et par ting med sin søkestrategi eller søknad?

Det kan være mange ulike grunner til at man ikke får det resultatet man ønsker seg ut av jobbsøkingen. I noen tilfeller kan det dreie seg om ren og skjær uflaks. Det kan også hende at din tidligere uflaks og økte frustrasjon over manglende positiv respons fører til at du ikke klarer å legge inn nok krefter i jobbsøkingen i det videre løpet. Enten det dreier seg om det ene eller det andre, kan det ikke skade å forbedre søkestrategien sin og tenke i nye baner.

Du er allerede på riktig spor ved å undersøke de mulige årsakene bak denne utfordringen du har støtt på. Dette kan du gjøre ved å spørre ulike arbeidsgivere om en tilbakemelding på hvorfor du ikke ble valgt. Og/ eller du kan lese denne artikkelen og se om du finner noe som passer deg og din situasjon. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på mulige årsaker til at du ikke får jobb og hvordan du kan rette det opp.

Mann som går igjennom jobber

Hvilke jobber har du søkt på?

Det første spørsmålet det kan være greit å tenke over dersom du ikke får jobb, er hva slags jobber du egentlig har søkt på. Veldig mange av stillingene som ligger ute har ulike krav til hva de ønsker eller trenger i sin arbeidstaker. I noen tilfeller kan man selvfølgelig ha flaks. For eksempel kan man bli ansatt i en stilling der de ønsket førerkort, uten at man har det. Men som hovedregel burde du passe på at du oppfyller disse kravene. Er du 17 år og har kun søkt på stillinger der man må være 18 år, kan det være forklaringen din.

I noen tilfeller kan man ha overvurdert sin egen kompetanse. Hvis du for eksempel mangler utdanning, kan det utelukke visse stillinger. Eller det er mulig at du må legge fokuset over på å overbevise din potensielle arbeidsgiver om hvorfor du fremdeles er den rette for stillingen. Kanskje du også kan spe på med noen kurs? Det samme gjelder dersom du mangler arbeidserfaring. Det trenger ikke være noen ulempe, dersom du kan vise din kompetanse og nytteverdi på andre måter.

Føler du fremdeles at du har søkt på stillinger som er oppnåelige i forhold til din kompetanse og evner? Da er det på tide å se mer på hvordan du søker på stillingene dine.

Bokser med dialog

Hvordan søker du på stillinger?

Har du benyttet deg av ulike søkestrategier eller har du kun benyttet en? Jobbsøking handler om å gjøre seg selv synlig slik at arbeidsgiveren kan vurdere om du er den rette for jobben. Mange begynner jobbsøkingsprosessen med å lese over de utlyste stillingsannonsene de finner på nettet og deretter søke på de de finner interessante.

Det finnes mange ulike nettsider der man kan finne stillingsannonser. Jobbnorge og Finn er eksempler på slike. Dersom du bare søker på ledige stillinger på nettet, har du kun funnet en liten håndfull av de ledige jobbene der ute. Mange jobber gis til noen andre lenge før det kommer en utlysning ut.

Derfor kan du vurdere om det er på tide å for eksempel skrive en åpen søknad. En slik søknad kan man levere selv om bedriften ikke har uttrykt at de søker etter noen. Hvis de ikke ansetter deg med en gang, er det gode sjanser for at de vil tenke på deg senere. For å levere en slik søknad kan du ta en tur til selve arbeidsplassen og levere den i person. Du kan også kontakte dem for å høre om de er villige til å motta en søknad og eventuelt hvordan.

I dag benytter mange arbeidsgivere seg av rekrutteringssider og selskaper for å finne riktig kandidater til stillingen. Dersom du ikke allerede har gjort det, kan det være på tide å lage en LinkedIn profil. Dette fungerer som en slags digital CV. På denne måten kan bedrifter finne deg og ta kontakt. Du kan også styrke ditt nettverk. Før du vet ord av det kan det komme muligheter til arbeid gjennom folk du kjenner.

Flere puslespill brikker som skal på plass

Er søknaden din god nok?

Dersom du ikke har fått napp på søknadene du har sendt ut, er en av de viktigste tingene du kan gjøre å se på selve søknaden din. Det er mye mer fornuftig bruk av energi, tid og krefter å skrive en håndfull fantastiske søknader, enn å søke raskt på hundrevis av jobber. En søknad består oftest av en CV og et følgebrev. Begge disse momentene er nødt til å være optimalisert dersom du ønsker å øke sjansene dine for å få jobb.

Sender du samme søknadstekst og CV til alle bedriftene eller stillingene du søker på? I så fall burde du stoppe med det med en gang. Heller ikke holder det å kun endre et par setninger. En søknad burde vise din kompetanse for den aktuelle jobben, samtidig som den trigger interessen til mottakeren. En masseprodusert søknad gjør sjeldent noen av delene. Gå gjennom søknaden din, både CV og søknadstekst, og ta bort irrelevant informasjon. Les utlysningen for stillingen nøye og finn paralleller mellom hva de leter etter og hva du kan tilby.

Arbeidsgivere ønsker å føle seg spesielle. En søknad som man har lagt både tid og refleksjon bak, oppnår dette. En slik søknad understreker også din motivasjon for selve arbeidet. Dersom du er usikker på hva som skal med i en CV eller en søknadstekst, kan det være en god ide å lese mer om dette.

Person som utarbeider skriftlig eller digital søknad

Det kan hjelpe å få et utenfra perspektiv

Av og til kan man se seg blind på oppgaver man holder på med. CV og søknadsskriving er intet unntak. Da kan det være en god ide å få noen du kjenner til å se igjennom søknaden din før du sender den. Hvis du vil forsikre deg om at det blir gjort en god jobb, kan det være lurt å få hjelp fra profesjonelle.

Vi i Din CV-hjelp kan hjelpe deg med å forbedre søknaden din, eller vi kan skrive deg en helt ny CV og/ eller søknadstekst. Vi har lang erfaring, noe betyr at vi vet hva en arbeidsgiver vil finne positivt og hva de leter etter. Det er mye som skal på plass, både når det gjelder innhold, struktur og interessevekkere.

Kontakt oss i dag, for å få en søknad som blir en fantastisk ressurs på veien mot jobb, ikke et element som står i veien.