48 38 14 88 post@dingruppen.no

Er det lov å spørre om lønn på jobbintervju?

Lønn er ofte en viktig faktor når noen søker ny jobb. Det er imidlertid ganske sjeldent at det oppgis informasjon angående lønn i en stillingsutlysning, så hvordan skaffer man seg informasjon om dette? Er det i det hele tatt lov å spørre om lønn på jobbintervju?

I jobbsøkerhåndboken står det ikke svart på hvitt at du ikke kan spørre om lønn på jobbintervju. Det betyr altså at du kan spørre om det, men det betyr ikke nødvendigvis at du bør gjøre det. Faktisk er dette et tema du bør unngå å ta opp, og heller vente på at din mulige arbeidsgiver skal gjøre det.

Hvis du mot formodning ikke klarer å la være, så er det viktig å vente til et tidspunkt hvor det er sosialt akseptert å spørre om dette.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på detaljene rundt det å spørre om lønn på jobbintervju. Er det lov, vil spørsmålet ha noe å si for hva arbeidsgiver tenker om deg og hva gjør man dersom arbeidsgiver ikke nevner det overhodet?

Personer som bygger

Arbeidsgiver kan få feil inntrykk av deg

Enhver jobbsøkers mål er å gjøre et godt jobbintervju. Man er avhengig av å gjøre det bra på intervjuet, om man skal ha noen som helst sjanse på å få jobben. I praksis betyr det å sørge for at arbeidsgiver får et godt inntrykk av deg. 

Det er mange faktorer som spiller en viktig rolle for hvilket inntrykk arbeidsgiver får av deg. Arbeidsgiver har allerede fått et godt inntrykk av deg gjennom din søknad og CV; Derfor har du blitt kalt inn til intervju. Da er det din oppgave å forsterke det gode inntrykket gjennom å oppføre deg pent, se bra ut og møte forberedt. 

Hvis du imidlertid er nysgjerrig og faller for fristelsen om å spørre om lønnen. Det kan få arbeidsgiver til å tro at du er mer opptatt av god lønn enn selve jobben, og det er aldri et godt utgangspunkt for veien videre. I mange tilfeller kan dette spørsmålet føre til at reisen stopper med det ene jobbintervjuet.

Samtale

Arbeidsgiver bør ta initiativ til denne delen av samtalen

Derfor bør du alltid la arbeidsgiver ta initiativ til denne delen av samtalen. Tidspunktet vil imidlertid variere fra bedrift til bedrift. Noen bedrifter ønsker nemlig å snakke med kandidatene mer enn én gang før en eventuell ansettelse. I noen tilfeller arrangeres det opptil tre intervjurunder, men ofte er det to runder.

Hvis prosessen består av et førstegangs- og andregangsintervju, så vil nok ikke lønn være et tema før på andregangsintervjuet. Om arbeidsgiver begynner å snakke om lønnsnivå, så er dette et godt tegn. Det betyr at du er en ettertraktet kandidat, og at bedriften er interessert i å sikre seg kompetansen din gjennom å ansette deg.

Det er flere måter en arbeidsgiver kan nevne lønn i løpet av et intervju. Nedenfor finner du noen eksempler på hvilke spørsmål du bør være oppmerksom på i forbindelse med det:

  • Hvor mye har du i lønn i din nåværende stilling?
  • Hva er dine lønnsmessige forventninger?
En flyvende mann

Hva gjør man om arbeidsgiver ikke nevner lønn?

Det er imidlertid ikke sikkert at arbeidsgiver ikke nevner lønn. For veldig mange er det en forutsetning for å bytte jobb at man går opp i lønn. Det er ytterst få som ønsker å gå ned i lønn i forbindelse med jobbytte. Derfor kan tanken på å si opp sin nåværende jobb være litt skummel om man ikke får en pekepinn på det i løpet av prosessen.

De fleste arbeidsgivere nevner lønnsnivå på et eller annet tidspunkt i løpet av intervjuprosessen. Det er imidlertid viktig at du ikke spør om det for tidlig. Men hvis du er i ferd med å avslutte andregangsintervjuet og lønnsnivået fremdeles ikke har vært et tema på dette tidspunktet, så er det greit at jobbsøker spør om det.

Folk som samarbeider

Lønn er et forhandlingsmoment

Når dere har kommet til den delen av prosessen at lønnsnivå har blitt et tema, så er det viktig å huske at lønn er et forhandlingsmoment. I praksis betyr det at det er noe som kan diskuteres.

Så om lønnstilbudet ikke står til dine forventninger, så trenger det altså ikke bety at alt håp er ute. I de fleste tilfeller er dette noe som kan diskuteres og forhandles om slik at blir fordelaktig for begge parter. 

Selv om du kanskje ikke er helt fornøyd med lønnstilbudet, så bør du alltid takke for tilbudet først. Deretter bør du forsikre arbeidsgiver om at du er interessert med tanke på det faglige i stillingen, men at lønnen er en litt annen enn du så for deg og at det gjør deg litt usikker. Det er mange spørsmål som må besvares i forbindelse med dette:

  • Er det rom for forhandlinger i forbindelse med lønnsnivået?
  • Opererer bedriften med noen form for lønnsstige, og hva er det den eventuelle lønnsstigen tar utgangspunkt i?
  • Hvilke fremtidsmuligheter får man i den aktuelle bedriften; Kan man forvente at lønnen øker i tiden som kommer, og eventuelt hvor mye vil lønnsveksten være på? 

Hvis du er en ettertraktet kandidat, så er det ikke utenkelig at arbeidsgiver er villig til å diskutere lønn med deg. I beste fall kan du faktisk forhandle deg lønnen opp til et nivå du er fornøyd med. Derfor vil det være en god grunn til å vente så lenge som mulig med å ta opp temaet.

Et håndtrykk

Få hjelp med jobbsøknad

Å spørre om lønn på jobbintervju er altså ikke noe som anbefales, i hvert fall ikke på førstegangsintervjuet. De fleste arbeidsgivere vil nevne dette på et eller annet tidspunktet, men i verste fall er det helt greit at du nevner det mot slutten av andregangsintervjuet.

Men for at du i det hele tatt skal havne i en posisjon hvor du er nødt til å ta stilling til hvor vidt du skal stille dette spørsmålet, så må du først lande et jobbintervju. Det gjør man ved å skrive en god søknad som arbeidsgiver lar seg imponere av, for da vil arbeidsgiver få lyst til å snakke med deg og høre hva du har å si. 

Å skrive en god søknad er imidlertid enklere sagt enn gjort, særlig hvis ikke skriving er blant dine sterkeste sider. Hvis du synes at det virker vanskelig, så kan du be Din CV-hjelp om å hjelpe deg. Din CV-hjelp er en av tekstbyrået Din Gruppens merkevarer, og hos oss jobber det talentfulle tekstforfattere som står klare til å hjelpe deg.

Vår kontaktinformasjon finner du øverst i venstre hjørne. Du vil også komme i kontakt med oss ved å trykke på «Kontakt» øverst i høyre hjørne. Da vil det dukke opp et henvendelsesskjema på skjermen. Fyll det ut og trykk «send». Gjør det i dag, og få de første 500 ordene gratis!