48 38 14 88 post@dingruppen.no

Engelsk CV  

Søker du på jobber i utlandet og trenger å skrive en CV på engelsk? Dette kan kanskje være litt utfordrende, spesielt om du ikke føler deg helt stødig i engelske fagord. Skal du ha en CV med «internasjonal standard», gjelder det å sikre god språklig flyt.  

Her er noen tips som det er verdt å ta med seg! 

En mann som hopper over en hekk

Hvordan skiller en engelsk CV seg fra en norsk? 

Den største forskjellen mellom en engelsk og en norsk CV er naturligvis språket. Når det kommer til oppsett og innhold, kan det imidlertid være visse forskjeller her også.   

I Norge blir det ofte anbefalt å inkludere et bilde i CV-en, men dette er ikke nødvendigvis standarden i utlandet. Det er kanskje også – i enda større grad enn i Norge – anbefalt å inkludere en selgende, innledende profiltekst. 

Ellers er både lengdeanbefalinger og innhold i stor grad det samme som hva «standarden» er for norske CV-er. 

CV

Hva er en CV? 

CV er kort for Curriculum Vitae, og er et dokument som gir et strukturert sammendrag av bakgrunn, personlighetstrekk, utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter og referanser. CV-en sendes typisk ut i forbindelse med jobbsøking, og kan være avgjørende i rekrutteringsprosessen. 

En mann som treffer bullseye

Hva bør du inkludere i en engelsk CV?  

Innholdet i en engelsk CV bør – i likhet med norske CV-er – inneholde oversiktlig informasjon om deg og din faglige bakgrunn. Her er en oversikt! 

Formaliteter   

I en engelsk CV er det alfa og omega å inkludere grunnleggende kontaktinformasjon. Her er noen sentrale punkter:  

  • Navn og etternavn   
  • Adressen din   
  • Land  
  • Telefonnummer (husk landskode!)  
  • Mailadresse   
  • Fødselsdato (husk at britene skriver dato som oss (dag/måned/år), mens amerikanerne skriver annerledes (måned/dag/år)
  • Nasjonalitet   
  • Link til eventuell LinkedIn-profil 

Utdanning   

Etter at disse formalitetene er skrevet ned, må du legge til informasjon om utdanningen din. Hvilke skoler har du gått på og når? Har du fullført høyere utdannelse, kan du opplyse om utdanningssted, grad og studie. 

Er det for eksempel snakk om en mastergrad, bør du oppgi graden på engelsk – altså «master’s degree». Sørg for at også studieretningen oversettes korrekt, slik at den potensielle arbeidsgiveren ikke må bruke tid på å tolke seg frem til dette selv.  

List opp utdanningen din i reversert kronologisk rekkefølge: Start med det nyeste. Husk også på å inkludere eventuell utdannelse du fortsatt holder på å ta. 

Arbeidserfaring   

I en engelsk CV bør du også inkludere et sammendrag av ditt yrkesliv. Hva slags relevant jobberfaring har du? Inkluder både fulltids og deltidsstillinger. Du kan dessuten inkludere informasjon om eventuelt frivillighetsarbeid, eller annen relevant erfaring.   

Husk å få med stilingstittelen din, samt navn og lokasjon til tidligere arbeidsplass. I tillegg til dette, bør du oppgi tidsrommet for arbeidsforholdet.    

Det kan være lurt å inkludere noen stikkord om hva som var dine arbeidsoppgaver i hver av jobbene. Igjen det handler om å gjøre det enkelt for arbeidsgiver, samt få frem hva slags erfaringer du har. Oppgir du en butikk som arbeidsplass, bør du naturligvis presisere om du var sjef, kundebehandler eller lagermedarbeider.  

Har du noen konkrete resultater å vise til fra tidligere arbeid, så sørg for å inkludere dette. Jobbet du som sjef for sosiale medier i en klesbutikk og bidro til en salgsøkning på 15 %, er dette kanskje relevant å ta med om du søker på en tilsvarende stilling. Har du noen tall, ta det med!   

Relevante ferdigheter  

Basert på stillingsannonsen eller jobbeskrivelsen bør du se etter hvilke ferdigheter arbeidsgiver ser etter. Besitter du noen av disse? Få det frem!   

I det hele tatt – dersom du har noen ferdigheter som er relevante for jobben, er det smart å opplyse om dem. Dette gjelder enten det er snakk om en norsk eller engelsk CV.   

Eksempler på ferdigheter kan være at du snakker flere språk, eller at du har spesifikke sertifikater.   

Tilleggsinformasjon  

Har du andre erfaringer eller oppnåelser som kan være relevante for jobben? Dersom du har hatt noen publikasjoner, stipendiater, studert i utlandet, fått noen utmerkelser eller lignende ting, så kan du også inkludere dette i din engelske CV.  

Motta hjelp med engelsk CV 

Å skrive en CV på engelsk er ikke nødvendigvis så enkelt. Men det trenger ikke være så vanskelig heller. Følger du stegene i denne guiden er du på god vei allerede. Sørg imidlertid for at den språklige kvaliteten er høy, også. 

Din CV-hjelp bistår deg trygt gjennom prosessen. Vi hjelper deg med å skrive en engelsk CV som fanger arbeidsgivers oppmerksomhet!