48 38 14 88 post@dingruppen.no

Elektronisk CV

For en mer effektiv utvelgelse av aktuelle kandidater i en ansettelsesprosess, krever stadig flere bedrifter at jobbsøkere leverer en elektronisk CV. Disse CV-ene legges inn i en av de mange elektroniske databaser og rekrutteringssystemer som er tilgjengelig på internett i dag.

I utvelgelsen av aktuelle kandidater benytter bedriftene seg av ulike trackingsystemer som søker gjennom databasene og velger CV-er basert på nøkkelord. Dette er mer effektivt for bedrifter når det kommer til utvelgelse i ansettelsesprosessen. For jobbsøkeren derimot kan det være mer krevende. 

Men husk at som jobbsøker er det du som skal selge deg inn til bedriften. Ikke motsatt. Det er ditt ansvar å optimalisere en elektronisk CV for søk i databaser og rekrutteringssystemer. Det er du som vinner på å tilpasse deg disse rammene for å søke på jobber i dag. 

Videre i artikkelen skal vi se litt nærmere på hva en elektronisk CV faktisk er for noe. Og vi skal se på hvordan man skriver en elektronisk CV optimalisert for de elektroniske databasene. Med kjennskap til dette vil du øke sjansene til å få drømmejobben.

Person med forstørrelsesglass som ser på CV

Hva er en elektronisk CV?

En elektronisk CV er en CV som er utformet til å kunne søkes etter digitalt av bedrifter som er i en ansettelsesprosess. Denne CV-en legges i en database eller et rekrutteringssystem som bedriftene søker gjennom ved bruk av trackingsystemer.

Tradisjonelt gikk arbeidsgiveren gjennom store bunker med CV-er i papirform. Eller leste gjennom en og en CV som ble mottatt på e-post. En slik måte å operere på er naturligvis veldig tidkrevende. Derfor har det blitt utviklet mer effektive, digitale løsninger. 

Er du registrert som jobbsøker hos NAV, er det første du vil bli bedt om å legge inn en CV i deres database. Nettopp fordi stadig flere bedrifter søker gjennom slike databaser på leting etter den aktuelle kandidaten til jobben.  

Mange mennesker klager på at det er vanskelig å få jobb. Noen hevder at de har sendt flere hundre søknader og CV-er uten å få noe resultat. Selv om årsakene til manglende resultater kan være mange, så vil en optimalisering av elektronisk CV øke sjansene for å bli valgt ut. 

PC med elektronisk CV

Hvordan skriver man en elektronisk CV? 

For å optimalisere en elektronisk CV for ulike rekrutteringssystemer, må de være tilpasset trackingsystemene som søker dem opp. Trackingsystemene velger ut aktuelle kandidater i den elektroniske CV-bunken basert på relevante nøkkelord i den aktuelle stillingsannonsen.

Les derfor stillingsannonsene grundig før du skriver CV-en. Samme stillingstittel kan også ha ulike nøkkelord i de ulike bedriftenes stillingsannonser. Så du må også undersøke arbeidsgiver og bedrift.

Så med andre ord er det viktig å spisse den elektroniske CV-en mot akkurat den stillingen du søker på. I akkurat den bedriften du vil jobbe i. Gjør du dette, øker du sjansene for å bli valgt ut til neste runde i ansettelsesprosessen. 

Tenk også på hvilket format du skriver på. Trackingsystemene kjenner igjen mer standariserte måter å formulere seg på, spesielt i overskriver og underoverskrifter. Ikke prøv å skrive jobberfaring på en kreativ og avansert måte. Gjør det enkelt på det området.

Person med kappe som flyr

Hjelp til å skrive en elektronisk CV

For å effektivt velge ut aktuelle kandidater i en ansettelsesprosess krever flere og flere bedrifter at du som jobbsøker leverer en elektronisk CV. Disse kan legges inn i en elektronisk database som ulike bedrifters trackingsystemer søker gjennom for å finne rett kandidat.

For å øke sjansene sine til å bli valgt ut, og til syvende og sist å få en jobb, er det viktig at den elektroniske CV-en optimaliseres for søk på de ulike databasene og rekrutteringssystemene. En viktig faktor for denne optimaliseringen er bruken av relevante nøkkelord.

Elektroniske løsninger for en mer effektiv utvelgelse av aktuelle kandidater i en ansettelsesprosess er uten tvil gunstig for bedrifter. For deg som jobbsøker kan det være mer utfordrende. Om du vil ha en jobb i dag, er det viktig at du fikser en god elektronisk CV. 

Din CV-hjelp tilbyr profesjonell hjelp til å få skrevet en god, elektronisk CV. Vi hjelper deg å øke sjansene for at du får drømmejobben i et jobbmarked hvor det brukes stadig mer elektroniske løsninger for valg av aktuelle kandidater i ansettelsesprosessen.